View full version: Almanca Gramer / Dersler
1 2 »
 1. Almanca Modal Fiiller – Modal Verben
 2. Artikel nedir?
 3. Padlings: Joey Cantillo participating in with self-confidence
 4. Almanca Artikeller
 5. almanca harf kodlama
 6. Almanca'da temel bilgiler
 7. Bildung von Nomen / Almancada İsim Türetme
 8. Sıfatlar – Die Adjektive
 9. Almanca “sanırım”,”belki”,”bilmiyorum” Soru ve Cevapları
 10. Almanca De / Da Kalıpları
 11. Almanca Belirsiz Zamirler / Das Indefinite Pronomen
 12. Almanca Mastar Yapılar / Infinitiv Strukturen
 13. Yer Ve Mekan Bildiren Zarflar / Die Lokaladverbien
 14. Verben Mit Vokalwechsel / Ses Değişimine Uğrayan Fiiller
 15. Almanca Yön Veren Präpositionlar
 16. Verb-Präposition Kombinationen / Fiil Präpositon Birleşmeleri
 17. Wörterstellung / Kelime Dizilişi
 18. Das Relativ Pronomen / İlgi Zamirleri
 19. Almanca Tüm Gramer Konuları Tek Sayfada
 20. weil (çünkü) denn (çünkü) warum? (neden?, niçin?)
 21. Das Relativ Pronomen / İlgi Zamirleri
 22. Name und vorname
 23. Das Demonstrativpronomen / Isaret Zamirleri
 24. Bildung von Nomen / Almancada İsim Türetme
 25. Almanca Modal Fiiller İle Örnek Cümleler
 26. Almanca Temel Cümle
 27. Almancada soru cümlesi kurma
 28. Wie kann ich diese Sätze grammatikalisch richtig schreiben?
 29. Almanca Mevsimler
 30. "NICHT" 'in cümle dizilişi
 31. Almanca günün bölümleri
 32. Almanca şahıs zamirlerinin ismin hallerine göre çekimleri
 33. Almancada İsimleri Çoğul Yapmak İçin İpuçları
 34. Almanca nesne tarif etme
 35. En çok kullanılan almanca sıfatlar
 36. Belirsiz Zamirler / Das Indefinite Pronomen
 37. Satztypen / cümle tipleri
 38. Infinitiv Strukturen / Mastar Yapılar
 39. Der Artikel / Tanımlık
 40. Die Lokaladverbien / Yer Ve Mekan Bildiren Zarflar
 41. Yalnız Tekil veya Çoğul Halde Kullanılan Sözcükler
 42. Die Zahladjektive-Sayi Sifatlari
 43. Dönüslü Fiiller-Reflexive Verben
 44. edatlar ile ilgili örnek cümleler
 45. alle / alles / allen
 46. Emir kipi
 47. Almanca Soru Adılları
 48. Mevsimler
 49. Aylar
 50. Sayılar