View full version: Almanca Gramer / Dersler
1 2 »
 1. Almanca Modal Fiiller – Modal Verben
 2. Almanca Artikeller
 3. almanca harf kodlama
 4. Almanca'da temel bilgiler
 5. Bildung von Nomen / Almancada İsim Türetme
 6. Artikel nedir?
 7. Sıfatlar – Die Adjektive
 8. Almanca “sanırım”,”belki”,”bilmiyorum” Soru ve Cevapları
 9. Almanca De / Da Kalıpları
 10. Almanca Belirsiz Zamirler / Das Indefinite Pronomen
 11. Almanca Mastar Yapılar / Infinitiv Strukturen
 12. Yer Ve Mekan Bildiren Zarflar / Die Lokaladverbien
 13. Verben Mit Vokalwechsel / Ses Değişimine Uğrayan Fiiller
 14. Almanca Yön Veren Präpositionlar
 15. Verb-Präposition Kombinationen / Fiil Präpositon Birleşmeleri
 16. Wörterstellung / Kelime Dizilişi
 17. Das Relativ Pronomen / İlgi Zamirleri
 18. Almanca Tüm Gramer Konuları Tek Sayfada
 19. weil (çünkü) denn (çünkü) warum? (neden?, niçin?)
 20. Das Relativ Pronomen / İlgi Zamirleri
 21. Name und vorname
 22. Das Demonstrativpronomen / Isaret Zamirleri
 23. Bildung von Nomen / Almancada İsim Türetme
 24. Almanca Modal Fiiller İle Örnek Cümleler
 25. Almanca Temel Cümle
 26. Almancada soru cümlesi kurma
 27. Wie kann ich diese Sätze grammatikalisch richtig schreiben?
 28. Almanca Mevsimler
 29. "NICHT" 'in cümle dizilişi
 30. Almanca günün bölümleri
 31. Almanca şahıs zamirlerinin ismin hallerine göre çekimleri
 32. Almancada İsimleri Çoğul Yapmak İçin İpuçları
 33. Almanca nesne tarif etme
 34. En çok kullanılan almanca sıfatlar
 35. Belirsiz Zamirler / Das Indefinite Pronomen
 36. Satztypen / cümle tipleri
 37. Infinitiv Strukturen / Mastar Yapılar
 38. Der Artikel / Tanımlık
 39. Die Lokaladverbien / Yer Ve Mekan Bildiren Zarflar
 40. Yalnız Tekil veya Çoğul Halde Kullanılan Sözcükler
 41. Die Zahladjektive-Sayi Sifatlari
 42. Dönüslü Fiiller-Reflexive Verben
 43. edatlar ile ilgili örnek cümleler
 44. alle / alles / allen
 45. Emir kipi
 46. Almanca Soru Adılları
 47. Mevsimler
 48. Aylar
 49. Sayılar
 50. Almanca günler