Almanca’da Sayılar Die Zahlen

Bir : Eins ( Ayns)

İki :Zwei ( Tsvay )

Üç : Drei ( Dray )

Dört : Vier (Fir)

Beş : Fünf (Fünf)

Altı : Sechs ( Zeks)

Yedi : Sieben (Ziben )

Sekiz : Acht (Aht)

Dokuz : Neun (Noyn )

On : Zhen (Tsen)

Onbir :Elf (Elf)

Oniki:Zwölf ( Tsvölf)

Onüç :Dreizehn (Draytsen)

Ondört : Vierzehn ( Firtsen)

Onbeş : Fünfzehn (Fünftsen)

Onaltı :Sechszehn ( Zehtsen )

Onyedi : Siebzehn ( zibtsen)

Onsekiz :Achtzehn (Ahtsen )

Ondokuz :Neunzehn ( Noyntsen)

Yirmi :Zwanzig ( Tsvantsik)

 

Otuz : Dreisig (Draysik)

Kırk : Vierzig ( Firtsik)

Elli :Fünfzig ( Funfsik)

Altmış : Sechzig( Sehtsik)

Yetmiş : Siebzig (Zibsik)

Seksen :Achtzig (Ahtsik)

Doksan : Neunzig ( Noyntsik)

 

Yüz :Hundert ( Hundert)

İkiyüz :Zweihundert (Tsvayhundert)

Üçyüz : Drei- hundert (Dreihundert)

Dörtyüz : Vierhundert (Firhundert)

Beşyüz : Fünfhundert( Fünfhundert)

Altıyüz : Sechshundert ( Zekshundert)

Yediyüz :Achthundert (Ahhundert)

Sekizyüz: Achthundert (Ahthundert)

Dokuzyüz:Neunhundert ( Noynhundert)

Bin :Tausend (Tavuzent)

İkibin:Zweitausend ( Tsvaytavuzent)

Onbin :Zehntausend ( Tsentavuzent)

Yüzbin : Hunderttausend (Hunderttavusent)

Bir Miyon : Eine Million (Ayne Miliyon)

Almanca Temel Bilgiler

Almancanın temel bilgileri eğitim başlangıcında işinize gerçekten yarayacaktır.Buradaki dersleri ihmal etmemenizi şiddetle öneririm.

Almanca Hakkında Bilgiler
Neden Almanca Öğrenmeliyiz
Almanca’ya Nasıl Çalışılmalıdır?

Ders 1 : Almanca Alfabe ve Harflerin Okunuşu

Ders 2 : Almanca’da Sayılar

Ders 3 : Almanca’da Sıra Sayıları

Ders 6 : Almanca Günler

Ders 7 : Almanca Aylar

Ders 8 : Almanca Mevsimler

Ders 9 : Sein , Haben ve Werden Fiillerinin Çekimleri

Ders 10 : Almanca’da Yönler

Ders 11 : Almanca Şahıs Zamirleri

Ders 12 : Almanca Günün Bölümleri

Ders 13 : Almanca Renkler

Ders 14 : Almanca Hava Durumu

Ders 15 : Sein ve Haben Fiilleri