Almanca Cümle Kurma Kuralları

Genus – Cinsiyet

İsimlerin cinsiyetini belirlemek için bazı küçük ipuçları:
Masculine – eril: günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,-en -er takıları ile biten isimler.
Feminine – dişil: çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation gibi), -en/n/-nen takıları ile biten isimler.
Neuter – neutral: şehir ve ülkeler (istisna: die Schweiz, die USA, v.s.), hotel, cafe ve tiyatroisimleri, -chen, -lein, -nis, -tum, -um, -ment takıları ile biten isimler.

2. Plural Form – Çoğul Biçimi
İsimlerin çoğulunu göstermek için Almancada beş takı durumu vardır:
– (değişiklik olmayanlar)
– e
– er
– (e)n
– s
İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a -àae / ä) alabilir. Tekil artikellerde Almancada üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel “ein” ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer “kein” (keine) gibi “ein”-kelimeleri, mein, dein, … gibi iyelik zamirleri (Possessivpronomen) de aynı şekilde (“meine, deine,” vs.) biçiminde çoğul yapılabilir.
Yeni bir isim öğrenirken tekil ve çoğul hallerini mutlaka birlikte öğrenmek gerekir. İsimlerinçoğul hallerini tahmin etmek için tam ve kesin yollar yoktur, ancak aşağıdaki kurallar sizeyardımcı olacaktır.
Örnekler: Tip 1 (değişiklik olmayanlar): das Zimmer (die Zimmer), das Mädchen (die Mädchen)
Tip 1 (Umlaut alanlar): der Vater (die Väter), der Garten (die Gärten), der Bruder (die Brüder), die Mutter (die Mütter)
Tip 2 (-e): der Abend, der Monat, das Geräusch, das Telefon
Tip 2 (Umlaut alanlar): der Fuß (die Füße), der Stuhl, der Sohn, die Wand, die Hand
Tip 3 (-er): das Kind (die Kinder)
Tip 3 (Umlaut alanlar): der Mann (die Männer), das Wort, das Buch, das Haus
Tip 4 (-en/n/nen)
-en: der Professor (die Professoren), die Tür, die Uhr, das Bett.
-n: a) Tekilde sesli harfle biten isimler (çoğunlukla -e): die Adresse, die Straße, die Woche
b) Tekilde sessiz harfle biten isimler (çoğunlukla -r): die Nummer (die Nummern)
-n: N- isimleri: tüm isim hallerinde -n veya -en ile biten Maskulin-eril isimler (Nominativ Singular hariç: der Student -en, (den Studenten, dem Studenten, die Studenten), der Mensch-en, -en, der Junge-n,-n, der Nachbar-n,-n
-nen: Maskulin’den üretilen ve tekil halleri –in ile biten isimlerde kullanılır: die Studentin (die Studentinnen), die Amerikanerin, die Professorin.
Tip 5 (-s): yabancı isimler: das Auto, das Radio

3. Artikel – Artikeller
Almancada dilbilgisel cinsiyetin tanımlanması farklı biçimlerde şekillenmektedir. Dilbilgisel cinsiyeti tanımlamak doğal cinsiyeti tanımlamak kadar kolay değildir. Erkekler için çoğunlukla Maskulin olan Belirli Artikel der ’dir. Dişiler için çoğunlukla Feminin olan Belirli Artikel die’dir. Eşyalar daima Neutral değildir. Bazıları Maskulin, bazıları Feminin, ve bazıları Neutral olan Belirli Artikel das.
BESTIMMTER ARTIKEL – BELİRLİ ARTIKELLER

MASKULIN NEUTRAL FEMININ PLURAL
der das die die

UNBESTIMMTER ARTIKEL – BELİRSİZ ARTIKELLER

MASKULIN NEUTRAL FEMININ PLURAL
ein ein eine keine

4. Nominativ – Yalın Hal
Bir cümlenin öznesi (kim/ne ) yalın (Nominativ) haldedir. O çok çalışıyor. Bir cümlenin öznesini bulabilmek için KİM? (NE) sorularını sormak gerekir.
Bu durumda ‘Kim (veya Ne)’ çok çalışıyor? diye sorulur. Cevap: O.

Özne nedir (= Nominativ, i-hali) Şu cümlelerde?
Benim kardeşim pastırma yemektedir. Kim veya ne pastırma yemektedir? Benim kardeşim.
Benim oğlum Ahmet Yasin oynamayı sever. Kim veya ne oynamayı sever? Benim oğlum Ahmet Yasin.
Bu otomobil çok pahalı. Kim veya ne çok pahalı? Bu otomobil.

GÜNCEL HAYATTAN KONUSULAN ALMANCA CÜMLE KALIPLARI2

güncel hayattan konuslan almanca cümle kaliplari2
ALMANCA GENEL KONUŞMA KALIPLARI (PRAKTISCHER SPRACHFÜHRER)

Was? —- Ne?

Wann? ———- Ne zaman?

Wo? —– Nerede?

Wohin? ——– Nereye?

Woher? ——— Nereden?

Wieviel? ——– Ne kadar (ya da kaç)?

Warum nicht? ——- Neden olmasın?

Wie? ———– Nasıl?

Welcher? ——- Hangi?

Wer? ———– Kim?

ich habe Angst. — Ben korkuyorum.

ich habe Hunger. — Benim karnım aç.

ich habe keine Langeweile. — Ben sıkılmıyorum. (Es ist mir nicht langweilig)

Haben Sie Zeit? — Vaktiniz var mı?

Ich habe keine Zeit. — Vaktim yok.

Ich habe kein Geld. — Param yok.

Verzeihung (yada) Entschuldigen Sie.. — Afedersiniz, özür dilerim, pardon..

Bitte —Lütfen.

ich danke für Ihre Mühe. — Zahmetinize teşekkür ederim.

Schade! — Yazık!

Gute Besserung. — Geçmiş olsun.

Guten Appetit — Afiyet olsun.

Prosit (yada) Auf Ihr Wohl.. — Şerefinize..

Ich möchte mich untersuchen lassen.
Muayene olmak istiyorum.

Soll ich warten?
Bekleyeyim mi?

Wann wollen (sollen) wir kommen?
Ne zaman gelelim?

Wann soll ich kommen?
Ben ne zaman geleyim?

Ich möchte kommen.

Ben gelmek istiyorum.

Ich möchte auch mit kommen.
Ben de gelmek istiyorum.

Kommt (yada) kommen Sie.
geliyormu/Geliniz.

Sie möchten (mögen, sollen) kommen.
Gelsinler.

Komm yada du sollst kommen.
Gel (yada) sen gelicekmişsin.

Woher kommen sie? — Nereden geliyorsunuz?

Wem gehört dieses Auto? –Bu araba kimin?

Wo wohnen Sie? –Nerede oturuyorsunuz?

Wo Schaffen Sie? –Nerede calışıyorsunuz?

Was machen Sie? –Ne yapıyorsunuz?

Willst du Essen? –Yemek yer misin?

Willst du was trinken? –Birşey içmek ister misin?

Was machst du heute? –Bugün ne yapıyorsun?

Mit wem willst du am Abend ins Party gehen? –Akşam partiye kimle gitmek istioyorsun?

Wo bin ich? –Ben neredeyim?

Kommst du von Arbeit? –Işten mi geliyorsun?

Hast du Geld? –Paran var mı?

Haben sie ein Auto? –Arabanız var mı?

Wohin gehst du? –Nereye gidiyorsun?

Warum kommen sie nicht? –Neden gelmiyorsunuz?

Warum sind sie nicht gekommen? –neden gelmediniz?

Fährtst du Auto? –Araba sürüyor musun?

Willst du Musik hören? — Müzik dinlemek istermisin?

Was machst du morgen? –Yarın ne yapıyorsun?

Wollen sie rauchen? –Sigara içmek ister misin?

Ist das wahr? –Bu gerçek mi?

Wollen sie fernsehen? — Televizyon izlemek ister misiniz

ALMANCA CÜMLE KURMA

Almanca Cümle Kurma
Almanca Gramer – Almanca Cümle Kurma – Almanca Kolay Cümleler Kurma – AlmancaÖğrenme Dersleri – Almanca Cümle Kurulmuş Basit Cümleler Türkçe Karşılıkları

Almancada en basit cümle «bu» anlamına gelen das kelimesiyle «-dır»
anlamına gelen ist fiil eki, «bir» anlamına gelen ein veya eine ve bir de isimden
meydana gelir. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Almanca ve

Türkçe cümlelerde kelime sıralanışındaki farkı belirtmek için bu cümlelerin Almancalarmda büyük harfle yazılan kelimenin Türkçe cümledeki karşılığı da
büyük yazılmıştır.

DAS ist ein Buch.

BU bir kitaptır.

Das IST ein Bleistift.

Bu bir kalemDİR.

Das ist EINE Übung.

Bu BİR çalıştırmadır.

Das ist e!n ZIMMER.

Bu bir ODAdır.

Yukarıdaki en basit Almanca cümlelerde şu önemli noktalara dikkat etmeliyiz:

Almanca cümlede kelime sıralanışı Türkçedekinden farklıdır. Her iki
cümlede de ilk kelimeler ayni yeri işgal ettikleri halde, Almancada ist ikinci
olarak, yani özneden sonra gelmekte, halbuki bunun Türkçe karşılığı
«-dır» cümlenin sonunda ve isme bitişik olarak bulunmaktadır.

Das IST ein Buch.
Bu bir kitapTIR.

Das IST ein Bleistift.
Bu bir kalemDİR.

Iste her cümlede ayni kaldığı halde Türkçe karşılığı, bağlı bulunduğu
ismin ses yapısına uyarak (-dır, -dir, -dur, -tır, -tir, -tür) gibi değişik şekiller
almaktadır. (kitapTIR, kalemDİR, odaDIR).

Das kelimesi Türkçeye hem «bu», hem de «şu» veya «o» olarak çevrilebilir.
Ama das genellikle Türkçeye «bu» olarak çevrilir. İşaret sıfatı olan
bu das’ı ayni yazılmalarına rağmen artikel olan das’la karıştırmamak gerekir.
Artikel olan das daima bir ismin önünde kullanılır ve hiçbir Türkçe
karşılığı yoktur. İşaret sıfatı olan das ise ismin önünde bulunmaz tek başına
kullanılır.

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.

Das ist ein Tisch.

Bu bir masadır.

Das ist ein Stuhl.

Bu bir sandalyedir.

Das ist eine Blum.

Bu bir çiçektir.

Das ist ein Haus.

Bu bir evdir.

Das ist eine Mappe.

Bu bir çantadır.

Das ist ein Hut.

Bu bir şapkadır.

Das ist ein Tür.

Bu bir kapıdır.

Das ist ein Bild.

Bu bir resimdir.

Das ist ein Apfel.

Bu bir elmadır.

Das ist ein Bleistift.

Bu bir kalemdir.

ALMANCA CÜMLE KURMAK İÇIN FORMÜLÜ

 

ALMANCA CÜMLE KURMAK IÇIN FORMÜLÜ

 

1) Aussage (normal) cümleler icin:

Subjekt + Verb + örnek: er + lernt +

2) Frage (soru) cümleri icin:

Verb + Subjekt + ? örnek: lernt + er +?

3) W Frage( w“li soru) cümleler icin:

W-Frage + Verb + Subjekt + ? örnek : woher + kommt + er ?

W-Frage

was/— wo/ — wie/ —wann / -warum/—wieso/—-woher/—wohin/—welche/—wer/— wen/—wem?

ne /-nerde/— nasil /nezaman/—neden/— nicin /—nerden/–nereye/—hangi /—kim/—kimi/— kime?

alıntı

ALMANCA CÜMLE KURMAK

almanca cümle kurmak Cümle Kurmak
Simdiye kadar heryede akusativ dativ subje obje verb adjektiv …. Gibi kavramlar gördük. Peki nedir bu kavramlar ne ise yarar. Cümle icinde kullanislari nasildir. Iste bu bölümde bunu inceleyelim istedim eminim yeni baslayanlar icin cok iyi bir kaynak olacaktir. Bu bölumde cümlenin her ögesinin cümle icinde nasil kullanilidigina dair kapsamli bilgilerolmasi bence cok uygun olur.

Buradaki benim düsüncem cok basitten basla¤¤¤¤¤ gittikce zorlasan cümleler kuralim.
Konular birbirini takip etsin. Basitten zora dogru.
Göndereceyim iki üc mesaji okursaniz ne demek istediyimi anlayacaksiniz.
Bu bölüme mesaj yazacak olan arkadaslarin cok iyi düsündükten sonra yazmalarini rica ediyorum.
Konu Bütünlügüne dikkat edelim lütfen

Öncelikle Almancanin genel yapisinia ve türkceden olan farklarina kisaca bir göz atarak isebaslayalim.
Bildiyiniz gibi almancada her kelimenin gramatiksel olarak bir cinsiyeti vardir. Bir kelimeögrendiyiniz zaman o kelimenin artikelini mutlaka ögrenmelisiniz cünku almancada isminhalleri bu artikellerle yapilir (akkusativ dativ genetiv).
Almancada verb mutlaka ve mutlaka cümle icersinde 2 kelimedir(bazi istanalar haric)
Almancada zamanlar yardimci fiiller ve bunlarin cekimiyle yapilir.
vs.

Ilk olarak söyle bir konusma plani vermekle ise baslayalim.
Null Position Subjekt Verb Angabe Wann? DativObjekt Angabe Wie? AkkusativObjekt Angabe Wo? Wohin?
Buaradaki plan (präsens)simdiki zaman icin verilmistir.

CÜMLE YAPISI
Almancada 3 tür cümle vardır.
1.Bildirim cümlesi Düz cümle :
Ich + kaufe + heute + in der Stadt + eine Zeitung
Özne fiil zaman yer nesne
Ben bugün Şehirde bir gazete satın alıyorum.
Ali kauft ein Brot. Sibel fährt heute nach Istanbul
Ali bir ekmek satınalıyor. Sibel bugün istanbula gidiyor.
2 Devrik cümle :
Heute + kaufe + ich + in der Stadt + eine Zeitung
Zaman fiil özne yer nesne
Bugün ben Şehirde bir gazete satın alıyorum.
Heute fährt Sibel nach Istanbul .
Bugün Sibel Istanbula gidiyor.
3. Soru Cümlesi :
A. Fiil ile Başlayan soru Cümlesi :
Kaufst + du + heute + in der Stadt + eine Zeitung ?
Fiil özne zaman yer nesne
Bu tip soru cümlelerine evet-hayır-elbette türünden cevap verilir.
Jaich kaufe. Veya Neinich kaufe nicht. Seklinde.

B.Soru Zamiri ile başlayan soru cümleleri :
Bu tür cümleler bir soru zamiri ile başlar.cümlenin geri kalan kısmı devrik cümle gibidir
BAZI SORU ZAMİRLERİ

Wo Nerede Wie Nasıl Welche Hangi
Wohin Nereye Was Ne Wann Ne zaman
Woher Nereden Wer Kim Warum Niçin
Wer Soru Zamiri ile cümle kurulacagı zaman fiil daima 3.tekil sahsa göre çekilir.

Wo kaufst du heute eine Zeitung. (Sen bu gün nerede bir gazete alıyorsun)
Was kaufst du heute inder Stadt. (Sen bu gün sehirde ne satın alıyorsun.)
Wer kauft heute in der Stadt eine Zeitung. (Kim bugün şehirde bir gazete satın alıyor.)Anahtar Kelimeler: almanca weil konu anlatımı almanca cümle kurma kurallarialmancada cümle kurma kuralları almanca cümle nasıl kurulur almanca okul eşyaları ve çoğulları almanca okul eşyalarının çoğul halleri almanca weil cümleleri almanca cümle kurma kalıpları almancada cümle nasıl kurulur weil konu anlatımı weil cümleleri almanca cümle kurma almanca cümle kurmak icin formül almanca cumle kurmak almanca cümle kurmak istiyorum almanca ich bin den cumle nasil kura bilirim almanca günlerle cümle kurma almanca wo wohin konu anlatımı turkce almanca ögrenmek istiyorum ders 1