Almanca Dili Geçmiş Zaman / Perfekt

Di’ li Geçmiş Zamanı Çekmek için öncelikle Haben ve Sein Yardımcı Fiillerine ihtiyacımız vardır.
Öncelikle Haben ve Sein Fiillerini Şimdiki Zaman çekebilmeliyiz ve en son olarak esas fiilimiz’in 3. Hal | Partizip Perfekt’ ini kullanacağız.

Di’ li Geçmiş Zaman’ ın Kuralları

Kural |Regel -1 :
Kurala uygun fiiller 3. Hal | Partizip Perfekt de Fiil Kökü’nün başına ge- ve Fiilin sonuna ise -t alır.

Örnek | Z.ß :
kaufen : satın almak > 1. Hali
hat ge-kauf-t : satın almak > 3. Hali

Kural | Regel -2 :
Fiil kökü -d veya -t (bazen -m veya -n) ile biterse 3. Hal | Partizip Perfekt’ i yapılırken Fiil kökü ile Fiil sonuna gelen -t ‘den önce -e kaynaştırma sesi gelir.

Örnek | Z.ß :
arbeiten : çalışmak > 1. Hali
hat gearbeit-e-t > 3. Hali

Kural | Regel -3 :
Fiil kökü -ieren ile biten fiiller 3. Hal | Partizip Perfekt yapılırken Fiil kökünün başına ge- takısı getirilmez ve Fiil kökünün sonuna -t gelir.

Örnek |Z.ß :
studieren : öğrenim görmek > 1. Hali
hat studier-t > 3. Hali

3. Kurala tabii olan istisna fiiller mevcuttur.
verlieren : kaybetmek, güzelliği azalmak > 1. Hal
hat verloren > 3. Hal

  • Di’ li Geçmiş Zamanda Sein Yardımcı Fiilini Gerektiren Durumlar

Kural | Regel -1 :
Eğer fiil bir yerden bir yere hareket bildiriyorsa Sein Yardımcı Fiili Kullanılır.

Bu Tür Başlıca Kelimeler:
gehen : gitmek > 1. Hali
ist gegangen > 3. Hali

kommen : gelmek > 1. Hali
ist gekommen > 3. Hali

springen : atlamak, sıçramak > 1. Hali
ist gesprungen > 3. Hali

laufen : yürümek > 1. Hali
ist gelaufen > 3. Hali

fliegen : uçmak > 1. Hali
ist geflogen > 3. Hali

fahren : gitmek (bir araçla) > 1. Hali
ist gefahren > 3. Hali

Kural | Regel -2 :
Durum değişikliği bildiren fiillerde de Sein Yardımcı Fiili kullanılır.

Örnek | Z.ß :
wachsen : gelişmek, büyümek, yetişmek > 1. Hali
ist gewachsen > 3. Hali

Kural | Regel -3 :
Durum değişikliği bildiren fiillerde Sein Yardımcı Fiili kullanılır.

Örnek | Z.ß :
umziehen : taşınmak > 1. Hali
ist umgezogen > 3. Hali

Kural | Regel -4 :
Sein Fiili Sein ile çekilir.

  • Di’ li Geçmiş Zamanda Haben Yardımcı Fiilini Gerektiren Durumlar

Kural | Regel -5 :
Kurala uygun olan (Düzenli) fiiller Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.
Fiil kökünün başına ge- ve fiilin sonuna -t getirilir.

Kural | Regel -6 :
Akkusativ (İsmin -i Hali) alan bütün fiiller Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.

Kural | Regel -7 :
Dönüşlü ve İşteş fiiller Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.

Kural | Regel -8 :
Kişi bildirmeden anlatılan doğa olayları Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.

Kural | Regel -9 :
Modal Fiiller Haben Yardımcı fiili ile kullanılır.

Kural | Regel -10 :
Haben Haben Yardımcı Fiili ile kullanılır.

Kural | Regel -11:
Ayrılabilen Fiilerde 3. Hal | Partizip Perfekt yaparken ge- takısı ayrılabilen ek ile fiil kökü arasına getirilir.

Örnek | Z.ß :
aufmachen : açmak, düzeltmek > 1. Hal
hat auf-ge-mach-t > 3. Hal

Kural | Regel -12:
Ayrılamayan Fiillerde 3. Hal | Partizip Perfekt yaparken fiil başına ge- gelmez, ge- nin yerine ayrılamayan öntakı gelir ve normal fiil 3. Hal | Partizip Perfekt olarak yazılır.

Örnek | Z.ß :
verstehen : anlamak > 1. Hal
hat verstanden > 3. Hal

 

– Dün akşam ne yaptın?
Was hast du gestern abend getan?

– Tatilimiz çok çabuk geçti.
Unser Urlaub ist sehr schell vergangen.

– Dün iskelede ne oldu?
Was ist gestern in iskele possiert.

– Dün akşam ne yedin?
Was hast du gestern abend gegessen?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir