Almanca Şimdiki Zamanın Hikayesi / Präteritum

Imperfekt, Almancada genellikle geçmiş bir olaya ilişkin bilgi verirken, ya da hikaye veya geçmişte vuku bulan herhangi bir olay antılırken kullanılır. Bu nedenle hikayelerde, masallarda ve geçmişte vuku bulan olaylar bu zamanla anlatılır.

Türkçede ki zaman eki: -ıyordu, -iyordu, -uyordu, -üyordu çoğulda ise -yorlardı, -iyorlardı, -uyorlardı, -üyorlardı.

Bazen de -dı, -di, -du, -dü (-tı, -ti, -tu, -tü) ile ifade edilebilir.

Imperfekt eylem/fiillerin 2. halinden yapılır. Eylemin/fiilin 2. hali olduğu gibi alınır ve kişilere göre ekler getirilir:

Kurala uygun fiiller(Regelmäßige Verben) için bir örnektir:

sagen(I.hal)    sagte(II.hal)     gesagt(III.hal)

ich sag-te : ben söylüyordum
du sag-test : sen söylüyordun
er/sie/es sag-te : o söylüyordu
wir sag-ten : biz söylüyorduk
ihr sag-tet : siz söylüyordunuz
sie sag-ten : onlar söylüyordular
Sie sag-ten : siz söylüyordunuz

Kurala uygun olmayan fiiller(Unregelmäßige Verben) için bir örnektir:

gehen(I.hal)     ging(II.hal)     gegangen(III.hal)

ich ging : ben gidiyordum
du ging-st : sen gidiyordun
er/sie/es ging : o gidiyordu
wir ging-en : biz gidiyorduk
ihr ging-t : siz gidiyordunuz
sie ging-en : onlar gidiyordular
Sie ging-en : siz gidiyordunuz

Kurala uygun fiillerde fiil kökü -d, -t ya da -m, -n ile biterse ikinci halde araya -e- kaynaştırma harfi gelir.

Örnek:

arbeiten(I.hal)     arbeitete(II.hal)     gearbeitet(III.hal)

ich arbeitete
du arbeitet-e-st
er/sie/es arbeitete
wir arbeiteten
ihr arbeit-e-t
sie arbeiteten
Sie arbeiteten

Kural: Kurala uygun ve uygun olmayan fiillerde 1.(ich) ve 3.(er/sie/es) tekil şahıs hiçbir ek almaz.(gehen örneğini inceleyiniz.)

Haben ve Sein yardımcı fiillerinin de II. hallerini de paylaşayım sizlerle.

sein(I.hal)     war(II.hal)     gewesen(III.hal)

ich war : ben -idim
du war-st : sen -idin
er/sie/es war : o -idi
wir waren : biz -idik
ihr wart : siz -idiniz
sie waren : onlar -idiler
Sie waren : siz -idiniz

haben(I.hal)     hatte(II.hal)     gehabt(III.hal)

ich hatte : benim vardı
du hatte-st : senin vardı
er/sie/es hatte : onun vardı
wir hatten : bizim vardı
ihr hattet : sizin vardı
sie hatten : onların vardı
Sie hatten : sizin vardı

Arkadaşlar daha önce das Präteritum/Imperfekt cümle yapısını anlatmıştım tekrar aşağıda ki adresten ulaşabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.