Almanca Karışık Yararlı Cümleler 4

1. lâstik patlamış olmak > eine Reifenpanne haben
2. Söylemek kolay! > Leicht gesagt!
3. …den farklı olmak/ayrılmak > sich unterscheiden von
4. kaba saba sözler / küfürler > grobe Worte / Schimpfwörter
5. hafızadan/bellekten / kafadan > aus dem Gedächtnis / Kopf
6. Vanilyalı dondurma severim. > Ich liebe Vanilleeis
7. Yankesicilere dikkat! > Vor Taschendieben wird gewarnt
8. hastalık kapmak > sich eine Krankheit zuziehen
9. Katolik misin Protestan mı? > Bist du Katholik oder Protestant?
10. Tavuk haşlama ya da balık buğulamanız var mı? > Haben Sie gekochtes Huhn oder gekochten Fisch?
11. Dert etmeyin! > Machen Sie sich keine Sorgen!
12. hiçbir suretle / hiçbir durumda > unter keinen Umständen / auf gar keinen Fall
13. Bil bakalım! Tahmin et! > Rate mal
14. Bir dilim/parça pasta lütfen. > Ein Stück Torte, bitte.
15. öğleden hemen sonra > am frühen Nachmittag
16. öte beri almak / çarşıya çıkmak > Besorgungen machen
17. treni kaçırdım > ich habe den Zug verpasst
18. Otel sahile uzak mı? > Wie weit ist das Hotel vom Strand entfernt
19. buna rağmen/buna karşın/yine de yapıyorum/yaparım > ich tu’s trotzdem
20. huzur/rahat içinde > in aller Gemütlichkeit

1. İyi Noeller! Noel Yortusu kutlu olsun! > Fröhliche Weihnachten!
2. Başvurunuz/Müracaatınız için teşekkür ederiz. > Für Ihre Anfrage bedanken wir uns.
3. Bana İspanyolca-Hollandaca tercümanı/çevirmeni bul. > Besorg mir einen Übersetzer für Spanisch-Holländisch.
4. kapıya/pencereye/kapı/pencere vuruluyor > es klopft
5. Yarın çok erken yola çıkacağım. > Ich fahre morgen sehr früh ab
6. garip/tuhaf/komik bir tip /adam/erkek/herif > ein komischer Typ / Kerl
7. yataktan fırlamak > aus dem Bett springen
8. çok para tutuyor/tutar / çok pahalı olur > das kostet viel Geld
9. benim düşüncem/fikrim başka > ich bin anderer Meinung
10. benim kabahatim/suçum/borcum > es ist meine Schuld
11. Kimse var mı? > Ist jemand hier?
12. okulda > in der Schule
13. ilacını almak > seine Arznei / Medizin nehmen
14. Eller geri! > Hände weg!
15. toplantı yapmak/düzenlemek > eine Versammlung abhalten
16. Araba sigortalı mı? > Ist der Wagen versichert?
17. Bu bıçak kesmiyor./kör. > Dieses Messer schneidet nicht.
18. bunda güçlü değil > das ist nicht seine starke Seite
19. Bunu unutmuşum, geri döndüm. > Ich hatte das vergessen, deshalb kam ich zurück
20. yurtdışına seyahat etmek/çıkmak > ins Ausland reisen1. İyi akşamlar! > Guten Abend!
2. Gözlüğüyle entelektüel/aydın görünüyor. > Er sieht mit seiner Brille intellektuell aus.
3. süt ekşi/ekşimiş > die Milch ist sauer
4. bütün/tüm dünyada > auf der ganzen Erde / Welt
5. rüzgâr esiyor > der Wind weht
6. … hakkında konuşma yapmak > eine Rede halten über
7. … korkusundan > aus Furcht vor
8. kaçınılmaz oluyor > es lässt sich nicht vermeiden
9. saat ikiyi çeyrek geçiyor > es ist Viertel nach zwei
10. Babasıyla buluşacak. > Sie wird ihren Vater treffen.
11. Mal demiryoluyla gönderilecek. > Der Versand der Ware erfolgt mit der Bahn.
12. galiba bugün gelmeyecek > wahrscheinlich kommt er heute nicht
13. Bana bak! > Sieh mich an!
14. Yataklı vagon var mı? > Gibt es einen Schlafwagen?
15. hendeğin/çukurun üstünden atlamak > über einen Graben springen
16. yeni bir elbise > ein neues Kleid
17. hiç fena değil > gar nicht schlecht
18. iki sıfır / ikiye sıfır > zwei zu null
19. eksiği/yetersiz olmak > Mangel haben an
20. bunda güçlü değil > das ist nicht seine starke Seite

1. Sıra sizde./ onlarda. > Sie sind dran
2. hüngür hüngür ağlamak > heftig weinen
3. Lütfen bu giyecekleri ütüler misiniz? > Bitte bügeln Sie diese Anziehsachen / Kleidungsstücke.
4. … benim görevim/ödevim > es ist meine Pflicht zu
5. …den …e kadar açık > geöffnet von … bis …
6. başından/başlangıcından sonuna kadar/dek/değin > von Anfang bis Ende
7. saat dört > es ist vier Uhr
8. nafile/boşuna aramak > vergebens suchen
9. masaya/sofraya oturmak > sich zu Tisch setzen
10. her şey yararsız/faydasız > es hilft nichts
11. yetkim yok/gücüm yetmez > das steht nicht in meiner Macht
12. pipo içmek > Pfeife rauchen
13. Girmek yasak! / Geçiş yasak! > Betreten / Zutritt / Eintritt verboten! / Zugang untersagt!
14. iktidarda olmak > an der Macht sein
15. elverişli/iyi bir fırsat > eine günstige Gelegenheit
16. Konsolosluk nerede söyleyebilir misiniz? > Können Sie mir sagen, wo das Konsulat ist?
17. Fransız dili/lisanı > die französische Sprache
18. tren durmuyor/durmaz > der Zug hält nicht
19. ateş yakmak > Feuer anzünden / anmachen
20. suya atlamak > ins Wasser springen1. şarabı severek içiyorum/içerim > ich trinke gern Wein
2. …den şikâyet etmek/yakınmak > sich beklagen über
3. …e göz atmak > einen Blick werfen auf
4. Çadırın yanına park edebilir miyim? > Darf ich meinen Wagen neben dem Zelt abstellen?
5. Çocuk porsiyonunuz var mı? > Haben Sie Kinderportionen ?
6. Önemli miktarda vergi ödüyor. > Er zahlt einen beträchtlichen Betrag an Steuern.
7. Başınız ağrıyor mu? Başınız mı ağrıyor? > Tut Ihnen der Kopf weh?
8. Başka bir arzunuz var mı? > Wünschen Sie noch etwas? / Haben Sie noch einen Wunsch?
9. Yakında yine görüşelim! > Wiedersehen, bis später!
10. manto/palto giymek > einen Mantel tragen
11. hasta bakmak > einen Kranken pflegen
12. Yatak takımları çok seyrek olarak değiştiriliyordu. > Die Betten wurden zu selten frisch bezogen.
13. Patatesli kızartma istiyorum. > Ich möchte einen Braten mit Kartoffeln.
14. Ne kadar da büyük!/uzun! > Wie groß er ist!
15. beş metre genişliğinde/eninde olmak > fünf Meter breit sein
16. her gün / gün be gün > jeden Tag / alle Tage
17. her ne pahasına olursa olsun > um jeden Preis
18. bunu haketmişti > geschieht ihm recht
19. musluğu kapatmak > den Hahn zudrehen
20. iyi durumda / az/temiz kullanılmış > in gutem Zustand / gut erhalten

Almanca Karışık Yararlı Cümleler 3

1. İşte, alın! > Da, nehmen Sie!
2. İçten/Kalpten selâmlar! > Herzliche Grüße! / Schöne Grüße!
3. iş yapmak / ticaret yapmak > Geschäfte machen / Handel treiben
4. işlek bir cadde/sokak > eine lebhafte Straße
5. lâstik/lâstikten > aus Gummi
6. kötü kokmak > schlecht riechen
7. bütün dünya > die ganze Welt
8. … tabii/doğal/normal > es ist selbstverständlich, dass
9. Üzgünüm, boş odamız yok. > Es tut mir leid, wir haben keine Zimmer frei.
10. başlangıçta/başta/başlarken > am Anfang
11. talihsizlik/şanssızlık/aksilik oldu > es ist ein Unglück geschen
12. Sana sonra telefon ederim. > Ich rufe dich später an.
13. Yankesicilere dikkat! > Vor Taschendieben wird gewarnt!
14. Yemek soğuk. > Das Essen ist kalt.
15. Nerede doğdunuz? > Wo sind Sie geboren?
16. Affedersiniz! Kusura bakmayın! Bağışlayın! / Pardon! > Verzeihen Sie! / Verzeihung!
17. Sigara içmek yasak! Sigara içilmez! > Rauchen verboten!
18. bu amaçla > zu diesem Zweck
19. Burada yaşamayı planlıyor musunuz? > Planen Sie, hier dauernd zu leben?
20. eve gitmek > nach Hause gehen

1. İspanyolca’dan İngilizce’ye çeviriyi/tercümeyi yaptı. > Er machte die Übersetzung vom Spanischen ins Englische.
2. yılda bir / yılda bir kez/kere > einmal jährlich / einmal im Jahr
3. kıyının sağ tarafında/kıyının sağında > am rechten Ufer
4. kötü bir şey değil/yok > nichts Schlimmes
5. …de olmak / hazır bulunmak > zur Stelle sein
6. …e taş atmak > einen Stein werfen auf
7. Başka biletsiz olan? > Noch jemand ohne Fahrschein?
8. saat yanlış işliyor/gidiyor > die Uhr geht falsch
9. kahve içmeye davet etmek / kahve içmeye çağırmak > zum Kaffe einladen
10. kahve içmeyi tercih ediyorum/ederim > ich trinke lieber Kaffee
11. Zamanında gelmek/gitmek için acele ettik. > Wir haben uns beeilt, um rechtzeitig anzukommen.
12. Teşekkür ederim, bu yeter./kâfi. > Danke, das genügt.
13. genel/umumî telefon > öffentlicher Fernsprecher
14. denir / demektir > man sagt / es heißt
15. her şey eskisi gibi > alles bleibt beim alten
16. bir dili/lisanı konuşmak > eine Sprache sprechen
17. birçok dil/birçok lisan biliyor > er kann mehrere Sprachen
18. Bu masa boş mu? > Ist dieser Tisch frei ?
19. bunun konuyla ilgisi yok / bu konu dışı > das gehört nicht zur Sache
20. durmak yasak > es ist verboten zu halten1. şüphelenmek/kuşkulanmak / şüpheli/kuşkulu görmek > in Frage stellen / in Zweifel ziehen
2. …e adım uydurmak > Schritt halten mit
3. …e bağlı > das kommt darauf an
4. kahve içmek > Kaffe trinken
5. Yarın beni uyandırır mıydınız? > Würden Sie mich morgen wecken?
6. para kazanmak > Geld verdienen
7. hatırım için / farketmez > meinetwegen / das ist mir gleich / egal
8. Tatlı kırmızı şarap istiyorum. > Ich möchte süßen Rotwein.
9. tek lâfla / kısa ve öz > in einem Wort / kurz und gut
10. Feribot buradan mı kalkıyor?/hareket ediyor? > Geht die Fähre von hier ab?
11. birçok dil/birçok lisan biliyor > er kann mehrere Sprachen
12. emek vermek / çabalamak > sich Mühe geben
13. en yüksek hızla > mit Höchstgeschwindigkeit
14. anlamı/amacı yok / işe yaramaz > das hat keinen Sinn / Zweck / das nützt nichts
15. insan çalışmak zorundadır / insanın çalışması gerekir > mann muss arbeiten
16. Sol elim kanıyor. > Meine linke Hand blutet.
17. Orası deniz kenarında mı? > Liegt es am Meer?
18. ateş yakmak > Feuer anzünden / anmachen
19. bunun için size teşekkür ederim > dafür danke ich Ihnen
20. bunun konuyla ilgisi yok / bu konu dışı > das gehört nicht zur Sache

1. İki posta kartı pulu/İki kartpostal pulu lütfen. > Ich hätte gern Briefmarken für zwei Ansichtskarten.
2. İyi akşamlar! > Guten Abend!
3. Sıcaklık bir yerden bir yere değişiyor. > Die Temperatur ändert sich von Ort zu Ort.
4. … dışında > mit Ausnahme von
5. …le aynı basamakta > auf gleicher Stufe mit
6. Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? > Um wie viel Uhr öffnen / schließen die Banken?
7. Nasıl bir hizmette bulunabilirim? > Womit kann ich dienen?
8. hava kötü > es ist schlechtes Wetter
9. Bayılmışım. > Ich bin ohnmächtig geworden.
10. çepeçevre > rings Umher
11. perdeyi açmak > den Vorhang aufziehen
12. bir buçuk > eineinhalb / anderthalb
13. Almanca anlıyor > er versteht Deutsch
14. Kompartımanda bir biz vardık. > Wir hatten das Abteil für uns.
15. donuyor/donar > es friert
16. Zor yutkunuyorum ve zor soluk/nefes alıyorum. > Ich habe Probleme mit dem Schlucken und dem Atmen.
17. öğleden sonra / öğleden sonraları > am Nachmittag / nachmittags
18. Otelin önünde park edebilir miyiz? > Besteht vor dem Hotel eine Parkmöglichkeit für unseren PKW?
19. Suçu/Kabahati bana atma! > Schieb die Schuld nicht auf mich!
20. Rusça-Fransızca çeviriyi/tercümeyi yaptı. > Er machte die russisch- französische Übersetzung.1. İnsanları görünüşe göre yargılama. > Beurteile Menschen nicht nach dem Äußeren.
2. İyi ki bugün burada. Bugün burada olması bir şans. > Glücklicherweise ist er heute hier.
3. ağrım var > ich habe Schmerzen
4. düz/dümdüz gidin > gehen Sie geradeaus
5. Üçüncü trafik lâmbasından sonra sağa dönün. > Biegen Sie nach der dritten Verkehrsampel rechts ab.
6. Yakında bekçili otopark var. > Hier in der Nähe gibt es einen bewachten Parkplatz.
7. balık tutmak/avlamak/yakalamak > Fische fangen
8. bana bir iyilik yapar mısınız?/mıydınız? > tun Sie mir den Gefallen
9. karın ağrısına karşı bir şey > etwas gegen Bauchweh
10. çok değerli değil / çok değeri yok > das ist nicht viel wert
11. çok sayıda > in großer Zahl
12. keman çalmak > Geige spielen
13. yemeklere tuz koymak > die Speisen salzen
14. kendini belli eder > das wird sich zeigen
15. Sevgili Bay İks!/Bay Bilinmeyen! > Lieber Herr X!
16. Diş ağrıların nasıl oldu? > Was machen deine Zahnschmerzen ?
17. birini sevindirmek > jemandem eine Freude machen
18. bunun konuyla ilgisi yok / bu konu dışı > das gehört nicht zur Sache
19. iyi/sıkı çalışmak > fleißig arbeiten
20. uzun bir süre > eine ganze Weile

Almanca Karışık Yararlı Cümleler 2

 

1. İyi Paskalyalar! Paskalya Yortusu kutlu olsun! > Fröhliche Ostern!
2. söz almak / söze başlamak > das Wort ergreifen
3. dün akşam > gestern Abend
4. Gürültü başımı ağrıtıyor. > Der Krach / Lärm macht mir Kopfschmerzen.
5. bütün gün çalışıyor > er arbeitet / schafft den ganzen Tag
6. büyük bölümüyle / en büyük bölümüyle > zum größten Teil / größtenteils
7. …den/…de çıkarı olmak > einen Vorteil haben von
8. Başka biletsiz olan? > Noch jemand ohne Fahrschein?
9. yapmak üzere olmak > gerade dabei sein zu / im Begriff sein zu
10. karşı değilim > ich habe nichts dagegen
11. Hastalık sigortanız var mı? > Sind Sie in einer Krankenkasse ?
12. Tavuklu ekmek istiyorum. > Ich möchte ein Brötchen mit Hänschenfleisch.
13. çeyrek saat > eine Viertelstunde
14. yedi beş kazanmak > sieben zu fünf gewinnen
15. temiz gömlek giymek > ein frisches Hemd anziehen
16. seni ilgilendirmez > das ist nicht deine Sache
17. gerekli bulmak > es für nötig halten
18. Diş ağrıların nasıl oldu? > Was machen deine Zahnschmerzen?
19. gittikçe daha az > immer weniger
20. Frenler iyi tutmuyor. > Die Bremsen funktionieren nicht richtig.

 

 

1. sıcak / hava sıcak / çok/ kaynar/kızgın sıcak / hava çok sıcak > es ist warm / heiß
2. Açık/Koyu bira istiyorum. > Ich möchte ein helles / dunkles Bier.
3. içtenlikle/samimiyetle > von ganzem Herzen
4. Gösteri/Temsil/Oyun/Program saat … ’de./başlıyor. > Beginn der Vorstellung um …
5. göz aşinası olmak > vom Sehen kennen
6. Öbür gün tekrar gelin! > Kommen Sie in zwei Tagen wieder!
7. Hangi/Ne nedenle? > Aus welchem Grund?
8. hava kararırken > bei einbrechender Dunkelheit
9. seni ilgilendirmez > das ist nicht deine Sache
10. gerçekte / hakikatte > in Wirklichkeit / in Wahrheit
11. hiçbir şey artmadı / geriye hiçbir şey kalmadı > es ist nichts übriggeblieben
12. fikrini/düşüncesini/görüşünü değiştirmek > seine Meinung ändern
13. binlerce insan/kişi > Tausende von Menschen
14. fiyat 100 Alman markı > der Preis beträgt 100 DM
15. aklını kaybetmek/yitirmek > den Verstand verlieren
16. ilerlemek > Fortschritte machen
17. ondan ödünç alıyorum > ich leihe es von ihm
18. erken gelmek/gitmek > zu früh kommen
19. Bu bavulda yalnızca/sadece özel eşyalar var. > Dieser Koffer enthält nur persönliche Dinge.
20. futbol oynamak > Fußball spielen

 

 

1. yönelmek/hitap etmek / …e başvurmak/müracaat etmek > sich wenden an / sich richten an
2. günü gününe yaşamak > von der Hand in den Mund leben
3. günde üç öğün > drei Mahlzeiten am Tag
4. Büyük şovu görmeye fırsatımız olmadı. > Wir hatten keine Gelegenheit, die tolle Show zu sehen.
5. Üzgünüm, boş odamız yok. > Es tut mir leid, wir haben keine Zimmer frei.
6. radyodan/radyoda duymak > im Radio hören
7. rafadan yumurta > ein weiches Ei
8. haklı olarak > mit Recht
9. Hatta kalın! Ayrılmayın! > Bleiben Sie am Apparat!
10. mayıs sonunda > Ende Mai
11. Hemen geliyorum! > Ich komme gleich!
12. Nisan’ın 17’si, salı günündeyiz. > Wir haben Dienstag, den 17. April.
13. gitmek/çıkmak üzereydim > ich wollte gerade weggehen
14. elektriği açmak > den Strom einschalten
15. Almancanız var mı? > Verstehen Sie deutsch?
16. Sol gözü kör. > Er ist auf dem linken Auge blind.
17. Arabamın ön camı kırık. > Meine Windschutzscheibe ist kaputt.
18. Otelin önünde park edebilir miyiz? > Besteht vor dem Hotel eine Parkmöglichkeit für unseren PKW?
19. Buraya park edebilir miyim? > Darf ich hier parken?
20. Muz kabuğuna basıp kaydım. > Ich bin auf der Bananenschale ausgerutscht.

 

 1. Lütfen gömleğini ütüle. > Bitte bügele dein Hemd.
2. Yarın filme gideceğim. > Ich gehe morgen in den Film.
3. yarın sabah erken/erkenden > morgen früh
4. hedefi şaşırmak / hedefe isabet ettirememek / amaca/hedefe ulaşamamak > das Ziel verfahren
5. sevinçli bir haber / müjde > eine frohe Nachricht
6. bilinen kişiler > gewisse Leute
7. biraz daha iyiyim / iyileştim > es geht mir etwas besser
8. birine sırt çevirmek > jemandem den rücken kehren
9. sis var / hava sisli > es gibt Nebel / es ist neblig
10. ikisinden hiçbirisi / ikisi de değil > keiner von beiden
11. ekmeğini kazanmak / geçimini sağlamak > sein Brot verdienen
12. Almanca öğreniyorum > ich lerne Deutsch
13. kolunu kırmak > sich den Arm brechen
14. postaya vermek > zur Post bringen / schaffen
15. Fransızca biliyor / Fransızcası var > er kann Französisch
16. problemsiz/sorunsuz > ohne Schwierigkeit
17. asıl konu …dir > die Hauptsache ist, dass
18. üç dört daha eşittir yedi > drei und vier ist gleich sieben
19. ev ödevlerini yapmak > seine Schularbeiten / Hausaufgaben machen
20. iyi geliyor/gelir > das tut gut1. sıfırın altında beş derece > es sind fünf Grad unter Null
2. işe girişmek/koyulmak/başlamak > an die Arbeit gehen / sich ans Werk machen
3. Lütfen beni saat …’de uyandırır mısınız? > Wecken Sie mich bitte um …
4. …e giden doğru yol > der richtige Weg nach
5. …in kuzeyinde / kuzeyde/kuzeysel > im Norden von / nördlich
6. Yakında bekçili otopark var. > Hier in der Nähe gibt es einen bewachten Parkplatz.
7. Bakalım! Hele bir görelim! > Lass mal sehen!
8. haklı/hakkı olmamak > nicht recht haben
9. Ne iyi tesadüf! İsabet oldu! Çok uygun! > Das trifft sich gut!
10. kestirmek / şekerleme yapmak > ein Schläfchen machen
11. Elektriği tasarruflu kullanmalıyız./kullanmamız gerek. > Wir müssen Strom sparen.
12. elli yaşında > mit / im Alter von fünfzig jahren
13. En yeni kataloğumuzu ekte gönderiyoruz. > Als Anlage senden wir Ihnen unseren neuesten Katalog.
14. onun tarafında > auf seiner Seite
15. Tramvay hattını izleyin. > Folgen Sie der Straßenbahnlinie.
16. aslında > im Grunde genommen
17. Buraya gel! > Komm her!
18. durum böyle/bu > so steht die Sache
19. üşüyorum/donuyorum / bana soğuk geliyor > ich friere / mich friert / mir ist kalt
20. Ayakkabılarını boya! > Putz deine Schuhe!
1. kaşık dolusu > ein Löffel voll
2. Tablo bir sanat eseri./yapıtı. / Tablo üstat işi./usta işi. > Das Gemälde ist ein Meisterstück.
3. bacağını kırmak > sich das Bein brechen
4. Daha başka? > Was sonst noch?
5. fark/ayrım yapmadan / farksız > ohne Unterschied
6. Ne şans!/talih!/kısmet! > Was für ein Glück!
7. Kendiniz hüküm verin!/yargıya varın! > Urteilen Sie selbst!
8. yetersiz > das lässt zu wünschen übrig
9. Hiç böyle şey görülmüş mü? > Hat man je so was gesehen?
10. hiç zararı yok > das schadet nichts
11. Biranız küçük mü büyük mü olsun? > Möchten Sie ein großes oder kleines Bier?
12. ilacını almak > seine Arznei / Medizin nehmen
13. en son geldi > er kam zuletzt
14. soğuktan titremek > vor Kälte zittern
15. dostça/arkadaşça > aus Freundschaft
16. Araba kullanamazsınız./kullanamazsın. > Sie dürfen nicht Auto fahren.
17. Bu şehirdeki/kentteki adresiniz ne? > Wie lautet Ihre Anschrift hier in der Stadt ?
18. Bu sokakta/caddede park saati/park sayacı var. > In dieser Straße gibt es Parkuhren.
19. yumruğunu sıkmak > die Faust ballen
20. üç metre kalınlığında/kalınlıkta > drei Meter dick

Almanca Karışık Yararlı Cümleler

1. Ağır yaralı yok. > Niemand ist ernstlich verletzt.
2. dışarısı hafif rüzgârlı / dışarıda hafif rüzgâr var > draußen geht ein Wind
3. söyle ona, gelsin / ona gelmesini söyle > sag ihm, er soll kommen
4. mümkün olan en yakın zamanda > so bald wie möglich
5. Çek alıyor musunuz? > Nehmen Sie Schecks an?
6. Sağa bak! > Sieh nach rechts!
7. Başvurunuz/Müracaatınız için teşekkür ederiz. > Für Ihre Anfrage bedanken wir uns.
8. tamamen anlıyorum > ich verstehe vollkommen
9. zamanında/vaktinde ulaşmak/gelmek > zur rechten Zeit / pünktlich ankommen
10. Bana bu numarayı bağlayabilir misiniz? > Können Sie mich mit dieser Nummer verbinden?
11. hava kararıyor / gece oluyor > es wird finster / dunkel / Nacht
12. Teminat/Garanti/Depozit vermeniz/vermen gerek. > Sie müssen ein Pfand hinterlegen.
13. kendiliğinden anlamak > an den Fingern abzählen
14. Herkese yetecek kadar yiyecek var. > Es gibt genug Essen für jeden.
15. Affedersiniz! Kusura bakmayın! Özür dilerim! / Pardon! > Entschuldigen Sie! / Entschuldigung!
16. bir toplantıya katılmak / bir toplantıda bulunmak > eine Versammlung besuchen
17. En hızlı koşan atlet bu. > Dieser Athlet läuft am schnellsten.
18. Ona ne şüphe! Muhakkak! Elbette! Tabii ki! / Açık! Belli! > Aber gewiss! / Klar!
19. Bu sokakta/caddede park saati/park sayacı var. > In dieser Straße gibt es Parkuhren.
20. iyi/elverişli koşullarda > zu günstigen Bedingungen

1. ağır yaralı > schwer verletzt
2. güvenilir bir kaynaktan > aus guter Quelle
3. …le ilgilenmek > Interesse haben an
4. …miş gibi yapmak > so tun, als ob
5. Haşlanmış sebze yemeğiniz var mı? > Haben Sie gekochtes Gemüse?
6. geçen defa/sefer > voriges Mal
7. geçen pazar günü > letzten Sonntag
8. memnuniyetle/içtenlikle/samimiyetle seve seve/kalpten > von Herzen gern / herzlich gern
9. Kişi başına ücret ne kadar? > Wie hoch ist die Gebühr pro Person?
10. bir şeyi düşünmek / zihinde canlandırmak / tasavvur etmek > sich etwas vorstellen
11. bir şeyle uğraşmak > sich mit etwas beschäftigen
12. birine akıl danışmak > jemanden um Rat fragen
13. Girmek yasak! / Geçiş yasak! > Betreten / Zutritt / Eintritt verboten! / Zugang untersagt!
14. ilk görüşte/bakışta > auf den ersten Blick
15. elli yaşında > mit / im Alter von fünfzig Jahren
16. son derece tehlikeli > höchst gefährlich
17. Konu tamam! > Die Sache ist erledigt!
18. grip/gribi olmak > die Grippe haben
19. Oturun! > Setzen Sie sich!
20. Ayakta durma!/durulmaz! > Nicht stehen bleiben!

 

1. İki çiizburger verir misiniz? > Geben Sie mir zwei Cheeseburger.
2. Aşağıdaki tutarları hesabınıza geçiriyoruz. > Hiermit stellen wir Ihnen folgende Beträge in Rechnung …
3. Kaç yaşındadır dersin? Kaç yaşında olduğunu tahmin ediyorsun? > Wie alt schätzt du ihn?
4. Saat onbiri on geçiyor > Es ist zehn nach elf.
5. Babandan yardım iste. > Bitte deinen Papa um Hilfe.
6. Zamanında gelmek/gitmek için acele ettik. > Wir haben uns beeilt, um rechtzeitig anzukommen.
7. Yanınızda kimliğiniz var mı? > Haben Sie einen Ausweis bei sich?
8. Patatesli kızartma istiyorum. > Ich möchte einen Braten mit Kartoffeln.
9. Yedek lâstik/Stepne delik. > Der Ersatzreifen hat ein Loch.
10. Hesabınızı kabul etmiyoruz. > Mit Ihrer Berechnung sind wir nicht einverstanden.
11. Afiş/İlân yapıştırmak yasak! > Ankleben verboten!
12. diş çektirmek > sich einen Zahn ziehen lassen
13. yine sağlıklı > wieder gesund
14. Yine/Yakında görüşmek üzere! > Auf Wiedersehen! / Bis bald!
15. bir çift ayakkabı > ein Paar Schuhe
16. gittikçe daha çok > immer mehr
17. elektriği kapatmak > den Strom abschalten
18. Alman malı/ürünü > deutsches Erzeugnis
19. aslında çalışmam gerekiyordu/gerekirdi > ich sollte eigentlich arbeiten
20. bu başka bir konu > das ist eine andere Frage

 

 

1. sözünü tutmak > sein Versprechen halten
2. gözlük takmak > eine Brille tragen
3. bağışlamak > ein Opfer bringen
4. dağda / dağın tepesinde/yukarısında/üzerinde > oben auf dem Berg
5. kafalı biri / kafası çalışıyor > er ist ein kluger Kopf
6. pazarlığa/görüşmeye başlamak > in Verhandlungen treten
7. çizgi çekmek > eine Linie ziehen
8. gelecek defa/sefere / bir dahaki sefere > das nächste Mal
9. benimle oturuyor / bende kalıyor > er wohnt bei mir
10. hep burnunun doğrultusuna > immer der Nase nach
11. gerekli bulmak > es für nötig halten
12. bir şey hakkında konuşmak > über etwas reden
13. bir parça ekmek > ein Stück Brot
14. hoşgeldin demek > willkommen heißen
15. sonu kötü olmak / kötü bitmek > ein schlimmes Ende nehmen
16. bu başka bir konu > das ist eine andere Frage
17. bu koşullarda/şartlarda > unter diesen Umständen / wie die Dinge stehen
18. bu sizi ilgilendirmez > das geht Sie nichts an
19. vurdum duymaz olmak / pişkin olmak > ein dickes Fell haben
20. iyi/güzel havada/havalarda > bei schönem Wetter

 

 

1. şiddetli ağrılar > heftige Schmerzen
2. Lütfen yağı kontrol eder misiniz? > Bitte kontrollieren Sie den Ölstand.
3. Yağı da kontrol eder miydiniz? > Würden Sie auch den Ölstand nachprüfen?
4. kabul etmek / onamak / uygun görmek / fit olmak > einverstanden sein
5. Bana şişirme yatak lâzım./gerek. > Ich brauche eine Luftmatratze.
6. Fatura verir misiniz? > Geben Sie mir eine Quittung?
7. Ne kadarlık seyahat çekiniz var? > Wie viel Geld haben Sie in Reisescheckes?
8. Hemen! / Bir saniye lütfen! > Gleich! / Einen Moment, bitte!
9. Nerede benzin istasyonu bulabilirim? > Wo kann ich eine Tankstelle finden ?
10. birini evine götürmek > jemanden nach Hause begleiten
11. bisikletle gitmek > mit dem Rad fahren
12. liste yapmak > eine Liste auflisten
13. Size iğne yapacağım. > Ich gebe Ihnen eine Spritze.
14. akşama doğru > gegen Abend
15. Cola mı bira mı tercih edersiniz? > Möchten Sie lieber eine Cola oder ein Bier?
16. Kompartımanda bir biz vardık. > Wir hatten das Abteil für uns.
17. Kontak lenslerimi/Takma merceklerimi kaybettim./yitirdim. > Ich habe meine Kontakllinsen verloren.
18. Ayakkabılar çok rahat. > Die Schuhe sind sehr bequem.
19. aynı büyüklükte > gleich groß
20. aynı bardaktan içmek / içtikleri su ayrı gitmemek > aus einem Glas trinken

 

 

1. şakadan anlamıyor/anlamaz > er versteht keinen Spaß
2. hızlı gitmek/sürmek > schnell fahren
3. …den hiç söz etmemek > ganz zu schweigen von
4. …diğini/…ceğini hatırlıyorum > ich erinnere mich, dass
5. başarmak / başarılı olmak > Erfolg haben
6. bacağını kırmak > sich das Bein brechen
7. kayıt/çekim yapmak / fotoğraf/resim çekmek >Aufnahmen / Fotos machen
8. çılgın/deli gibi > wie verrückt
9. çok daha fazla > viel zuviel
10. neşeli/keyifli/iyimser olmak > guter Laune sein / guten Mutes sein / guter Stimmung sein
11. belki gelir > er kommt vermutlich
12. cesareti azalmak / cesaretini kaybetmek/yitirmek > den Mut sinken lassen / den Mut verlieren
13. yetersiz > das lässt zu wünschen übrig
14. Lezzetli bir peynir istiyorum. > Ich möchte einen pikanten Käse.
15. hiçbir şekilde > in keiner Weise
16. bir aşağı bir yukarı > auf und nieder / auf und ab
17. iki katı daha/iki kat daha / bir bu kadar daha > doppelt so viel / noch einmal so viel
18. son/yeni haberler > die neuesten Nachrichten
19. buradan gitmek zorundayım / buradan gitmem lâzım/gerek > ich muss weggehen
20. aynı yaştayız > wir sind gleich alt

1. şehre/kente gitmek > in die Stadt gehen
2. Lütfen, … numaralı oda anahtarı. > Bitte den Schlüssel für Zimmer … .
3. büyük bir fark/bir ayrım > ein großer Unterschied
4. Üç ay içinde sınırdışına çıkmalısınız./çıkmalısın. > Sie müssen in drei Monaten wieder ausreisen.
5. Sağ kolumu kımıldatamıyorum./hareket ettiremiyorum. > Ich kann meinen rechten Arm nicht bewegen.
6. Saat kaç? > Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es?
7. Radyoyu kapat! > Stell das Radio ab!
8. Sahanda/Tavada sarısı akına karıştırılmış iki yumurta istiyorum. > Ich möchte zwei Rühreier.
9. Hangi tarihte doğdunuz? > Wann sind Sie geboren?
10. Yarın görüşmek üzere! > Bis morgen!
11. tatlı > es schmeckt süß
12. davete/çağrıya uymak > einer Einladung folgen
13. Bilet ayırtmak daha iyi olur. > Es ist besser, Reservierungen für Tickets zu machen.
14. Boş odanız var mı? > Haben Sie noch Zimmer frei?
15. Roma’ya mı yoksa Paris’e mi gideceğiz? > Fahren wir nach Rom oder Paris?
16. postalamak > die Post erledigen
17. iskambil oynamak > Karten spielen
18. bu fırsatla/vesileyle > bei dieser Gelegenheit
19. bunun başka türlü olması lâzım/gerek > das muss anders werden
20. Buyurun girin lütfen! > Hier herein, bitte!1. İfade vermek/Açıklama yapmak istiyorum. > Ich möchte eine Aussage machen.
2. …e veda etmek > Abschied nehmen
3. Rahatınıza bakın! > Machen Sie sich’s bequem!
4. yanlış anlamak > falsch verstehen
5. yara sarmak > eine Wunde verbinden
6. yararlanmak/faydalanmak / kâr etmek > Nutzen ziehen aus / Kapital schlagen aus
7. tatili geçirmek > die Ferien verbringen
8. kazancı paylaşmak > den Gewinn teilen
9. çoğu kimse/insan/kişi > die meisten Leute
10. geç gelmek/gitmek > zu spät kommen
11. beklenenin aksine > wider Erwarten
12. midesini bozmak > sich den Magen verderben
13. kiralık oda/odalar > Zimmer zu vermieten
14. Elmanın/Elmaların fiyatı ne? Elma/Elmalar kaça? > Wie viel kosten die Äpfel?
15. Almanca konuşuyor musunuz? Almanca mı konuşuyorsunuz? > Sprechen Sie Deutsch?
16. öne/öne doğru > nach vorn
17. etkili olmak > eine Wirkung haben
18. bu çok hoşuma gidiyor / bunu çok beğeniyorum > das gefällt mir sehr
19. bunun tek kelimesine inanmıyorum/inanmam > ich glaube kein Wort davon
20. aynaya bak > sieh in den Spiegel
1. gök gürlüyor/gürler > es donnert
2. düğme dikmek > einen Knopf annähen
3. gümüş/gümüşten > aus Silber
4. Lütfen ayakkabılarımı boyar mısınız? > Bitte putzen Sie meine Schuhe.
5. …i düşünmek bile > der bloße Gedanke an / allein der Gedanke an
6. Çık odadan, beni rahat bırak! > Geh aus dem Zimmer, damit ich Ruhe habe.
7. Başka bir şey? > Noch etwas?
8. Tanık olarak ifade verecek misiniz? > Wollen Sie als Zeuge aussagen?
9. Bana İspanyolca-Hollandaca tercümanı/çevirmeni bul. > Besorg mir einen Übersetzer für Spanisch-Holländisch.
10. Bana yeni bir lâstik lâzım./gerek. > Ich brauche einen neuen Reifen.
11. Park etmek yasak! > Parken verboten!
12. hemen sonra / hemen ardından / kısa süre sonra > gleich danach / kurze Zeit später
13. Size iğne yapacağım. > Ich gebe Ihnen eine Spritze.
14. annesine bağlı > sie hängt an ihrer Mutter
15. doktoru aldırtmak/getirtmek > den Doktor / Arzt holen lassen
16. zor/güç bir nokta > ein schwieriger Punkt
17. Bu yol şehre mi/kente mi gidiyor? > Führt diese Straße direkt in die Stadt?
18. Kullanmadan önce çalkalayın! > Vor Gebrauch schütteln!
19. Bunun Almancası ne? > Wie heißt das auf deutsch ?
20. uzun zamandır/uzun süredir / çoktan > seit langem / schon lange1. Aşağıdaki tutarları hesabınıza geçiriyoruz. > Hiermit stellen wir Ihnen folgende Beträge in Rechnung …
2. gözden kaçırmamak > im Auge behalten
3. Gözlüğüyle entelektüel/aydın görünüyor. > Er sieht mit seiner Brille intellektuell aus.
4. gözlerini faltaşı gibi açmak > große Augen machen
5. bütün çocuklar > alle Kinder
6. bütün bir zaman boyunca > die ganze Zeit
7. büyük ölçüde > in hohem Maße
8. sağ/doğru tarafta > auf der rechten Seite
9. bana da bir şeyler bırak > lass mir was übrig
10. yarım saat > eine halbe Stunde
11. Faturayı yazımıza ekliyoruz. > Unserem Schreiben fügen wir die Rechnung bei.
12. Nereden çevirmen/tercüman bulabilirim? > Wo kann ich einen Dolmetscher finden?
13. yeterli/kâfi > das genügt völlig
14. severek/sevişerek evlenmek > aus Liebe heiraten
15. midesini bozmak > sich den Magen verderben
16. bir kalıp sabun > ein Stück Seife
17. En hızlı koşan atlet bu. > Dieser Athlet läuft am schnellsten.
18. er ya da geç / er geç / eninde sonunda > über kurz oder lang / früher oder später
19. bu çok hoşuma gidiyor / bunu çok beğeniyorum > das gefällt mir Sehr
20. üşüyorum/donuyorum / bana soğuk geliyor > ich friere / mich friert / mir ist kalt
1. İlaç aldım. > Ich habe Medikamente genommen.
2. işini bilir / başının çaresine bakar > er weiß sich zu helfen
3. açık havada > im Freien / unter freiem Himmel
4. küçük erkek kardeşim > mein jüngerer Bruder
5. Dükkân tam gün açık. > Der Laden ist ganztägig geöffnet.
6. Lütfen arabamı çeker misiniz?/yedeğe alır mısınız? > Bitte schleppen Sie mein Fahrzeug ab.
7. hafızadan/bellekten / kafadan > aus dem Gedächtnis / Kopf
8. hava iyi/güzel > es ist schönes Wetter
9. çember oluşturmak > einen Kreis bilden
10. çorabı/çorapları çıkarmak > die Strümpfe ausziehen
11. sekiz metre yüksekliğinde/yükseklikte olmak > acht Meter hoch sein
12. benim için önemli olan … > es liegt mir daran, dass
13. Derin derin soluyun! Derin soluk/nefes alın! > Holen Sie tief Atem!
14. bir gün önce / önceki gün > am Tag vorher / tags zuvor
15. ilkbaharda/baharda > im Frühling
16. örnek/misal vermek > ein Beispiel geben
17. Ateş yakabilir miyiz? > Dürfen wir ein Feuer anmachen?
18. bu benim için yeni > das ist mir neu
19. mutlaka yağmur yağacak/yağar > es wird sicher regnen
20. iyi/güzel/hoş kokmak > gut riechen
1. şapka takmak > einen Hut tragen
2. …le tartışmaya başlamak > Streit anfangen mit
3. sabah erkenden gece geç saatlere/vakte kadar > von früh bis spät
4. Ne istediğini biliyor musun? > Was willst du eigentlich?
5. beşinci sayfadayız / sayfa beşteyiz > wir sind auf Seite 5
6. telefonla aramak > sich telefonisch melden
7. merdivenden/merdivenleri çıkıyorum/çıkarım > ich gehe die Treppe hinauf
8. birine akıl danışmak > jemanden um Rat fragen
9. iki/ikisi artıyor/artar > es bleiben zwei übrig
10. ilgimi çekmiyor > ich habe kein Interesse daran
11. Alkolsüz bir aperitif istiyorum. > Ich möchte einen alkoholfreien Aperitift
12. umarım/ümit ederim > ich hoffe es
13. en küçük/en hafif gürültüde > beim leisesten Geräusch
14. insan bedeni > der menschliche Körper
15. borçlarını ödemek > seine Schulden bezahlen
16. önce / ilk olarak > erstens / an erster Stelle
17. Arabayı burada bırakamazsınız./bırakamazsın. > Sie dürfen den Wagen hier nicht stehenlassen.
18. Bugün ayın kaçı? / Bugünün tarihi ne? > Den wievielten / Welches Datum haben wir heute?
19. Buyurun, oturun! > Bitte, nehmen Sie Platz!
20. ayrıntıya girmek > ins Einzelne gehen1. 4 kilometre uzaklıkta/uzakta > vier Kilometer entfernt
2. …le arası iyi olmak > auf gutem Fuß stehen mit
3. fırsatı yakalamak/değerlendirmek > die Gelegenheit ergreifen
4. dönüş bileti > eine Rückfahrkarte
5. gözleri bozuk/zayıf olmak > schlecht sehen / schlechte Augen haben
6. Büyük şovu görmeye fırsatımız olmadı. > Wir hatten keine Gelegenheit, die tolle Show zu sehen.
7. …den korkmak > Angst / Furcht haben vor
8. Öğlen günün en sıcak zamanı. > Mittag ist die heißeste Tageszeit.
9. Saat tam 12’de. > Punkt 12 Uhr
10. Daha başka? > Was sonst noch
11. Daha yüksek sesle konuş! > Sprich lauter!
12. Bak saat kaç olmuş! > Sieh mal auf die Uhr, wie spät es ist!
13. hastalandığını sanıyorum /hastalandığını tahmin ediyorum > ich nehme an, er ist krank
14. Ne demek istiyorsunuz? > Was wollen Sie damit sagen?
15. tehlike dışı > außer Gefahr
16. Ekte bir örneğini bulacaksınız. > Ein Muster finden Sie in der Anlage.
17. Elektrikçi sigortayı onardı./tamir etti. > Der Elektriker hat die Sicherung repariert
18. Onarım/Tamir ne kadar sürer? > Wie lange dauert die Reparatur?
19. doğum yeri ve tarihi > Geburtsort und -tag
20. Arabam çalışmıyor. > Mein Wagen springt nicht an.
1. İşyerinde biraz kestirdim. > Ich habe an der Arbeit ein Nickerchen gemacht
2. İkinci Dünya Savaşı > der Zweite Weltkrieg
3. eğri bir tırnak / eğri bir çivi > ein krummer Nagel
4. kârlı satmak > mit Gewinn verkaufen
5. güneş çıkıyor/açıyor / hava güneşli > die Sonne scheint
6. Lütfen bagajımı alır mısınız? > Bitte nehmen Sie mein Gepäck.
7. …e pul kaça? > Wie viel kostet eine Briefmarke nach … ?
8. Üç ay içinde sınırdışına çıkmalısınız./çıkmalısın. > Sie müssen in drei Monaten wieder ausreisen
9. Başınız ağrıyor mu? Başınız mı ağrıyor? > Tut Ihnen der Kopf weh?
10. yarı açık > halb offen
11. çatalla yemek > mit der Gabel essen
12. neşesi/keyfi/hevesi olmamak / canı istememek > keine Lust haben
13. kendi işine bak > kümmere dich um deinen eigenen Kram
14. mendil sallamak > mit dem Taschentuch winken
15. bir şey hakkında bilgi edinmek / bir şeyi not etmek > etwas zur Kenntnis nehmen
16. iktidara gelmek/geçmek > an die Macht kommen
17. Elektriği tasarruflu kullanmalıyız./kullanmamız gerek. > Wir müssen Strom sparen
18. ilgimi çekmiyor > ich habe kein Interesse daran
19. Arabanız trafiği engelliyor. > Ihr Wagen behindert den Verkehr.
20. Ayakkabılar çok rahat. > Die Schuhe sind sehr bequem.1. şiddetli soğuk algınlığı > eine starke Erkältung
2. yıl boyunca > das ganze Jahr hindurch
3. köşeyi dönmek > um die Ecke biegen
4. Lütfen polis/polisi çağırın! > Bitte rufen Sie die Polizei
5. …ni desteklemek/…ne destek olmak > jemandem unter die Arme greifen
6. başka bir deyişle > mit anderen Worten
7. sabah erkenden / sabahları erkenden > am frühen Morgen / frühmorgens
8. takım elbiseyi giymek > den Anzug anziehen
9. salon 90 kişilik/90 kişi alıyor > der Saal fasst neunzig Personen
10. tam karşıda / hemen karşıda > gerade gegenüber / gleich gegenüber
11. yarı yolda > auf halbem Wege
12. serin > es ist kühl
13. hiç kimseyi görmedim > ich habe niemanden gesehen
14. biriyle ticaret yapmak / … ticareti yapmak > Handel treiben mit
15. misafiri / ziyaretçisi olmak > Gäste / Besuch haben
16. ilgimi çekmiyor > ich habe kein Interesse daran
17. elini kaldırmak > die Hand heben
18. arabaya binmek > sich in den Wagen setzen / ins Auto steigen
19. Bu bıçak kesmiyor./kör. > Dieses Messer schneidet nicht.
20. evi idare etmek / ev işlerini yürütmek > den Haushalt führen
1. İlk çıkışta otoyoldan ayrılmanız/ayrılman gerek. > Sie müssen die Autobahn bei der nächsten Ausfahrt verlassen.
2. Şarabınız/Likörünüz var mı? > Haben Sie Weine / Liköre?
3. ağır çalışmak > schwer arbeiten
4. görevini/ödevini kötüye kullanmak > seine Pflicht verletzen
5. Gürültü başımı ağrıtıyor. > Der Krach / Lärm macht mir Kopfschmerzen.
6. …le konuşmak/görüşmek > ein Gespräche führen mit
7. Çok yazık! > Wie schade!
8. Taşıt giremez! > Einfahrt verboten!
9. daha yedi yaşında > er ist erst sieben Jahre alt
10. çok iyi / oldukça iyi / fena değil > ganz gut / ziemlich gut / nicht schlecht
11. telaşla/aceleyle > in aller Eile
12. fincandan içmek > aus der Tasse trinken
13. size müteşekkirim/minnettarım > ich bin Ihnen sehr verbunden
14. okula gitmek > in die Schule gehen
15. Elçilik nerede söyleyebilir misiniz? > Können Sie mir sagen, wo die Botschaft ist?
16. anlaşma/sözleşme imzalamak > einen Vertrag schließen / unterzeichnen
17. aptalmış gibi yapmak > sich dumm stellen
18. Ateş yakabilir miyiz? > Dürfen wir ein Feuer anmachen?
19. üç metre kalınlığında/kalınlıkta > drei Meter dick
20. Buz gibi soğuk içecekleri yazın/yazları severim. > Ich mag eiskalte Drinks nur im Sommer.1. ağır bir kaza > ein schwerer Unfall
2. Kızı mı var oğlu mu bilmiyorum. > Ich weiß nicht, ob sie einen Sohn oder eine Tochter hat.
3. aç kalmak > Hunger leiden
4. Güvenin! > Verlassen Sie sich darauf
5. saat sekize doğru > gegen acht Uhr
6. bana zor/güç geliyor/gelir > es fällt mir schwer
7. Yarın görüşmek üzere! > Bis morgen
8. Park etmek yasak! > Parken verboten
9. Gazete bayiinden sonraki sokağa dönün. > Biegen Sie in die Straße nach dem Zeitungskiosk ein.
10. Oda rezervasyonum var. > Ich habe eine Zimmerreservierung.
11. Sek beyaz şarap istiyorum. > Ich möchte einen trockenen Weißwein.
12. Kesinlikle yasak! > Streng verboten
13. sigara yakmak > eine Zigarre anzünden
14. dilini/çenesini tutmak > den Mund halten
15. akıntıya karşı yüzmek > gegen den Strom schwimmen
16. Elektrik anahtarı/Şalter bozuk. > Der Schalter ist defekt / kaputt.
17. ilgimi çekmiyor > ich habe kein Interesse daran
18. arabaya binmek > sich in den Wagen setzen / ins Auto steigen
19. Isı/Sıcaklık yavaş yavaş düştü. > Die Temperatur ist langsam gefallen
20. az ya da çok > mehr oder weniger
1. İçkinize buz ister misiniz? İçkiniz buzlu mu olsun? > Möchten Sie Eis in Ihren Drink?
2. şarabı biradan daha severek içiyorum > ich trinke lieber Wein als Bier
3. şarkı söylemek > ein Lied singen
4. kısmen / bölüm bölüm / yer yer > zum Teil
5. Gönderdiğiniz/Gönderdiğin …i aldık. > Ihre Sendung haben wir empfangen / erhalten.
6. Lütfen gömleğini ütüle. > Bitte bügele dein Hemd.
7. yaşlılar/ihtiyarlar > die alten Leute
8. hafif/küçük bir gürültü > ein leises Geräusch
9. sakin uyumak > ruhig schlafen
10. yalnızca/sadece üç dakika daha > nur noch 3 Minuten
11. canla başla / içtenlikle > mit Leib und Seele / mit Lust und Liebe
12. kelimenin/sözcüğün/sözün tam/gerçek anlamıyla > im wahrsten Sinne des Wortes
13. gezinti yapmak > einen Spaziergang machen
14. politika hakkında konuşmak > über Politik sprechen / reden
15. arabaya binmek > sich in den Wagen setzen / ins Auto steigen
16. bu kadar çok sayıda > so viele
17. bu yapılmaz > das macht man nicht
18. muhakkak gelir / kesinlikle gelecek > er kommt bestimmt / er wird sicher kommen
19. ay parlıyor > der Mond scheint
20. uzakta / çok uzak > in der Ferne / weit weg1. şarabı tatmak / şarabın tadına bakmak > den Wein probieren / versuchen / kosten
2. mümkün olduğu kadar çok > soviel wie möglich
3. … uzaklıkta > in einer Entfernung von
4. Ürünleriniz ilgimizi çekiyor. > Wir sind sehr an Ihren Erzeugnissen Interessiert
5. sabah erkenden gece geç saatlere/vakte kadar > von früh bis spät
6. tabaktan yemek > vom Teller essen
7. Sahanda/Tavada sarısı akına karıştırılmış iki yumurta istiyorum. > Ich möchte zwei Rühreier
8. haklı olarak > aus guten Gründen
9. Nasılsınız? > Wie geht es Ihnen?
10. Nereden çevirmen/tercüman bulabilirim? > Wo kann ich einen Dolmetscher finden
11. dil/lisan öğretmek > Sprachen lehren
12. Biraz limon getirir misiniz? > Bringen Sie mir etwas Zitrone.
13. Fiyatlara ambalaj dahil değildir. > Die Preise verstehen sich ohne Verpackung.
14. alışkanlığı olmak / …e alışkın olmak > die Gewohnheit haben / gewöhnt sein zu
15. ondört günde > in vierzehn Tagen
16. doktoru getirmek > den Arzt holen
17. Arabayı onarır mıydınız?/tamir eder miydiniz? > Würden Sie das Auto reparieren?
18. bu yapılmaz > das macht man nicht
19. bunun tek kelimesine inanmıyorum/inanmam > ich glaube kein Wort davon
20. üç yer ayırtmak > drei Plätze bestellen
1. Gönderdiğiniz …i aldığımızı doğrularım. > Hiermit bestätige ich den Eingang Ihrer Lieferung.
2. … fiyata/bedele > zum Preis von …
3. dağa tırmanmak > auf den Berg steigen/ den Berg besteigen
4. daha da kötü > um so schlimmer
5. Daha uzak mı? > Ist es noch weit?
6. daha/ancak dün > erst gestern
7. hasta muayene etmek > einen Kranken untersuchen
8. beş metre genişliğinde/eninde olmak > fünf Meter breit sein
9. Telefon etmek istiyorum. > Ich möchte gern telefonieren
10. Gereken yedek parçalar elimizde yok. > Wir haben nicht die nötigen Ersatzteile.
11. Servis dahil mi? > Ist die Bedienung inbegriffen
12. Dinleyin! > Hören Sie mal zu!
13. birine şans/talih dilemek > jemandem Glück wünschen
14. gitmek zorundayım / gitmem lâzım/gerek > ich muss fort
15. eksi onbeş derece > es sind fünfzehn Grad Kälte
16. hoş bir koku > ein angenehmer Geruch
17. Trenle mi yoksa arabayla mı gideceğiz? > Fahren wir mit dem Zug oder Auto
18. Bugün pazara gideceğim. > Heute gehe ich auf den Markt.
19. Kullanmadan önce çalkalayın! > Vor Gebrauch schütteln!
20. Uzmanlığınız/Spesiyaliteniz ne? > Was ist Ihre Spezialität1. şiddetli diş ağrısına karşı bir şey > etwas gegen starke Zahnschmerzen
2. Sınavı verdi./başardı. > Sie hat die Prüfung bestanden / geschafft
3. …den başka çarem yok / …den başka bir şey elimden gelmez > ich kann nicht anders als
4. …le bağlantı kurmak > sich in Verbindung setzen mit
5. sabrını kaybetmek > die Geduld verlieren
6. Kafanı dik tut! / Haydi, cesaret! > Kopf hoch! / Nur Mut!
7. Harika! Muhteşem! Şahane! Fevkalâde! > Das ist ja großartig
8. Faturayı yazımıza ekliyoruz. > Unserem Schreiben fügen wir die Rechnung bei.
9. merdivene çıkmak > auf die Leiter steigen
10. Bilet ayırtmak daha iyi olur. > Es ist besser, Reservierungen für Tickets zu machen.
11. bir parça kâğıt > ein Stück Papier
12. Birleşik devletler > die Vereinigten Staaten
13. el işçiliği öğrenmek > ein Handwerk lernen
14. Almanya haritası > die Karte von Deutschland
15. olmuyor/olmaz > das geht nicht
16. ancak ve ancak > einzig und allein
17. doğuştan Alman > von Geburt Deutscher
18. sola dönmek/sapmak > links abbiegen
19. Aptallık etme! / Saçmalama! > Mach keine Dummheiten / keinen Unsinn!
20. Esenlikle! / Güle güle! / Bol şans! / Talihin açık olsun! > Alles Gute! / Mach’s gut! / Viel Glück!
1. küçük/ufak bir yanlışlık > ein leichter Fehler
2. bütün gün çalışıyor > er arbeitet / schafft den ganzen Tag
3. …le arkadaş olmak > Freundschaft schließen mit
4. saate bakmak > auf die Uhr sehen
5. sabah erkenden / sabahları erkenden > am frühen Morgen / frühmorgens
6. Daha kötü ya! > Desto schlimmer!
7. Tanık olarak ifade verecek misiniz? > Wollen Sie als Zeuge aussagen?
8. karar verdim > ich habe mich entschlossen
9. hava soğuyor > es wird kalt
10. her şeyin bir sınırı var > alles hat seine Grenzen
11. merdivene çıkmak > auf die Leiter steigen
12. aile çevresinde > im Kreise der Familie
13. birine eşlik etmek > jemandem Gesellschaft leisten
14. sizinle aynı fikirdeyim > ich bin Ihrer Meinung
15. postaya vermek > zur Post bringen / schaffen
16. önemi olmak > ins Gewicht fallen
17. Bugün ayın kaçı? / Bugünün tarihi ne? > Den wievielten / Welches Datum haben wir heute?
18. bunda güçlü değil > das ist nicht seine starke Seite
19. aynı zamana / aynı zamanda > zu gleicher Zeit / zur gleichen Zeit
20. oyunu vermek > seine Stimme abgeben

Auskunft – Almanca Bilgi Vermek

Entschuldigung, wie komme ich bitte nach …?
Affedersiniz,…-e/-a nasil gidecegim?

Können Sie mir die Strecke/das auf der Karte zeigen?
Lütfen, yolu/bunu bana haritada gösterirmisiniz?

Bitte, ist das die Straße… nach…?
Affedersiniz,… -e/-a giden yol bu mu?

Immer gerdeaus bis…Dann…
…-e/-a kadar hep dogru. Sonra…

Bei der Ampel
lambadan

an der nächsten Ecke
ilk köseden

Links/rechts abbiegen.
sola/saga dönülücek

Verständigung – Almanca Haberleşme

Wie bitte?
Efendim/Nasil?

Ich verstehe Sie/dich nicht.
Sizi/Seni anlayamadim.

Kannst du das bitte noch einmal wiederholen?
Lütfen tekrarlar misiniz/misin

Bitte sprechen Sie/sprich etwas langsamer/lauter.
Lütfen daha yavas/yüksek sesle konusunuz/konus.

Ich verstehe/habe verstanden.
Anliyorum./Anladim.

Sprechen Sie/Sprichst du…
…konusuyor musunuz/musun?

Deutsch?———Almanca
Englisch?———Ingilizce
Französisch?——Fransizca

Ich spreche nur wenig…
Biraz….konusuyorum.

Was heißt…auf Türkisch?
…Türkce nasil söylernir?/…Türkcede ne demek?

Was bedeutet das?
Bu ne demek?

Wie spricht man dieses Wort aus?
Bu kelime nasil telaffuz edilir/söylenir?

Gebrauchte Sachen / 2. El Eşyalar

-Guten Tag, mein Name ist Hera. Sie verkaufen eine Waschmaschine?
İyi günler. Adım Hera. Siz bir çamaşır makinası mı satıyorsunuz?

-Ja.
evet

-Wie viel kostet die?
fiyatı ne kadar?

-200 Euro

-Das ist aber günstig. Funktioniert die auch? 
çok ucuzmuş. çalışıyor mu?

-Ja, natürlich. Die Waschmaschine ist 3 oder 4 jahre alt.
evet, tabiki. Makina 3-4 yıllık

-Wo wohnen Sie denn?
Nerde oturuyorsunuz ki?

-Schiller Strasse, 123. Mein name ist…
adres veriliyor

-Gut, Auf wiederhören.
güzel, görüşmek üzere

-Wiederhören 
görüşmek üzere

* ” Wiederhören ” türkçe -görüşmek üzere- demektir. Almancada bu bir tek telefonda kullanılabilir. Telefon konuşmalarından sonra ” wiederhören ” denip telefon kapatılır.

Im Möbelhaus / Almanca Mobilyalar

Bu bölümde çeşitli mobilya isimleri ve bunları anlatacağımız bazı kelimeleri öğreneceğiz. Bu kelimeler sıfat olarak kullanılabilcekleri gibi zarf olarak da kullanılabilirler. Biz şimdi zarf olarak kullanacağız. Sıfatların çekimini daha sonra göreceğiz.

bequem ( rahat ),
praktisch ( kullanışlı, pratik ),
super ( süper ),
ganz schön ( çok güzel ),
toll ( süper ),
interessant ( ilginç ),
langweilig ( sıkıcı ),
nicht billig ( ucuz değil ),
nicht schlecht ( fena değil ),
nicht schön ( güzel değil ),
sehr günstig ( çok ucuz, fiyatı çok indirimli),
sehr schick ( çok şık )
zu groß ( çok büyük ),
zu teuer ( çok pahalı ) gibi..

Bazı mobilya isimleri: die Lampe ( lamba ), die Stühle ( sandalyeler ), der Tisch ( masa ) , der Stuhl ( sandalye ), der Schrank ( dolap ), der Teppich ( halı ), der Sessel ( koltuk ), das Sofa ( koltuk ),das Regal (rafı olan dolap ), das Bett ( yatak ) das Doppelbett ( çift kişilik yatak ) die Küche ( mutfak )

-Wie findest du die Küche von Möbel-Fun?
Möbel-Fun’daki mutfağı nasıl buluyorsun?
-Die finde ich ganz schön. Und sehr günstig.

-Den Teppich von Helberger finde ich toll.
Helberger’in halısını çok güzel buluyorum.
-Ich auch. Aber der ist zu teuer. ( Bende. Ama çok pahalı.)

* Artikel ve isim birlikte bir cümlede kullanılmışsa, 2.cümlede tekrar artikel kullanılması yeterlidir. Artikel ismin yerine geçer. Buna pronomen denir almancada.

Örnek:

-Wie findest du den Teppich?
halıyı nasıl buluyorsun?

-Den finde ich langweillig.
halıyı sıkıcı buluyorum.  “den” halı olarak kullanılıyor burda.

Kann ich Ihnen Helfen? / Size Yardım Edebilirmiyim

Almancada, markette, alışverişte veya başka herhangi bi yerde biri size yardım etmek istediğinde bu cümleyi kullanır. Kann ich Ihnen helfen? ( Yardım edebilir miyim? )

-Kann ich Ihnen helfen?
yardım edebilir miyim?

-Ja, ich suche eine Lampe.
evet, ben bir lamba arıyorum.

-Was für eine Lampe suchen Sie denn?
nasıl bir lamba arıyorsunuz?

-Ich suche eine günstige Lampe.
ucuz bir lamba arıyorum.

Ich suche eine Waschmaschine.
Ich suche einen Teppich.
Ich suche ein Fahrrad.

(Bu cümlelerde artikellerin belirsiz tanımlılıkların akkusativ halleri kullanılır.)

Was für eine suchen Sie denn?
Was für einen suchen Sie denn?
Was für eins suchen Sie denn?

(Bu cümlelerde artikellerin belirsiz tanımlılıkların akkusativ halleri kullanılır.)