Almanca Saat ve Zaman Sorma

saat kac? – Wie spät ist es? / Wieviel Uhr ist es?
saat oniki (öglen) – Es ist zwölf Uhr
saat oniki (gece yarisi) – Es ist vierundzwanzig Uhr (Mitternacht)
saat bir bucuk – Es ist halb zwei.

(Almanca’da “bucuk saat” söylendigi zaman (halb) gelecek saatin yarisi gecmis oldugu icin her zaman gelecek dolu saatin yarisi söylenilir.
(örnegin: üc (3) bucuk – halb vier (4) yani “yari dört” anlamina geliyor / dokuz (9) bucuk – halb zehn (10), on (10) bucuk – halb elf (11)

Es ist …….. Uhr.
Burada noktalar ile boş bırakılan yere saat getirilir.Genellikle Uhr kelimesi söylenmez.Uhr sözcüğünün belirtilip-belirtilmemesi anlamı değiştirmez.Nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz.

Saat 5 : Es ist fünf Uhr
Saat 8 : Es ist acht Uhr
Saat 9 : Es ist neun Uhr
Saat 10 : Es ist zehn Uhr
Saat 20 : Es ist zwanzig Uhr
Saat 19 : Es ist neunzehn Uhr
saat 7 : Es ist sieben Uhr

Buçuklu Saatler
Almanca’da buçuklu saatler aşağıdaki yöntem izlenerek söylenir.

Es ist halb ……….

Saat dört buçuk : Es ist halb fünf
saat beş buçuk : Es ist halb sechs
Saat altı buçuk : Es ist halb sieben
saat 10:30 : Es ist halb elf

Ya da Kısaca:
halb sieben : altı buçuk
halb acht : yedi buçuk
halb elf : on buçuk

Çeyrek kala – Çeyrek geçe
Çeyrekli saatler aşağıdaki yönteme göre söylenirler.

Es ist Viertel nach/vor ……………

Yukarıdaki kalıpta, nach sözcüğü “geçe-geçiyor” anlamında, vor sözcüğü ise “kala-var” anlamında kullanılmaktadır.Noktalar ile boş bırakılan yere ise saat kaça çeyrek var ya da saat kaçı çeyrek geçiyor ise o saat getirilir.

Saat beşi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach fünf
saat sekizi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach acht
Saat dördü çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach vier
saat beşe çeyrek var : Es ist Viertel vor fünf
Saat sekize çeyrek var : Es ist Viertel vor acht
saat dörde çeyrek var : Es ist Viertel vor vier

Dakikalar
Dakikalı saatler aşağıdaki örneğe göre teşkil edilirler.

Es ist ……… vor/nach ………
Burada birinci noktalı yere dakikayı, ikinci noktalı yere ise saatigetireceğiz. Zaten vor:var-kala ve nach:geçe-geçiyor anl***** geldiğini biliyoruz.

Saat üçü yirmi geçiyor : Es ist zwanzig nach drei
Saat üçe yirmi var : Es ist zwanzig vor drei
Saat beşi kırk geçiyor : Es ist vierzig nach fünf
saat beşe kırk var : Es ist vierzig vor fünf
Saat dokuzu onbeş geçiyor : Es ist fünfzehn nach neun
saat dokuzu onbeş geçiyor : Es ist Viertel nach neun
Saat sekizi kırkbeş geçiyor : Es ist fünfundvierzig nach acht
Saat sekizi kırkbeş geçiyor : Es ist Viertel vor neun

Almanca Saatler

saat kac? – Wie spät ist es? / Wieviel Uhr ist es?
saat oniki (öglen) – Es ist zwölf Uhr
saat oniki (gece yarisi) – Es ist vierundzwanzig Uhr (Mitternacht)
saat bir bucuk – Es ist halb zwei.

(Almanca’da “bucuk saat” söylendigi zaman (halb) gelecek saatin yarisi gecmis oldugu icin her zaman gelecek dolu saatin yarisi söylenilir.
(örnegin: üc (3) bucuk – halb vier (4) yani “yari dört” anlamina geliyor / dokuz (9) bucuk – halb zehn (10), on (10) bucuk – halb elf (11)

Es ist …….. Uhr.
Burada noktalar ile boş bırakılan yere saat getirilir.Genellikle Uhr kelimesi söylenmez.Uhr sözcüğünün belirtilip-belirtilmemesi anlamı değiştirmez.Nasıl isterseniz öyle kullanabilirsiniz.

Saat 5 : Es ist fünf Uhr
Saat 8 : Es ist acht Uhr
Saat 9 : Es ist neun Uhr
Saat 10 : Es ist zehn Uhr
Saat 20 : Es ist zwanzig Uhr
Saat 19 : Es ist neunzehn Uhr
saat 7 : Es ist sieben Uhr

Buçuklu Saatler
Almanca’da buçuklu saatler aşağıdaki yöntem izlenerek söylenir.

Es ist halb ……….

Saat dört buçuk : Es ist halb fünf
saat beş buçuk : Es ist halb sechs
Saat altı buçuk : Es ist halb sieben
saat 10:30 : Es ist halb elf

Ya da Kısaca:
halb sieben : altı buçuk
halb acht : yedi buçuk
halb elf : on buçuk

Çeyrek kala – Çeyrek geçe
Çeyrekli saatler aşağıdaki yönteme göre söylenirler.

Es ist Viertel nach/vor ……………

Yukarıdaki kalıpta, nach sözcüğü “geçe-geçiyor” anlamında, vor sözcüğü ise “kala-var” anlamında kullanılmaktadır.Noktalar ile boş bırakılan yere ise saat kaça çeyrek var ya da saat kaçı çeyrek geçiyor ise o saat getirilir.

Saat beşi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach fünf
saat sekizi çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach acht
Saat dördü çeyrek geçiyor : Es ist Viertel nach vier
saat beşe çeyrek var : Es ist Viertel vor fünf
Saat sekize çeyrek var : Es ist Viertel vor acht
saat dörde çeyrek var : Es ist Viertel vor vier

Dakikalar
Dakikalı saatler aşağıdaki örneğe göre teşkil edilirler.

Es ist ……… vor/nach ………
Burada birinci noktalı yere dakikayı, ikinci noktalı yere ise saatigetireceğiz. Zaten vor:var-kala ve nach:geçe-geçiyor anl***** geldiğini biliyoruz.

Saat üçü yirmi geçiyor : Es ist zwanzig nach drei
Saat üçe yirmi var : Es ist zwanzig vor drei
Saat beşi kırk geçiyor : Es ist vierzig nach fünf
saat beşe kırk var : Es ist vierzig vor fünf
Saat dokuzu onbeş geçiyor : Es ist fünfzehn nach neun
saat dokuzu onbeş geçiyor : Es ist Viertel nach neun
Saat sekizi kırkbeş geçiyor : Es ist fünfundvierzig nach acht
Saat sekizi kırkbeş geçiyor : Es ist Viertel vor neun

Ekol Hoca Almanca Saatler Konusu from ekolhocadersleri.blogspot.com on Vimeo.

Saatler İle ilgili Dialoglar

Saat kaç?
Wie spät ist es?

Saat kaç?
Wiviel Uhr ist es?

Saatin kaç?
Wie spät hast du?

Saat bir.
Es ist ein Uhr.

Saat dört.
Es ist vier Uhr.

Saat ikiyi on geçiyor.
Es ist zehn nach zwei.

Saat ikiye beş var.
Es is fünf vor zwei.

İkiyi çeyrek geçiyor.
Es ist viertel nach zwei.

Üçü yirmi geçiyor.
Es ist zwanzig nach drei.

Dört buçuk.
Es ist halb fünf.

Beşe on var.
Es ist zehn von fünf.

Altıya çeyrek var.
Es ist viertel vor sechs.

Saat kaçta?
Um wieviel Uhr?

Sabah dokuzda.
Um neun in der Früh.

Öğleden sonra ikide.
Um zwei am Nachmittag.

Gecenin onunda.
Um zehn auf Nacht.

Tam üçte.
Genau um drei.

Yarımda.
Um halb eins.

Geceyarısı.
Um Mitternacht.

Sekize doğru.
Gegen acht.

Sonra.
Nachher.

Önce.
Vorher.

Saat dörtten önce.
Nach vier Uhr.

Saat yarımdan sonra.
Vor halb eins.