Almanca Alfabe ve Harflerin Okunuşu

Almancada genel olarak yazıldığı gibi okunur. Ancak bazı istisnalar vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

ä : a harfi üzerine inceltme işareti (Umlaut) konulduğu zaman e gibi okunur.
c : Yabancı sözcüklerde:
–   a, o, u ve ünsüzlerin önünde k gibi okunur.
–   ä, e, i, y önünde ts gibi okunur.
: Sözcük sonunda ı gibi okunur.
g : Sözcük sonunda k gibi okunur.
h : Sözcüğün ve hecenin başında h gibi okunur.
Sözcüğün ortasında ve sonunda hiç okunmaz. Kendinden önce gelen ünlüyü uzatır.
j : y gibi okunur.
: Önündeki u ile birlikte kv gibi okunur.
r : Sözcük sonunda kısa a gibi okunur.
Bunun dışındaki r ler gırtlaktan söylenir.
: Ünlünün önünde z gibi okunur.
Sözcük sonunda ünsüzün önünde ve sözcük sonunda s gibi okunur.
v : f gibi okunur.
Yabancı sözcüklerin başında veya ortasında v gibi okunur.
: v gibi okunur.
: ks gibi okunur.
y : Yabancı dillerden alınan sözcüklerde bulunan bu harf ü gibi okunur.
z : ts gibi okunur.
aa : Uzun a gibi okunur.
ai : ay gibi okunur.
äu : oy gibi okunur.
ch : a, u, o gibi kalın ünlülerden sonra gelirse gırtlaktan çıkarılan h gibi okunur.
e, i, ö, ü gibi ince ünlülerden sonra gelirse ich teki gibi önden çıkan h gibi okunur.
Yabancı sözcüklerin başında k gibi okunur.
chs : ks gibi okunur.
ck : k gibi okunur.
dsch : c gibi okunur.
dt : t gibi okunur.
ee : Uzun e gibi okunur.
ei : ay gibi okunur.
ey : ay gibi okunur.
ie : Uzun i gibi okunur.
oo : Uzun o gibi okunur.
eu : oy gibi okunur.
ig : -ig soneki, sözcüğün sonunda ich gibi okunur.
-ig den sonra bir ünlü gelirse veya –ig den sonraki hecede ch bulunuyorsa g olarak okunur.
ng : Genizden söylenir. g oldukça hafif okunur.
pf : Her iki ünsüzde okunur.
ph : Sadece yabancı sözcüklerde f gibi okunur.
sch : ş gibi okunur.
ss : İki ünlü arasında bulunur. s gibi okunur. Her iki s sesi de biraz çıkarılır.
Hecenin veya kelimenin sonunda ve bir ünsüzden önce bulunursa ß gibi yazılır ve okunur.
ß : ß (scharfes es) iki s harfine denktir. İki ünlü arasında bulunursa ikiünlüde uzun okunur.
tion : siyon gibi okunur.
tsch : ç gibi okunur.
tz : ts gibi okunur.

Sözcük başındaki der almanca da gramer(Dil bilgisi) kuralıdır.

www.almancaegitim.net