Almanca Dersler

Almanca gramer yapısı diğer dillere nazaran oldukça zordur.Bu yüzden Almanca eğitiminizde bu kısım sizin kilit noktanız olacaktır.Bizim tavsiyemiz Almanca gramer konusundaki tüm konuları öğrenmeniz ve sürekli pekiştirmenizdir. Bu bölümde Almanca’nın gramer kuralları anlatılmıştır.

Ders 1 : Almanca da İsimler / Das Substantive

Ders 2 : Almanca Sıfat Çekimleri

Ders 3 : Almanca’da Şahıs Zamirleri

Ders 4 : Das verb – Almanca Fiiller

Ders 5 : Almanca Cümle ve Cümle Çeşitleri

Ders 6 : Almanca’da Cümle Kurulumu

Ders 7 : Almanca’da Temel Cümle / Wörterstellung – Kelime Dizilişi

Ders 8 : Almanca Çogul isimler / Plural der Nomen


Almanca İsmin Halleri / Artikeller

Ders 8 : Almancada Artikeller

Ders 9 : Almancada İsmin -İ- Hali ( Akkusativ)

Ders 10 : Almancada İsmini -E- Hali ( Dativ )

Ders 11 : Almancada İsmin -İN- Hali ( Genitiv)

Ders 12 : Almanca’da Belirsiz Artikeller / Unbestimmte Artikel

Ders 13 : Almanca Olumsuz Artikeller / Kein ve Keine

 

Almanca Modal Fiiler / Modal Verben im Deutshen

Ders 14 : Modal Fiiller – Modal Verben

Können Dürfen MüssenSollen Mögen Wollen

Almanca Modal Fiiler Örnek Cümleler

 

Ders 15 : Almanca Edilgen Çatı – Passiv

Ders 16 : Almanca Emir Kipi – Der Imperativ

Ders 17 : Almanca Düzensiz Fiillerin Listesi

Ders 18 : Almanca Neden Belirteçleri / Kausaladverben

Ders 19 : Almanca’da Bağlaçlar / Die Konjunktionen

Ders 21 : Almanca İlgeçler – Die Prapositionen

Ders 22 : Almanca Olumsuzluk / Verneinung (kein/keine ve nicht)

Ders 24 : Almanca da Partisipler*

Ders 25 : Almanca da Ulaç – Gerundivum*

Ders 26 : Almanca da Tamlama – Attribut*

Ders 27 : Almanca da Düzensiz Eylemler*

Ders 28 : Almanca Bağlaçlar – Konjuktionen

Ders 29 : Almanca Edatlar – Präpositionen

Ders 30 : Almanca Zaman Belirteçleri – Temporaldaverb

Ders 31 : Almanca Güçlü Fiil Çekimi

Ders 32 : ‘ sein ‘ , ‘ haber ‘ ve ‘ werden ‘ Fiillerinin Çekimleri

Ders 33 : Almancada İyelik Zamirleri – Possessivpronomen

Ders 34 : Almanca Saatler

Ders 35 : Reflexive Verben | Dönüşlü – İşteş Fiiller

Ders 36 : Almanca Sıfat Tamlama

Ders 37 : Almanca Soru Adılları – Interrogativpronomen

Ders 38 : Almanca Ayrılabilen Fiiller

Ders 39 : Almanca Sıfatlar – Die Adjektive

Ders 40 : Almanca W-Fragen ( W ile başlayan sorular )

Ders 41 : Almanca “sanırım”,”belki”,”bilmiyorum” Soru ve Cevapları

Ders 42 : Almanca De / Da Kalıpları

Ders 43 : Almanca Zarflar / Das adverb

Ders 44 : Almanca Belirsiz Zamirler / Das Indefinite Pronomen

Ders 45 : Almanca Mastar Yapılar / Infinitiv Strukturen

Ders 46 : Yer Ve Mekan Bildiren Zarflar / Die Lokaladverbien

Ders 48 : Verben Mit Vokalwechsel / Ses Değişimine Uğrayan Fiiller

Ders 49Almanca Yön Veren Präpositionlar

Ders 50 : Verb-Präposition Kombinationen / Fiil Präpositon Birleşmeleri

Ders 51 : Wörterstellung / Almanca Kelime Dizilişi

Ders 52 : Das Relativ Pronomen / Almanca İlgi Zamirleri

Ders 53 : Bildung von Nomen / Almancada İsim Türetme

Ders 54Almanca Tarih Okuma ve Söyleme

Ders 55 : Almanca Edatlar ile Kullanılan Fiiller

Ders 56 : Almanca Noktalama İşaretleri / Satzzeichen

Ders 57 : Almanca İsim Türetme / Bildung von Nomen

Ders 58 : Almanca’da Ünlemler / Die İnterjektion

Ders 59 : Almanca Soru Belirten Yan Cümleler

Ders 60 : Almanca sayılar ve okunuşları

Ders 61 : Kelime Dağarcığı / Almanca – Türkçe

3 thoughts on “Almanca Dersler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir