haben, sein + zu + infinitiv (mastar)

“haben” ve ” sein infinitiv (mastar) yapısı Modalverb’lerin görevini yerine getirir. Bu yapı daha çok “gereklilik” ve “olasılık” anlamlarında kullanılır.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken, cümle “sein” ile yapılıyorsa pasif, “haben” ile yapılıyorsa aktiftir. Örneklere bakalım.

Gereklilik

Wir haben noch viel zu tun = wir müssen noch viel tun (Hala çok çalışmamız gerek (zorundayız.))

Es ist noch viel zu tun. =

Es muss noch viel getan werden. (Hala çok fazla çalışılması gerekiyor.)

Olumsuzu ise “birşeye izni olmamak” anlamı verir. (nicht dürfen)

Ihr habt euch nicht hier aufzuhalten. = Ihr dürft euch hier nicht aufhalten. (Burada bekleyemezsiniz.)

Die Gefahr ist nicht zu unterschätzen. = Die Gefahr darf nicht unterschätzt werden (Tehlike küçümsenemez.)Olasılık (können)

Ich habe diesem Kommentar nichts hinzuzufügen. Ich kann diesem Kommentar nichts hinzufügen. (Bu yoruma hiçbir şey ekleyemem.)
Diesem Kommentar ist nichts hinzuzufügen. = Diesem Kommentar kann nichts hinzugefügt werden. (Bu yoruma hiçbir şey eklenemez.)

Sein , Haben ve Werden Fiillerinin Çekimleri

Haben – Sahip Olmak Fiili
Almanca’da sahip olmak fiili “haben” dir. İngilizce’deki “have” fiiliyle aynı anlamı taşır. Haben fiilinin çekimi çekimi aşağıdaki gibidir.

Haben

tekil
ich – habe
du – hast
er, ist, es – hat

çoğul
wir – haben
ihr – habt
sie – haben

Olumlu cümle örnek

– Ich bin verheiratet. Ich habe drei Kinder. ( ben evliyim. 3 çocuğum var. )

Olumsuz cümle örnek

-Ich bin nicht verheiratet. Ich habe keine Kinder. (evli değilim. hiç çocuğum yok).