Almanca Karışık Yararlı Cümleler 4

1. lâstik patlamış olmak > eine Reifenpanne haben
2. Söylemek kolay! > Leicht gesagt!
3. …den farklı olmak/ayrılmak > sich unterscheiden von
4. kaba saba sözler / küfürler > grobe Worte / Schimpfwörter
5. hafızadan/bellekten / kafadan > aus dem Gedächtnis / Kopf
6. Vanilyalı dondurma severim. > Ich liebe Vanilleeis
7. Yankesicilere dikkat! > Vor Taschendieben wird gewarnt
8. hastalık kapmak > sich eine Krankheit zuziehen
9. Katolik misin Protestan mı? > Bist du Katholik oder Protestant?
10. Tavuk haşlama ya da balık buğulamanız var mı? > Haben Sie gekochtes Huhn oder gekochten Fisch?
11. Dert etmeyin! > Machen Sie sich keine Sorgen!
12. hiçbir suretle / hiçbir durumda > unter keinen Umständen / auf gar keinen Fall
13. Bil bakalım! Tahmin et! > Rate mal
14. Bir dilim/parça pasta lütfen. > Ein Stück Torte, bitte.
15. öğleden hemen sonra > am frühen Nachmittag
16. öte beri almak / çarşıya çıkmak > Besorgungen machen
17. treni kaçırdım > ich habe den Zug verpasst
18. Otel sahile uzak mı? > Wie weit ist das Hotel vom Strand entfernt
19. buna rağmen/buna karşın/yine de yapıyorum/yaparım > ich tu’s trotzdem
20. huzur/rahat içinde > in aller Gemütlichkeit

1. İyi Noeller! Noel Yortusu kutlu olsun! > Fröhliche Weihnachten!
2. Başvurunuz/Müracaatınız için teşekkür ederiz. > Für Ihre Anfrage bedanken wir uns.
3. Bana İspanyolca-Hollandaca tercümanı/çevirmeni bul. > Besorg mir einen Übersetzer für Spanisch-Holländisch.
4. kapıya/pencereye/kapı/pencere vuruluyor > es klopft
5. Yarın çok erken yola çıkacağım. > Ich fahre morgen sehr früh ab
6. garip/tuhaf/komik bir tip /adam/erkek/herif > ein komischer Typ / Kerl
7. yataktan fırlamak > aus dem Bett springen
8. çok para tutuyor/tutar / çok pahalı olur > das kostet viel Geld
9. benim düşüncem/fikrim başka > ich bin anderer Meinung
10. benim kabahatim/suçum/borcum > es ist meine Schuld
11. Kimse var mı? > Ist jemand hier?
12. okulda > in der Schule
13. ilacını almak > seine Arznei / Medizin nehmen
14. Eller geri! > Hände weg!
15. toplantı yapmak/düzenlemek > eine Versammlung abhalten
16. Araba sigortalı mı? > Ist der Wagen versichert?
17. Bu bıçak kesmiyor./kör. > Dieses Messer schneidet nicht.
18. bunda güçlü değil > das ist nicht seine starke Seite
19. Bunu unutmuşum, geri döndüm. > Ich hatte das vergessen, deshalb kam ich zurück
20. yurtdışına seyahat etmek/çıkmak > ins Ausland reisen1. İyi akşamlar! > Guten Abend!
2. Gözlüğüyle entelektüel/aydın görünüyor. > Er sieht mit seiner Brille intellektuell aus.
3. süt ekşi/ekşimiş > die Milch ist sauer
4. bütün/tüm dünyada > auf der ganzen Erde / Welt
5. rüzgâr esiyor > der Wind weht
6. … hakkında konuşma yapmak > eine Rede halten über
7. … korkusundan > aus Furcht vor
8. kaçınılmaz oluyor > es lässt sich nicht vermeiden
9. saat ikiyi çeyrek geçiyor > es ist Viertel nach zwei
10. Babasıyla buluşacak. > Sie wird ihren Vater treffen.
11. Mal demiryoluyla gönderilecek. > Der Versand der Ware erfolgt mit der Bahn.
12. galiba bugün gelmeyecek > wahrscheinlich kommt er heute nicht
13. Bana bak! > Sieh mich an!
14. Yataklı vagon var mı? > Gibt es einen Schlafwagen?
15. hendeğin/çukurun üstünden atlamak > über einen Graben springen
16. yeni bir elbise > ein neues Kleid
17. hiç fena değil > gar nicht schlecht
18. iki sıfır / ikiye sıfır > zwei zu null
19. eksiği/yetersiz olmak > Mangel haben an
20. bunda güçlü değil > das ist nicht seine starke Seite

1. Sıra sizde./ onlarda. > Sie sind dran
2. hüngür hüngür ağlamak > heftig weinen
3. Lütfen bu giyecekleri ütüler misiniz? > Bitte bügeln Sie diese Anziehsachen / Kleidungsstücke.
4. … benim görevim/ödevim > es ist meine Pflicht zu
5. …den …e kadar açık > geöffnet von … bis …
6. başından/başlangıcından sonuna kadar/dek/değin > von Anfang bis Ende
7. saat dört > es ist vier Uhr
8. nafile/boşuna aramak > vergebens suchen
9. masaya/sofraya oturmak > sich zu Tisch setzen
10. her şey yararsız/faydasız > es hilft nichts
11. yetkim yok/gücüm yetmez > das steht nicht in meiner Macht
12. pipo içmek > Pfeife rauchen
13. Girmek yasak! / Geçiş yasak! > Betreten / Zutritt / Eintritt verboten! / Zugang untersagt!
14. iktidarda olmak > an der Macht sein
15. elverişli/iyi bir fırsat > eine günstige Gelegenheit
16. Konsolosluk nerede söyleyebilir misiniz? > Können Sie mir sagen, wo das Konsulat ist?
17. Fransız dili/lisanı > die französische Sprache
18. tren durmuyor/durmaz > der Zug hält nicht
19. ateş yakmak > Feuer anzünden / anmachen
20. suya atlamak > ins Wasser springen1. şarabı severek içiyorum/içerim > ich trinke gern Wein
2. …den şikâyet etmek/yakınmak > sich beklagen über
3. …e göz atmak > einen Blick werfen auf
4. Çadırın yanına park edebilir miyim? > Darf ich meinen Wagen neben dem Zelt abstellen?
5. Çocuk porsiyonunuz var mı? > Haben Sie Kinderportionen ?
6. Önemli miktarda vergi ödüyor. > Er zahlt einen beträchtlichen Betrag an Steuern.
7. Başınız ağrıyor mu? Başınız mı ağrıyor? > Tut Ihnen der Kopf weh?
8. Başka bir arzunuz var mı? > Wünschen Sie noch etwas? / Haben Sie noch einen Wunsch?
9. Yakında yine görüşelim! > Wiedersehen, bis später!
10. manto/palto giymek > einen Mantel tragen
11. hasta bakmak > einen Kranken pflegen
12. Yatak takımları çok seyrek olarak değiştiriliyordu. > Die Betten wurden zu selten frisch bezogen.
13. Patatesli kızartma istiyorum. > Ich möchte einen Braten mit Kartoffeln.
14. Ne kadar da büyük!/uzun! > Wie groß er ist!
15. beş metre genişliğinde/eninde olmak > fünf Meter breit sein
16. her gün / gün be gün > jeden Tag / alle Tage
17. her ne pahasına olursa olsun > um jeden Preis
18. bunu haketmişti > geschieht ihm recht
19. musluğu kapatmak > den Hahn zudrehen
20. iyi durumda / az/temiz kullanılmış > in gutem Zustand / gut erhalten

Almanca Karışık Yararlı Cümleler 3

1. İşte, alın! > Da, nehmen Sie!
2. İçten/Kalpten selâmlar! > Herzliche Grüße! / Schöne Grüße!
3. iş yapmak / ticaret yapmak > Geschäfte machen / Handel treiben
4. işlek bir cadde/sokak > eine lebhafte Straße
5. lâstik/lâstikten > aus Gummi
6. kötü kokmak > schlecht riechen
7. bütün dünya > die ganze Welt
8. … tabii/doğal/normal > es ist selbstverständlich, dass
9. Üzgünüm, boş odamız yok. > Es tut mir leid, wir haben keine Zimmer frei.
10. başlangıçta/başta/başlarken > am Anfang
11. talihsizlik/şanssızlık/aksilik oldu > es ist ein Unglück geschen
12. Sana sonra telefon ederim. > Ich rufe dich später an.
13. Yankesicilere dikkat! > Vor Taschendieben wird gewarnt!
14. Yemek soğuk. > Das Essen ist kalt.
15. Nerede doğdunuz? > Wo sind Sie geboren?
16. Affedersiniz! Kusura bakmayın! Bağışlayın! / Pardon! > Verzeihen Sie! / Verzeihung!
17. Sigara içmek yasak! Sigara içilmez! > Rauchen verboten!
18. bu amaçla > zu diesem Zweck
19. Burada yaşamayı planlıyor musunuz? > Planen Sie, hier dauernd zu leben?
20. eve gitmek > nach Hause gehen

1. İspanyolca’dan İngilizce’ye çeviriyi/tercümeyi yaptı. > Er machte die Übersetzung vom Spanischen ins Englische.
2. yılda bir / yılda bir kez/kere > einmal jährlich / einmal im Jahr
3. kıyının sağ tarafında/kıyının sağında > am rechten Ufer
4. kötü bir şey değil/yok > nichts Schlimmes
5. …de olmak / hazır bulunmak > zur Stelle sein
6. …e taş atmak > einen Stein werfen auf
7. Başka biletsiz olan? > Noch jemand ohne Fahrschein?
8. saat yanlış işliyor/gidiyor > die Uhr geht falsch
9. kahve içmeye davet etmek / kahve içmeye çağırmak > zum Kaffe einladen
10. kahve içmeyi tercih ediyorum/ederim > ich trinke lieber Kaffee
11. Zamanında gelmek/gitmek için acele ettik. > Wir haben uns beeilt, um rechtzeitig anzukommen.
12. Teşekkür ederim, bu yeter./kâfi. > Danke, das genügt.
13. genel/umumî telefon > öffentlicher Fernsprecher
14. denir / demektir > man sagt / es heißt
15. her şey eskisi gibi > alles bleibt beim alten
16. bir dili/lisanı konuşmak > eine Sprache sprechen
17. birçok dil/birçok lisan biliyor > er kann mehrere Sprachen
18. Bu masa boş mu? > Ist dieser Tisch frei ?
19. bunun konuyla ilgisi yok / bu konu dışı > das gehört nicht zur Sache
20. durmak yasak > es ist verboten zu halten1. şüphelenmek/kuşkulanmak / şüpheli/kuşkulu görmek > in Frage stellen / in Zweifel ziehen
2. …e adım uydurmak > Schritt halten mit
3. …e bağlı > das kommt darauf an
4. kahve içmek > Kaffe trinken
5. Yarın beni uyandırır mıydınız? > Würden Sie mich morgen wecken?
6. para kazanmak > Geld verdienen
7. hatırım için / farketmez > meinetwegen / das ist mir gleich / egal
8. Tatlı kırmızı şarap istiyorum. > Ich möchte süßen Rotwein.
9. tek lâfla / kısa ve öz > in einem Wort / kurz und gut
10. Feribot buradan mı kalkıyor?/hareket ediyor? > Geht die Fähre von hier ab?
11. birçok dil/birçok lisan biliyor > er kann mehrere Sprachen
12. emek vermek / çabalamak > sich Mühe geben
13. en yüksek hızla > mit Höchstgeschwindigkeit
14. anlamı/amacı yok / işe yaramaz > das hat keinen Sinn / Zweck / das nützt nichts
15. insan çalışmak zorundadır / insanın çalışması gerekir > mann muss arbeiten
16. Sol elim kanıyor. > Meine linke Hand blutet.
17. Orası deniz kenarında mı? > Liegt es am Meer?
18. ateş yakmak > Feuer anzünden / anmachen
19. bunun için size teşekkür ederim > dafür danke ich Ihnen
20. bunun konuyla ilgisi yok / bu konu dışı > das gehört nicht zur Sache

1. İki posta kartı pulu/İki kartpostal pulu lütfen. > Ich hätte gern Briefmarken für zwei Ansichtskarten.
2. İyi akşamlar! > Guten Abend!
3. Sıcaklık bir yerden bir yere değişiyor. > Die Temperatur ändert sich von Ort zu Ort.
4. … dışında > mit Ausnahme von
5. …le aynı basamakta > auf gleicher Stufe mit
6. Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? > Um wie viel Uhr öffnen / schließen die Banken?
7. Nasıl bir hizmette bulunabilirim? > Womit kann ich dienen?
8. hava kötü > es ist schlechtes Wetter
9. Bayılmışım. > Ich bin ohnmächtig geworden.
10. çepeçevre > rings Umher
11. perdeyi açmak > den Vorhang aufziehen
12. bir buçuk > eineinhalb / anderthalb
13. Almanca anlıyor > er versteht Deutsch
14. Kompartımanda bir biz vardık. > Wir hatten das Abteil für uns.
15. donuyor/donar > es friert
16. Zor yutkunuyorum ve zor soluk/nefes alıyorum. > Ich habe Probleme mit dem Schlucken und dem Atmen.
17. öğleden sonra / öğleden sonraları > am Nachmittag / nachmittags
18. Otelin önünde park edebilir miyiz? > Besteht vor dem Hotel eine Parkmöglichkeit für unseren PKW?
19. Suçu/Kabahati bana atma! > Schieb die Schuld nicht auf mich!
20. Rusça-Fransızca çeviriyi/tercümeyi yaptı. > Er machte die russisch- französische Übersetzung.1. İnsanları görünüşe göre yargılama. > Beurteile Menschen nicht nach dem Äußeren.
2. İyi ki bugün burada. Bugün burada olması bir şans. > Glücklicherweise ist er heute hier.
3. ağrım var > ich habe Schmerzen
4. düz/dümdüz gidin > gehen Sie geradeaus
5. Üçüncü trafik lâmbasından sonra sağa dönün. > Biegen Sie nach der dritten Verkehrsampel rechts ab.
6. Yakında bekçili otopark var. > Hier in der Nähe gibt es einen bewachten Parkplatz.
7. balık tutmak/avlamak/yakalamak > Fische fangen
8. bana bir iyilik yapar mısınız?/mıydınız? > tun Sie mir den Gefallen
9. karın ağrısına karşı bir şey > etwas gegen Bauchweh
10. çok değerli değil / çok değeri yok > das ist nicht viel wert
11. çok sayıda > in großer Zahl
12. keman çalmak > Geige spielen
13. yemeklere tuz koymak > die Speisen salzen
14. kendini belli eder > das wird sich zeigen
15. Sevgili Bay İks!/Bay Bilinmeyen! > Lieber Herr X!
16. Diş ağrıların nasıl oldu? > Was machen deine Zahnschmerzen ?
17. birini sevindirmek > jemandem eine Freude machen
18. bunun konuyla ilgisi yok / bu konu dışı > das gehört nicht zur Sache
19. iyi/sıkı çalışmak > fleißig arbeiten
20. uzun bir süre > eine ganze Weile

Almanca Karışık Yararlı Cümleler 2

 

1. İyi Paskalyalar! Paskalya Yortusu kutlu olsun! > Fröhliche Ostern!
2. söz almak / söze başlamak > das Wort ergreifen
3. dün akşam > gestern Abend
4. Gürültü başımı ağrıtıyor. > Der Krach / Lärm macht mir Kopfschmerzen.
5. bütün gün çalışıyor > er arbeitet / schafft den ganzen Tag
6. büyük bölümüyle / en büyük bölümüyle > zum größten Teil / größtenteils
7. …den/…de çıkarı olmak > einen Vorteil haben von
8. Başka biletsiz olan? > Noch jemand ohne Fahrschein?
9. yapmak üzere olmak > gerade dabei sein zu / im Begriff sein zu
10. karşı değilim > ich habe nichts dagegen
11. Hastalık sigortanız var mı? > Sind Sie in einer Krankenkasse ?
12. Tavuklu ekmek istiyorum. > Ich möchte ein Brötchen mit Hänschenfleisch.
13. çeyrek saat > eine Viertelstunde
14. yedi beş kazanmak > sieben zu fünf gewinnen
15. temiz gömlek giymek > ein frisches Hemd anziehen
16. seni ilgilendirmez > das ist nicht deine Sache
17. gerekli bulmak > es für nötig halten
18. Diş ağrıların nasıl oldu? > Was machen deine Zahnschmerzen?
19. gittikçe daha az > immer weniger
20. Frenler iyi tutmuyor. > Die Bremsen funktionieren nicht richtig.

 

 

1. sıcak / hava sıcak / çok/ kaynar/kızgın sıcak / hava çok sıcak > es ist warm / heiß
2. Açık/Koyu bira istiyorum. > Ich möchte ein helles / dunkles Bier.
3. içtenlikle/samimiyetle > von ganzem Herzen
4. Gösteri/Temsil/Oyun/Program saat … ’de./başlıyor. > Beginn der Vorstellung um …
5. göz aşinası olmak > vom Sehen kennen
6. Öbür gün tekrar gelin! > Kommen Sie in zwei Tagen wieder!
7. Hangi/Ne nedenle? > Aus welchem Grund?
8. hava kararırken > bei einbrechender Dunkelheit
9. seni ilgilendirmez > das ist nicht deine Sache
10. gerçekte / hakikatte > in Wirklichkeit / in Wahrheit
11. hiçbir şey artmadı / geriye hiçbir şey kalmadı > es ist nichts übriggeblieben
12. fikrini/düşüncesini/görüşünü değiştirmek > seine Meinung ändern
13. binlerce insan/kişi > Tausende von Menschen
14. fiyat 100 Alman markı > der Preis beträgt 100 DM
15. aklını kaybetmek/yitirmek > den Verstand verlieren
16. ilerlemek > Fortschritte machen
17. ondan ödünç alıyorum > ich leihe es von ihm
18. erken gelmek/gitmek > zu früh kommen
19. Bu bavulda yalnızca/sadece özel eşyalar var. > Dieser Koffer enthält nur persönliche Dinge.
20. futbol oynamak > Fußball spielen

 

 

1. yönelmek/hitap etmek / …e başvurmak/müracaat etmek > sich wenden an / sich richten an
2. günü gününe yaşamak > von der Hand in den Mund leben
3. günde üç öğün > drei Mahlzeiten am Tag
4. Büyük şovu görmeye fırsatımız olmadı. > Wir hatten keine Gelegenheit, die tolle Show zu sehen.
5. Üzgünüm, boş odamız yok. > Es tut mir leid, wir haben keine Zimmer frei.
6. radyodan/radyoda duymak > im Radio hören
7. rafadan yumurta > ein weiches Ei
8. haklı olarak > mit Recht
9. Hatta kalın! Ayrılmayın! > Bleiben Sie am Apparat!
10. mayıs sonunda > Ende Mai
11. Hemen geliyorum! > Ich komme gleich!
12. Nisan’ın 17’si, salı günündeyiz. > Wir haben Dienstag, den 17. April.
13. gitmek/çıkmak üzereydim > ich wollte gerade weggehen
14. elektriği açmak > den Strom einschalten
15. Almancanız var mı? > Verstehen Sie deutsch?
16. Sol gözü kör. > Er ist auf dem linken Auge blind.
17. Arabamın ön camı kırık. > Meine Windschutzscheibe ist kaputt.
18. Otelin önünde park edebilir miyiz? > Besteht vor dem Hotel eine Parkmöglichkeit für unseren PKW?
19. Buraya park edebilir miyim? > Darf ich hier parken?
20. Muz kabuğuna basıp kaydım. > Ich bin auf der Bananenschale ausgerutscht.

 

 1. Lütfen gömleğini ütüle. > Bitte bügele dein Hemd.
2. Yarın filme gideceğim. > Ich gehe morgen in den Film.
3. yarın sabah erken/erkenden > morgen früh
4. hedefi şaşırmak / hedefe isabet ettirememek / amaca/hedefe ulaşamamak > das Ziel verfahren
5. sevinçli bir haber / müjde > eine frohe Nachricht
6. bilinen kişiler > gewisse Leute
7. biraz daha iyiyim / iyileştim > es geht mir etwas besser
8. birine sırt çevirmek > jemandem den rücken kehren
9. sis var / hava sisli > es gibt Nebel / es ist neblig
10. ikisinden hiçbirisi / ikisi de değil > keiner von beiden
11. ekmeğini kazanmak / geçimini sağlamak > sein Brot verdienen
12. Almanca öğreniyorum > ich lerne Deutsch
13. kolunu kırmak > sich den Arm brechen
14. postaya vermek > zur Post bringen / schaffen
15. Fransızca biliyor / Fransızcası var > er kann Französisch
16. problemsiz/sorunsuz > ohne Schwierigkeit
17. asıl konu …dir > die Hauptsache ist, dass
18. üç dört daha eşittir yedi > drei und vier ist gleich sieben
19. ev ödevlerini yapmak > seine Schularbeiten / Hausaufgaben machen
20. iyi geliyor/gelir > das tut gut1. sıfırın altında beş derece > es sind fünf Grad unter Null
2. işe girişmek/koyulmak/başlamak > an die Arbeit gehen / sich ans Werk machen
3. Lütfen beni saat …’de uyandırır mısınız? > Wecken Sie mich bitte um …
4. …e giden doğru yol > der richtige Weg nach
5. …in kuzeyinde / kuzeyde/kuzeysel > im Norden von / nördlich
6. Yakında bekçili otopark var. > Hier in der Nähe gibt es einen bewachten Parkplatz.
7. Bakalım! Hele bir görelim! > Lass mal sehen!
8. haklı/hakkı olmamak > nicht recht haben
9. Ne iyi tesadüf! İsabet oldu! Çok uygun! > Das trifft sich gut!
10. kestirmek / şekerleme yapmak > ein Schläfchen machen
11. Elektriği tasarruflu kullanmalıyız./kullanmamız gerek. > Wir müssen Strom sparen.
12. elli yaşında > mit / im Alter von fünfzig jahren
13. En yeni kataloğumuzu ekte gönderiyoruz. > Als Anlage senden wir Ihnen unseren neuesten Katalog.
14. onun tarafında > auf seiner Seite
15. Tramvay hattını izleyin. > Folgen Sie der Straßenbahnlinie.
16. aslında > im Grunde genommen
17. Buraya gel! > Komm her!
18. durum böyle/bu > so steht die Sache
19. üşüyorum/donuyorum / bana soğuk geliyor > ich friere / mich friert / mir ist kalt
20. Ayakkabılarını boya! > Putz deine Schuhe!
1. kaşık dolusu > ein Löffel voll
2. Tablo bir sanat eseri./yapıtı. / Tablo üstat işi./usta işi. > Das Gemälde ist ein Meisterstück.
3. bacağını kırmak > sich das Bein brechen
4. Daha başka? > Was sonst noch?
5. fark/ayrım yapmadan / farksız > ohne Unterschied
6. Ne şans!/talih!/kısmet! > Was für ein Glück!
7. Kendiniz hüküm verin!/yargıya varın! > Urteilen Sie selbst!
8. yetersiz > das lässt zu wünschen übrig
9. Hiç böyle şey görülmüş mü? > Hat man je so was gesehen?
10. hiç zararı yok > das schadet nichts
11. Biranız küçük mü büyük mü olsun? > Möchten Sie ein großes oder kleines Bier?
12. ilacını almak > seine Arznei / Medizin nehmen
13. en son geldi > er kam zuletzt
14. soğuktan titremek > vor Kälte zittern
15. dostça/arkadaşça > aus Freundschaft
16. Araba kullanamazsınız./kullanamazsın. > Sie dürfen nicht Auto fahren.
17. Bu şehirdeki/kentteki adresiniz ne? > Wie lautet Ihre Anschrift hier in der Stadt ?
18. Bu sokakta/caddede park saati/park sayacı var. > In dieser Straße gibt es Parkuhren.
19. yumruğunu sıkmak > die Faust ballen
20. üç metre kalınlığında/kalınlıkta > drei Meter dick