Almanca Karışık Yararlı Cümleler 2

 

1. İyi Paskalyalar! Paskalya Yortusu kutlu olsun! > Fröhliche Ostern!
2. söz almak / söze başlamak > das Wort ergreifen
3. dün akşam > gestern Abend
4. Gürültü başımı ağrıtıyor. > Der Krach / Lärm macht mir Kopfschmerzen.
5. bütün gün çalışıyor > er arbeitet / schafft den ganzen Tag
6. büyük bölümüyle / en büyük bölümüyle > zum größten Teil / größtenteils
7. …den/…de çıkarı olmak > einen Vorteil haben von
8. Başka biletsiz olan? > Noch jemand ohne Fahrschein?
9. yapmak üzere olmak > gerade dabei sein zu / im Begriff sein zu
10. karşı değilim > ich habe nichts dagegen
11. Hastalık sigortanız var mı? > Sind Sie in einer Krankenkasse ?
12. Tavuklu ekmek istiyorum. > Ich möchte ein Brötchen mit Hänschenfleisch.
13. çeyrek saat > eine Viertelstunde
14. yedi beş kazanmak > sieben zu fünf gewinnen
15. temiz gömlek giymek > ein frisches Hemd anziehen
16. seni ilgilendirmez > das ist nicht deine Sache
17. gerekli bulmak > es für nötig halten
18. Diş ağrıların nasıl oldu? > Was machen deine Zahnschmerzen?
19. gittikçe daha az > immer weniger
20. Frenler iyi tutmuyor. > Die Bremsen funktionieren nicht richtig.

 

 

1. sıcak / hava sıcak / çok/ kaynar/kızgın sıcak / hava çok sıcak > es ist warm / heiß
2. Açık/Koyu bira istiyorum. > Ich möchte ein helles / dunkles Bier.
3. içtenlikle/samimiyetle > von ganzem Herzen
4. Gösteri/Temsil/Oyun/Program saat … ’de./başlıyor. > Beginn der Vorstellung um …
5. göz aşinası olmak > vom Sehen kennen
6. Öbür gün tekrar gelin! > Kommen Sie in zwei Tagen wieder!
7. Hangi/Ne nedenle? > Aus welchem Grund?
8. hava kararırken > bei einbrechender Dunkelheit
9. seni ilgilendirmez > das ist nicht deine Sache
10. gerçekte / hakikatte > in Wirklichkeit / in Wahrheit
11. hiçbir şey artmadı / geriye hiçbir şey kalmadı > es ist nichts übriggeblieben
12. fikrini/düşüncesini/görüşünü değiştirmek > seine Meinung ändern
13. binlerce insan/kişi > Tausende von Menschen
14. fiyat 100 Alman markı > der Preis beträgt 100 DM
15. aklını kaybetmek/yitirmek > den Verstand verlieren
16. ilerlemek > Fortschritte machen
17. ondan ödünç alıyorum > ich leihe es von ihm
18. erken gelmek/gitmek > zu früh kommen
19. Bu bavulda yalnızca/sadece özel eşyalar var. > Dieser Koffer enthält nur persönliche Dinge.
20. futbol oynamak > Fußball spielen

 

 

1. yönelmek/hitap etmek / …e başvurmak/müracaat etmek > sich wenden an / sich richten an
2. günü gününe yaşamak > von der Hand in den Mund leben
3. günde üç öğün > drei Mahlzeiten am Tag
4. Büyük şovu görmeye fırsatımız olmadı. > Wir hatten keine Gelegenheit, die tolle Show zu sehen.
5. Üzgünüm, boş odamız yok. > Es tut mir leid, wir haben keine Zimmer frei.
6. radyodan/radyoda duymak > im Radio hören
7. rafadan yumurta > ein weiches Ei
8. haklı olarak > mit Recht
9. Hatta kalın! Ayrılmayın! > Bleiben Sie am Apparat!
10. mayıs sonunda > Ende Mai
11. Hemen geliyorum! > Ich komme gleich!
12. Nisan’ın 17’si, salı günündeyiz. > Wir haben Dienstag, den 17. April.
13. gitmek/çıkmak üzereydim > ich wollte gerade weggehen
14. elektriği açmak > den Strom einschalten
15. Almancanız var mı? > Verstehen Sie deutsch?
16. Sol gözü kör. > Er ist auf dem linken Auge blind.
17. Arabamın ön camı kırık. > Meine Windschutzscheibe ist kaputt.
18. Otelin önünde park edebilir miyiz? > Besteht vor dem Hotel eine Parkmöglichkeit für unseren PKW?
19. Buraya park edebilir miyim? > Darf ich hier parken?
20. Muz kabuğuna basıp kaydım. > Ich bin auf der Bananenschale ausgerutscht.

 

 1. Lütfen gömleğini ütüle. > Bitte bügele dein Hemd.
2. Yarın filme gideceğim. > Ich gehe morgen in den Film.
3. yarın sabah erken/erkenden > morgen früh
4. hedefi şaşırmak / hedefe isabet ettirememek / amaca/hedefe ulaşamamak > das Ziel verfahren
5. sevinçli bir haber / müjde > eine frohe Nachricht
6. bilinen kişiler > gewisse Leute
7. biraz daha iyiyim / iyileştim > es geht mir etwas besser
8. birine sırt çevirmek > jemandem den rücken kehren
9. sis var / hava sisli > es gibt Nebel / es ist neblig
10. ikisinden hiçbirisi / ikisi de değil > keiner von beiden
11. ekmeğini kazanmak / geçimini sağlamak > sein Brot verdienen
12. Almanca öğreniyorum > ich lerne Deutsch
13. kolunu kırmak > sich den Arm brechen
14. postaya vermek > zur Post bringen / schaffen
15. Fransızca biliyor / Fransızcası var > er kann Französisch
16. problemsiz/sorunsuz > ohne Schwierigkeit
17. asıl konu …dir > die Hauptsache ist, dass
18. üç dört daha eşittir yedi > drei und vier ist gleich sieben
19. ev ödevlerini yapmak > seine Schularbeiten / Hausaufgaben machen
20. iyi geliyor/gelir > das tut gut1. sıfırın altında beş derece > es sind fünf Grad unter Null
2. işe girişmek/koyulmak/başlamak > an die Arbeit gehen / sich ans Werk machen
3. Lütfen beni saat …’de uyandırır mısınız? > Wecken Sie mich bitte um …
4. …e giden doğru yol > der richtige Weg nach
5. …in kuzeyinde / kuzeyde/kuzeysel > im Norden von / nördlich
6. Yakında bekçili otopark var. > Hier in der Nähe gibt es einen bewachten Parkplatz.
7. Bakalım! Hele bir görelim! > Lass mal sehen!
8. haklı/hakkı olmamak > nicht recht haben
9. Ne iyi tesadüf! İsabet oldu! Çok uygun! > Das trifft sich gut!
10. kestirmek / şekerleme yapmak > ein Schläfchen machen
11. Elektriği tasarruflu kullanmalıyız./kullanmamız gerek. > Wir müssen Strom sparen.
12. elli yaşında > mit / im Alter von fünfzig jahren
13. En yeni kataloğumuzu ekte gönderiyoruz. > Als Anlage senden wir Ihnen unseren neuesten Katalog.
14. onun tarafında > auf seiner Seite
15. Tramvay hattını izleyin. > Folgen Sie der Straßenbahnlinie.
16. aslında > im Grunde genommen
17. Buraya gel! > Komm her!
18. durum böyle/bu > so steht die Sache
19. üşüyorum/donuyorum / bana soğuk geliyor > ich friere / mich friert / mir ist kalt
20. Ayakkabılarını boya! > Putz deine Schuhe!
1. kaşık dolusu > ein Löffel voll
2. Tablo bir sanat eseri./yapıtı. / Tablo üstat işi./usta işi. > Das Gemälde ist ein Meisterstück.
3. bacağını kırmak > sich das Bein brechen
4. Daha başka? > Was sonst noch?
5. fark/ayrım yapmadan / farksız > ohne Unterschied
6. Ne şans!/talih!/kısmet! > Was für ein Glück!
7. Kendiniz hüküm verin!/yargıya varın! > Urteilen Sie selbst!
8. yetersiz > das lässt zu wünschen übrig
9. Hiç böyle şey görülmüş mü? > Hat man je so was gesehen?
10. hiç zararı yok > das schadet nichts
11. Biranız küçük mü büyük mü olsun? > Möchten Sie ein großes oder kleines Bier?
12. ilacını almak > seine Arznei / Medizin nehmen
13. en son geldi > er kam zuletzt
14. soğuktan titremek > vor Kälte zittern
15. dostça/arkadaşça > aus Freundschaft
16. Araba kullanamazsınız./kullanamazsın. > Sie dürfen nicht Auto fahren.
17. Bu şehirdeki/kentteki adresiniz ne? > Wie lautet Ihre Anschrift hier in der Stadt ?
18. Bu sokakta/caddede park saati/park sayacı var. > In dieser Straße gibt es Parkuhren.
19. yumruğunu sıkmak > die Faust ballen
20. üç metre kalınlığında/kalınlıkta > drei Meter dick