Almanca Karışık Yararlı Cümleler 3

1. İşte, alın! > Da, nehmen Sie!
2. İçten/Kalpten selâmlar! > Herzliche Grüße! / Schöne Grüße!
3. iş yapmak / ticaret yapmak > Geschäfte machen / Handel treiben
4. işlek bir cadde/sokak > eine lebhafte Straße
5. lâstik/lâstikten > aus Gummi
6. kötü kokmak > schlecht riechen
7. bütün dünya > die ganze Welt
8. … tabii/doğal/normal > es ist selbstverständlich, dass
9. Üzgünüm, boş odamız yok. > Es tut mir leid, wir haben keine Zimmer frei.
10. başlangıçta/başta/başlarken > am Anfang
11. talihsizlik/şanssızlık/aksilik oldu > es ist ein Unglück geschen
12. Sana sonra telefon ederim. > Ich rufe dich später an.
13. Yankesicilere dikkat! > Vor Taschendieben wird gewarnt!
14. Yemek soğuk. > Das Essen ist kalt.
15. Nerede doğdunuz? > Wo sind Sie geboren?
16. Affedersiniz! Kusura bakmayın! Bağışlayın! / Pardon! > Verzeihen Sie! / Verzeihung!
17. Sigara içmek yasak! Sigara içilmez! > Rauchen verboten!
18. bu amaçla > zu diesem Zweck
19. Burada yaşamayı planlıyor musunuz? > Planen Sie, hier dauernd zu leben?
20. eve gitmek > nach Hause gehen

1. İspanyolca’dan İngilizce’ye çeviriyi/tercümeyi yaptı. > Er machte die Übersetzung vom Spanischen ins Englische.
2. yılda bir / yılda bir kez/kere > einmal jährlich / einmal im Jahr
3. kıyının sağ tarafında/kıyının sağında > am rechten Ufer
4. kötü bir şey değil/yok > nichts Schlimmes
5. …de olmak / hazır bulunmak > zur Stelle sein
6. …e taş atmak > einen Stein werfen auf
7. Başka biletsiz olan? > Noch jemand ohne Fahrschein?
8. saat yanlış işliyor/gidiyor > die Uhr geht falsch
9. kahve içmeye davet etmek / kahve içmeye çağırmak > zum Kaffe einladen
10. kahve içmeyi tercih ediyorum/ederim > ich trinke lieber Kaffee
11. Zamanında gelmek/gitmek için acele ettik. > Wir haben uns beeilt, um rechtzeitig anzukommen.
12. Teşekkür ederim, bu yeter./kâfi. > Danke, das genügt.
13. genel/umumî telefon > öffentlicher Fernsprecher
14. denir / demektir > man sagt / es heißt
15. her şey eskisi gibi > alles bleibt beim alten
16. bir dili/lisanı konuşmak > eine Sprache sprechen
17. birçok dil/birçok lisan biliyor > er kann mehrere Sprachen
18. Bu masa boş mu? > Ist dieser Tisch frei ?
19. bunun konuyla ilgisi yok / bu konu dışı > das gehört nicht zur Sache
20. durmak yasak > es ist verboten zu halten1. şüphelenmek/kuşkulanmak / şüpheli/kuşkulu görmek > in Frage stellen / in Zweifel ziehen
2. …e adım uydurmak > Schritt halten mit
3. …e bağlı > das kommt darauf an
4. kahve içmek > Kaffe trinken
5. Yarın beni uyandırır mıydınız? > Würden Sie mich morgen wecken?
6. para kazanmak > Geld verdienen
7. hatırım için / farketmez > meinetwegen / das ist mir gleich / egal
8. Tatlı kırmızı şarap istiyorum. > Ich möchte süßen Rotwein.
9. tek lâfla / kısa ve öz > in einem Wort / kurz und gut
10. Feribot buradan mı kalkıyor?/hareket ediyor? > Geht die Fähre von hier ab?
11. birçok dil/birçok lisan biliyor > er kann mehrere Sprachen
12. emek vermek / çabalamak > sich Mühe geben
13. en yüksek hızla > mit Höchstgeschwindigkeit
14. anlamı/amacı yok / işe yaramaz > das hat keinen Sinn / Zweck / das nützt nichts
15. insan çalışmak zorundadır / insanın çalışması gerekir > mann muss arbeiten
16. Sol elim kanıyor. > Meine linke Hand blutet.
17. Orası deniz kenarında mı? > Liegt es am Meer?
18. ateş yakmak > Feuer anzünden / anmachen
19. bunun için size teşekkür ederim > dafür danke ich Ihnen
20. bunun konuyla ilgisi yok / bu konu dışı > das gehört nicht zur Sache

1. İki posta kartı pulu/İki kartpostal pulu lütfen. > Ich hätte gern Briefmarken für zwei Ansichtskarten.
2. İyi akşamlar! > Guten Abend!
3. Sıcaklık bir yerden bir yere değişiyor. > Die Temperatur ändert sich von Ort zu Ort.
4. … dışında > mit Ausnahme von
5. …le aynı basamakta > auf gleicher Stufe mit
6. Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? > Um wie viel Uhr öffnen / schließen die Banken?
7. Nasıl bir hizmette bulunabilirim? > Womit kann ich dienen?
8. hava kötü > es ist schlechtes Wetter
9. Bayılmışım. > Ich bin ohnmächtig geworden.
10. çepeçevre > rings Umher
11. perdeyi açmak > den Vorhang aufziehen
12. bir buçuk > eineinhalb / anderthalb
13. Almanca anlıyor > er versteht Deutsch
14. Kompartımanda bir biz vardık. > Wir hatten das Abteil für uns.
15. donuyor/donar > es friert
16. Zor yutkunuyorum ve zor soluk/nefes alıyorum. > Ich habe Probleme mit dem Schlucken und dem Atmen.
17. öğleden sonra / öğleden sonraları > am Nachmittag / nachmittags
18. Otelin önünde park edebilir miyiz? > Besteht vor dem Hotel eine Parkmöglichkeit für unseren PKW?
19. Suçu/Kabahati bana atma! > Schieb die Schuld nicht auf mich!
20. Rusça-Fransızca çeviriyi/tercümeyi yaptı. > Er machte die russisch- französische Übersetzung.1. İnsanları görünüşe göre yargılama. > Beurteile Menschen nicht nach dem Äußeren.
2. İyi ki bugün burada. Bugün burada olması bir şans. > Glücklicherweise ist er heute hier.
3. ağrım var > ich habe Schmerzen
4. düz/dümdüz gidin > gehen Sie geradeaus
5. Üçüncü trafik lâmbasından sonra sağa dönün. > Biegen Sie nach der dritten Verkehrsampel rechts ab.
6. Yakında bekçili otopark var. > Hier in der Nähe gibt es einen bewachten Parkplatz.
7. balık tutmak/avlamak/yakalamak > Fische fangen
8. bana bir iyilik yapar mısınız?/mıydınız? > tun Sie mir den Gefallen
9. karın ağrısına karşı bir şey > etwas gegen Bauchweh
10. çok değerli değil / çok değeri yok > das ist nicht viel wert
11. çok sayıda > in großer Zahl
12. keman çalmak > Geige spielen
13. yemeklere tuz koymak > die Speisen salzen
14. kendini belli eder > das wird sich zeigen
15. Sevgili Bay İks!/Bay Bilinmeyen! > Lieber Herr X!
16. Diş ağrıların nasıl oldu? > Was machen deine Zahnschmerzen ?
17. birini sevindirmek > jemandem eine Freude machen
18. bunun konuyla ilgisi yok / bu konu dışı > das gehört nicht zur Sache
19. iyi/sıkı çalışmak > fleißig arbeiten
20. uzun bir süre > eine ganze Weile

Almanca Karışık Yararlı Cümleler 2

 

1. İyi Paskalyalar! Paskalya Yortusu kutlu olsun! > Fröhliche Ostern!
2. söz almak / söze başlamak > das Wort ergreifen
3. dün akşam > gestern Abend
4. Gürültü başımı ağrıtıyor. > Der Krach / Lärm macht mir Kopfschmerzen.
5. bütün gün çalışıyor > er arbeitet / schafft den ganzen Tag
6. büyük bölümüyle / en büyük bölümüyle > zum größten Teil / größtenteils
7. …den/…de çıkarı olmak > einen Vorteil haben von
8. Başka biletsiz olan? > Noch jemand ohne Fahrschein?
9. yapmak üzere olmak > gerade dabei sein zu / im Begriff sein zu
10. karşı değilim > ich habe nichts dagegen
11. Hastalık sigortanız var mı? > Sind Sie in einer Krankenkasse ?
12. Tavuklu ekmek istiyorum. > Ich möchte ein Brötchen mit Hänschenfleisch.
13. çeyrek saat > eine Viertelstunde
14. yedi beş kazanmak > sieben zu fünf gewinnen
15. temiz gömlek giymek > ein frisches Hemd anziehen
16. seni ilgilendirmez > das ist nicht deine Sache
17. gerekli bulmak > es für nötig halten
18. Diş ağrıların nasıl oldu? > Was machen deine Zahnschmerzen?
19. gittikçe daha az > immer weniger
20. Frenler iyi tutmuyor. > Die Bremsen funktionieren nicht richtig.

 

 

1. sıcak / hava sıcak / çok/ kaynar/kızgın sıcak / hava çok sıcak > es ist warm / heiß
2. Açık/Koyu bira istiyorum. > Ich möchte ein helles / dunkles Bier.
3. içtenlikle/samimiyetle > von ganzem Herzen
4. Gösteri/Temsil/Oyun/Program saat … ’de./başlıyor. > Beginn der Vorstellung um …
5. göz aşinası olmak > vom Sehen kennen
6. Öbür gün tekrar gelin! > Kommen Sie in zwei Tagen wieder!
7. Hangi/Ne nedenle? > Aus welchem Grund?
8. hava kararırken > bei einbrechender Dunkelheit
9. seni ilgilendirmez > das ist nicht deine Sache
10. gerçekte / hakikatte > in Wirklichkeit / in Wahrheit
11. hiçbir şey artmadı / geriye hiçbir şey kalmadı > es ist nichts übriggeblieben
12. fikrini/düşüncesini/görüşünü değiştirmek > seine Meinung ändern
13. binlerce insan/kişi > Tausende von Menschen
14. fiyat 100 Alman markı > der Preis beträgt 100 DM
15. aklını kaybetmek/yitirmek > den Verstand verlieren
16. ilerlemek > Fortschritte machen
17. ondan ödünç alıyorum > ich leihe es von ihm
18. erken gelmek/gitmek > zu früh kommen
19. Bu bavulda yalnızca/sadece özel eşyalar var. > Dieser Koffer enthält nur persönliche Dinge.
20. futbol oynamak > Fußball spielen

 

 

1. yönelmek/hitap etmek / …e başvurmak/müracaat etmek > sich wenden an / sich richten an
2. günü gününe yaşamak > von der Hand in den Mund leben
3. günde üç öğün > drei Mahlzeiten am Tag
4. Büyük şovu görmeye fırsatımız olmadı. > Wir hatten keine Gelegenheit, die tolle Show zu sehen.
5. Üzgünüm, boş odamız yok. > Es tut mir leid, wir haben keine Zimmer frei.
6. radyodan/radyoda duymak > im Radio hören
7. rafadan yumurta > ein weiches Ei
8. haklı olarak > mit Recht
9. Hatta kalın! Ayrılmayın! > Bleiben Sie am Apparat!
10. mayıs sonunda > Ende Mai
11. Hemen geliyorum! > Ich komme gleich!
12. Nisan’ın 17’si, salı günündeyiz. > Wir haben Dienstag, den 17. April.
13. gitmek/çıkmak üzereydim > ich wollte gerade weggehen
14. elektriği açmak > den Strom einschalten
15. Almancanız var mı? > Verstehen Sie deutsch?
16. Sol gözü kör. > Er ist auf dem linken Auge blind.
17. Arabamın ön camı kırık. > Meine Windschutzscheibe ist kaputt.
18. Otelin önünde park edebilir miyiz? > Besteht vor dem Hotel eine Parkmöglichkeit für unseren PKW?
19. Buraya park edebilir miyim? > Darf ich hier parken?
20. Muz kabuğuna basıp kaydım. > Ich bin auf der Bananenschale ausgerutscht.

 

 1. Lütfen gömleğini ütüle. > Bitte bügele dein Hemd.
2. Yarın filme gideceğim. > Ich gehe morgen in den Film.
3. yarın sabah erken/erkenden > morgen früh
4. hedefi şaşırmak / hedefe isabet ettirememek / amaca/hedefe ulaşamamak > das Ziel verfahren
5. sevinçli bir haber / müjde > eine frohe Nachricht
6. bilinen kişiler > gewisse Leute
7. biraz daha iyiyim / iyileştim > es geht mir etwas besser
8. birine sırt çevirmek > jemandem den rücken kehren
9. sis var / hava sisli > es gibt Nebel / es ist neblig
10. ikisinden hiçbirisi / ikisi de değil > keiner von beiden
11. ekmeğini kazanmak / geçimini sağlamak > sein Brot verdienen
12. Almanca öğreniyorum > ich lerne Deutsch
13. kolunu kırmak > sich den Arm brechen
14. postaya vermek > zur Post bringen / schaffen
15. Fransızca biliyor / Fransızcası var > er kann Französisch
16. problemsiz/sorunsuz > ohne Schwierigkeit
17. asıl konu …dir > die Hauptsache ist, dass
18. üç dört daha eşittir yedi > drei und vier ist gleich sieben
19. ev ödevlerini yapmak > seine Schularbeiten / Hausaufgaben machen
20. iyi geliyor/gelir > das tut gut1. sıfırın altında beş derece > es sind fünf Grad unter Null
2. işe girişmek/koyulmak/başlamak > an die Arbeit gehen / sich ans Werk machen
3. Lütfen beni saat …’de uyandırır mısınız? > Wecken Sie mich bitte um …
4. …e giden doğru yol > der richtige Weg nach
5. …in kuzeyinde / kuzeyde/kuzeysel > im Norden von / nördlich
6. Yakında bekçili otopark var. > Hier in der Nähe gibt es einen bewachten Parkplatz.
7. Bakalım! Hele bir görelim! > Lass mal sehen!
8. haklı/hakkı olmamak > nicht recht haben
9. Ne iyi tesadüf! İsabet oldu! Çok uygun! > Das trifft sich gut!
10. kestirmek / şekerleme yapmak > ein Schläfchen machen
11. Elektriği tasarruflu kullanmalıyız./kullanmamız gerek. > Wir müssen Strom sparen.
12. elli yaşında > mit / im Alter von fünfzig jahren
13. En yeni kataloğumuzu ekte gönderiyoruz. > Als Anlage senden wir Ihnen unseren neuesten Katalog.
14. onun tarafında > auf seiner Seite
15. Tramvay hattını izleyin. > Folgen Sie der Straßenbahnlinie.
16. aslında > im Grunde genommen
17. Buraya gel! > Komm her!
18. durum böyle/bu > so steht die Sache
19. üşüyorum/donuyorum / bana soğuk geliyor > ich friere / mich friert / mir ist kalt
20. Ayakkabılarını boya! > Putz deine Schuhe!
1. kaşık dolusu > ein Löffel voll
2. Tablo bir sanat eseri./yapıtı. / Tablo üstat işi./usta işi. > Das Gemälde ist ein Meisterstück.
3. bacağını kırmak > sich das Bein brechen
4. Daha başka? > Was sonst noch?
5. fark/ayrım yapmadan / farksız > ohne Unterschied
6. Ne şans!/talih!/kısmet! > Was für ein Glück!
7. Kendiniz hüküm verin!/yargıya varın! > Urteilen Sie selbst!
8. yetersiz > das lässt zu wünschen übrig
9. Hiç böyle şey görülmüş mü? > Hat man je so was gesehen?
10. hiç zararı yok > das schadet nichts
11. Biranız küçük mü büyük mü olsun? > Möchten Sie ein großes oder kleines Bier?
12. ilacını almak > seine Arznei / Medizin nehmen
13. en son geldi > er kam zuletzt
14. soğuktan titremek > vor Kälte zittern
15. dostça/arkadaşça > aus Freundschaft
16. Araba kullanamazsınız./kullanamazsın. > Sie dürfen nicht Auto fahren.
17. Bu şehirdeki/kentteki adresiniz ne? > Wie lautet Ihre Anschrift hier in der Stadt ?
18. Bu sokakta/caddede park saati/park sayacı var. > In dieser Straße gibt es Parkuhren.
19. yumruğunu sıkmak > die Faust ballen
20. üç metre kalınlığında/kalınlıkta > drei Meter dick

Almanca Karışık Yararlı Cümleler

1. Ağır yaralı yok. > Niemand ist ernstlich verletzt.
2. dışarısı hafif rüzgârlı / dışarıda hafif rüzgâr var > draußen geht ein Wind
3. söyle ona, gelsin / ona gelmesini söyle > sag ihm, er soll kommen
4. mümkün olan en yakın zamanda > so bald wie möglich
5. Çek alıyor musunuz? > Nehmen Sie Schecks an?
6. Sağa bak! > Sieh nach rechts!
7. Başvurunuz/Müracaatınız için teşekkür ederiz. > Für Ihre Anfrage bedanken wir uns.
8. tamamen anlıyorum > ich verstehe vollkommen
9. zamanında/vaktinde ulaşmak/gelmek > zur rechten Zeit / pünktlich ankommen
10. Bana bu numarayı bağlayabilir misiniz? > Können Sie mich mit dieser Nummer verbinden?
11. hava kararıyor / gece oluyor > es wird finster / dunkel / Nacht
12. Teminat/Garanti/Depozit vermeniz/vermen gerek. > Sie müssen ein Pfand hinterlegen.
13. kendiliğinden anlamak > an den Fingern abzählen
14. Herkese yetecek kadar yiyecek var. > Es gibt genug Essen für jeden.
15. Affedersiniz! Kusura bakmayın! Özür dilerim! / Pardon! > Entschuldigen Sie! / Entschuldigung!
16. bir toplantıya katılmak / bir toplantıda bulunmak > eine Versammlung besuchen
17. En hızlı koşan atlet bu. > Dieser Athlet läuft am schnellsten.
18. Ona ne şüphe! Muhakkak! Elbette! Tabii ki! / Açık! Belli! > Aber gewiss! / Klar!
19. Bu sokakta/caddede park saati/park sayacı var. > In dieser Straße gibt es Parkuhren.
20. iyi/elverişli koşullarda > zu günstigen Bedingungen

1. ağır yaralı > schwer verletzt
2. güvenilir bir kaynaktan > aus guter Quelle
3. …le ilgilenmek > Interesse haben an
4. …miş gibi yapmak > so tun, als ob
5. Haşlanmış sebze yemeğiniz var mı? > Haben Sie gekochtes Gemüse?
6. geçen defa/sefer > voriges Mal
7. geçen pazar günü > letzten Sonntag
8. memnuniyetle/içtenlikle/samimiyetle seve seve/kalpten > von Herzen gern / herzlich gern
9. Kişi başına ücret ne kadar? > Wie hoch ist die Gebühr pro Person?
10. bir şeyi düşünmek / zihinde canlandırmak / tasavvur etmek > sich etwas vorstellen
11. bir şeyle uğraşmak > sich mit etwas beschäftigen
12. birine akıl danışmak > jemanden um Rat fragen
13. Girmek yasak! / Geçiş yasak! > Betreten / Zutritt / Eintritt verboten! / Zugang untersagt!
14. ilk görüşte/bakışta > auf den ersten Blick
15. elli yaşında > mit / im Alter von fünfzig Jahren
16. son derece tehlikeli > höchst gefährlich
17. Konu tamam! > Die Sache ist erledigt!
18. grip/gribi olmak > die Grippe haben
19. Oturun! > Setzen Sie sich!
20. Ayakta durma!/durulmaz! > Nicht stehen bleiben!

 

1. İki çiizburger verir misiniz? > Geben Sie mir zwei Cheeseburger.
2. Aşağıdaki tutarları hesabınıza geçiriyoruz. > Hiermit stellen wir Ihnen folgende Beträge in Rechnung …
3. Kaç yaşındadır dersin? Kaç yaşında olduğunu tahmin ediyorsun? > Wie alt schätzt du ihn?
4. Saat onbiri on geçiyor > Es ist zehn nach elf.
5. Babandan yardım iste. > Bitte deinen Papa um Hilfe.
6. Zamanında gelmek/gitmek için acele ettik. > Wir haben uns beeilt, um rechtzeitig anzukommen.
7. Yanınızda kimliğiniz var mı? > Haben Sie einen Ausweis bei sich?
8. Patatesli kızartma istiyorum. > Ich möchte einen Braten mit Kartoffeln.
9. Yedek lâstik/Stepne delik. > Der Ersatzreifen hat ein Loch.
10. Hesabınızı kabul etmiyoruz. > Mit Ihrer Berechnung sind wir nicht einverstanden.
11. Afiş/İlân yapıştırmak yasak! > Ankleben verboten!
12. diş çektirmek > sich einen Zahn ziehen lassen
13. yine sağlıklı > wieder gesund
14. Yine/Yakında görüşmek üzere! > Auf Wiedersehen! / Bis bald!
15. bir çift ayakkabı > ein Paar Schuhe
16. gittikçe daha çok > immer mehr
17. elektriği kapatmak > den Strom abschalten
18. Alman malı/ürünü > deutsches Erzeugnis
19. aslında çalışmam gerekiyordu/gerekirdi > ich sollte eigentlich arbeiten
20. bu başka bir konu > das ist eine andere Frage

 

 

1. sözünü tutmak > sein Versprechen halten
2. gözlük takmak > eine Brille tragen
3. bağışlamak > ein Opfer bringen
4. dağda / dağın tepesinde/yukarısında/üzerinde > oben auf dem Berg
5. kafalı biri / kafası çalışıyor > er ist ein kluger Kopf
6. pazarlığa/görüşmeye başlamak > in Verhandlungen treten
7. çizgi çekmek > eine Linie ziehen
8. gelecek defa/sefere / bir dahaki sefere > das nächste Mal
9. benimle oturuyor / bende kalıyor > er wohnt bei mir
10. hep burnunun doğrultusuna > immer der Nase nach
11. gerekli bulmak > es für nötig halten
12. bir şey hakkında konuşmak > über etwas reden
13. bir parça ekmek > ein Stück Brot
14. hoşgeldin demek > willkommen heißen
15. sonu kötü olmak / kötü bitmek > ein schlimmes Ende nehmen
16. bu başka bir konu > das ist eine andere Frage
17. bu koşullarda/şartlarda > unter diesen Umständen / wie die Dinge stehen
18. bu sizi ilgilendirmez > das geht Sie nichts an
19. vurdum duymaz olmak / pişkin olmak > ein dickes Fell haben
20. iyi/güzel havada/havalarda > bei schönem Wetter

 

 

1. şiddetli ağrılar > heftige Schmerzen
2. Lütfen yağı kontrol eder misiniz? > Bitte kontrollieren Sie den Ölstand.
3. Yağı da kontrol eder miydiniz? > Würden Sie auch den Ölstand nachprüfen?
4. kabul etmek / onamak / uygun görmek / fit olmak > einverstanden sein
5. Bana şişirme yatak lâzım./gerek. > Ich brauche eine Luftmatratze.
6. Fatura verir misiniz? > Geben Sie mir eine Quittung?
7. Ne kadarlık seyahat çekiniz var? > Wie viel Geld haben Sie in Reisescheckes?
8. Hemen! / Bir saniye lütfen! > Gleich! / Einen Moment, bitte!
9. Nerede benzin istasyonu bulabilirim? > Wo kann ich eine Tankstelle finden ?
10. birini evine götürmek > jemanden nach Hause begleiten
11. bisikletle gitmek > mit dem Rad fahren
12. liste yapmak > eine Liste auflisten
13. Size iğne yapacağım. > Ich gebe Ihnen eine Spritze.
14. akşama doğru > gegen Abend
15. Cola mı bira mı tercih edersiniz? > Möchten Sie lieber eine Cola oder ein Bier?
16. Kompartımanda bir biz vardık. > Wir hatten das Abteil für uns.
17. Kontak lenslerimi/Takma merceklerimi kaybettim./yitirdim. > Ich habe meine Kontakllinsen verloren.
18. Ayakkabılar çok rahat. > Die Schuhe sind sehr bequem.
19. aynı büyüklükte > gleich groß
20. aynı bardaktan içmek / içtikleri su ayrı gitmemek > aus einem Glas trinken

 

 

1. şakadan anlamıyor/anlamaz > er versteht keinen Spaß
2. hızlı gitmek/sürmek > schnell fahren
3. …den hiç söz etmemek > ganz zu schweigen von
4. …diğini/…ceğini hatırlıyorum > ich erinnere mich, dass
5. başarmak / başarılı olmak > Erfolg haben
6. bacağını kırmak > sich das Bein brechen
7. kayıt/çekim yapmak / fotoğraf/resim çekmek >Aufnahmen / Fotos machen
8. çılgın/deli gibi > wie verrückt
9. çok daha fazla > viel zuviel
10. neşeli/keyifli/iyimser olmak > guter Laune sein / guten Mutes sein / guter Stimmung sein
11. belki gelir > er kommt vermutlich
12. cesareti azalmak / cesaretini kaybetmek/yitirmek > den Mut sinken lassen / den Mut verlieren
13. yetersiz > das lässt zu wünschen übrig
14. Lezzetli bir peynir istiyorum. > Ich möchte einen pikanten Käse.
15. hiçbir şekilde > in keiner Weise
16. bir aşağı bir yukarı > auf und nieder / auf und ab
17. iki katı daha/iki kat daha / bir bu kadar daha > doppelt so viel / noch einmal so viel
18. son/yeni haberler > die neuesten Nachrichten
19. buradan gitmek zorundayım / buradan gitmem lâzım/gerek > ich muss weggehen
20. aynı yaştayız > wir sind gleich alt

1. şehre/kente gitmek > in die Stadt gehen
2. Lütfen, … numaralı oda anahtarı. > Bitte den Schlüssel für Zimmer … .
3. büyük bir fark/bir ayrım > ein großer Unterschied
4. Üç ay içinde sınırdışına çıkmalısınız./çıkmalısın. > Sie müssen in drei Monaten wieder ausreisen.
5. Sağ kolumu kımıldatamıyorum./hareket ettiremiyorum. > Ich kann meinen rechten Arm nicht bewegen.
6. Saat kaç? > Wie spät ist es? / Wie viel Uhr ist es?
7. Radyoyu kapat! > Stell das Radio ab!
8. Sahanda/Tavada sarısı akına karıştırılmış iki yumurta istiyorum. > Ich möchte zwei Rühreier.
9. Hangi tarihte doğdunuz? > Wann sind Sie geboren?
10. Yarın görüşmek üzere! > Bis morgen!
11. tatlı > es schmeckt süß
12. davete/çağrıya uymak > einer Einladung folgen
13. Bilet ayırtmak daha iyi olur. > Es ist besser, Reservierungen für Tickets zu machen.
14. Boş odanız var mı? > Haben Sie noch Zimmer frei?
15. Roma’ya mı yoksa Paris’e mi gideceğiz? > Fahren wir nach Rom oder Paris?
16. postalamak > die Post erledigen
17. iskambil oynamak > Karten spielen
18. bu fırsatla/vesileyle > bei dieser Gelegenheit
19. bunun başka türlü olması lâzım/gerek > das muss anders werden
20. Buyurun girin lütfen! > Hier herein, bitte!1. İfade vermek/Açıklama yapmak istiyorum. > Ich möchte eine Aussage machen.
2. …e veda etmek > Abschied nehmen
3. Rahatınıza bakın! > Machen Sie sich’s bequem!
4. yanlış anlamak > falsch verstehen
5. yara sarmak > eine Wunde verbinden
6. yararlanmak/faydalanmak / kâr etmek > Nutzen ziehen aus / Kapital schlagen aus
7. tatili geçirmek > die Ferien verbringen
8. kazancı paylaşmak > den Gewinn teilen
9. çoğu kimse/insan/kişi > die meisten Leute
10. geç gelmek/gitmek > zu spät kommen
11. beklenenin aksine > wider Erwarten
12. midesini bozmak > sich den Magen verderben
13. kiralık oda/odalar > Zimmer zu vermieten
14. Elmanın/Elmaların fiyatı ne? Elma/Elmalar kaça? > Wie viel kosten die Äpfel?
15. Almanca konuşuyor musunuz? Almanca mı konuşuyorsunuz? > Sprechen Sie Deutsch?
16. öne/öne doğru > nach vorn
17. etkili olmak > eine Wirkung haben
18. bu çok hoşuma gidiyor / bunu çok beğeniyorum > das gefällt mir sehr
19. bunun tek kelimesine inanmıyorum/inanmam > ich glaube kein Wort davon
20. aynaya bak > sieh in den Spiegel
1. gök gürlüyor/gürler > es donnert
2. düğme dikmek > einen Knopf annähen
3. gümüş/gümüşten > aus Silber
4. Lütfen ayakkabılarımı boyar mısınız? > Bitte putzen Sie meine Schuhe.
5. …i düşünmek bile > der bloße Gedanke an / allein der Gedanke an
6. Çık odadan, beni rahat bırak! > Geh aus dem Zimmer, damit ich Ruhe habe.
7. Başka bir şey? > Noch etwas?
8. Tanık olarak ifade verecek misiniz? > Wollen Sie als Zeuge aussagen?
9. Bana İspanyolca-Hollandaca tercümanı/çevirmeni bul. > Besorg mir einen Übersetzer für Spanisch-Holländisch.
10. Bana yeni bir lâstik lâzım./gerek. > Ich brauche einen neuen Reifen.
11. Park etmek yasak! > Parken verboten!
12. hemen sonra / hemen ardından / kısa süre sonra > gleich danach / kurze Zeit später
13. Size iğne yapacağım. > Ich gebe Ihnen eine Spritze.
14. annesine bağlı > sie hängt an ihrer Mutter
15. doktoru aldırtmak/getirtmek > den Doktor / Arzt holen lassen
16. zor/güç bir nokta > ein schwieriger Punkt
17. Bu yol şehre mi/kente mi gidiyor? > Führt diese Straße direkt in die Stadt?
18. Kullanmadan önce çalkalayın! > Vor Gebrauch schütteln!
19. Bunun Almancası ne? > Wie heißt das auf deutsch ?
20. uzun zamandır/uzun süredir / çoktan > seit langem / schon lange1. Aşağıdaki tutarları hesabınıza geçiriyoruz. > Hiermit stellen wir Ihnen folgende Beträge in Rechnung …
2. gözden kaçırmamak > im Auge behalten
3. Gözlüğüyle entelektüel/aydın görünüyor. > Er sieht mit seiner Brille intellektuell aus.
4. gözlerini faltaşı gibi açmak > große Augen machen
5. bütün çocuklar > alle Kinder
6. bütün bir zaman boyunca > die ganze Zeit
7. büyük ölçüde > in hohem Maße
8. sağ/doğru tarafta > auf der rechten Seite
9. bana da bir şeyler bırak > lass mir was übrig
10. yarım saat > eine halbe Stunde
11. Faturayı yazımıza ekliyoruz. > Unserem Schreiben fügen wir die Rechnung bei.
12. Nereden çevirmen/tercüman bulabilirim? > Wo kann ich einen Dolmetscher finden?
13. yeterli/kâfi > das genügt völlig
14. severek/sevişerek evlenmek > aus Liebe heiraten
15. midesini bozmak > sich den Magen verderben
16. bir kalıp sabun > ein Stück Seife
17. En hızlı koşan atlet bu. > Dieser Athlet läuft am schnellsten.
18. er ya da geç / er geç / eninde sonunda > über kurz oder lang / früher oder später
19. bu çok hoşuma gidiyor / bunu çok beğeniyorum > das gefällt mir Sehr
20. üşüyorum/donuyorum / bana soğuk geliyor > ich friere / mich friert / mir ist kalt
1. İlaç aldım. > Ich habe Medikamente genommen.
2. işini bilir / başının çaresine bakar > er weiß sich zu helfen
3. açık havada > im Freien / unter freiem Himmel
4. küçük erkek kardeşim > mein jüngerer Bruder
5. Dükkân tam gün açık. > Der Laden ist ganztägig geöffnet.
6. Lütfen arabamı çeker misiniz?/yedeğe alır mısınız? > Bitte schleppen Sie mein Fahrzeug ab.
7. hafızadan/bellekten / kafadan > aus dem Gedächtnis / Kopf
8. hava iyi/güzel > es ist schönes Wetter
9. çember oluşturmak > einen Kreis bilden
10. çorabı/çorapları çıkarmak > die Strümpfe ausziehen
11. sekiz metre yüksekliğinde/yükseklikte olmak > acht Meter hoch sein
12. benim için önemli olan … > es liegt mir daran, dass
13. Derin derin soluyun! Derin soluk/nefes alın! > Holen Sie tief Atem!
14. bir gün önce / önceki gün > am Tag vorher / tags zuvor
15. ilkbaharda/baharda > im Frühling
16. örnek/misal vermek > ein Beispiel geben
17. Ateş yakabilir miyiz? > Dürfen wir ein Feuer anmachen?
18. bu benim için yeni > das ist mir neu
19. mutlaka yağmur yağacak/yağar > es wird sicher regnen
20. iyi/güzel/hoş kokmak > gut riechen
1. şapka takmak > einen Hut tragen
2. …le tartışmaya başlamak > Streit anfangen mit
3. sabah erkenden gece geç saatlere/vakte kadar > von früh bis spät
4. Ne istediğini biliyor musun? > Was willst du eigentlich?
5. beşinci sayfadayız / sayfa beşteyiz > wir sind auf Seite 5
6. telefonla aramak > sich telefonisch melden
7. merdivenden/merdivenleri çıkıyorum/çıkarım > ich gehe die Treppe hinauf
8. birine akıl danışmak > jemanden um Rat fragen
9. iki/ikisi artıyor/artar > es bleiben zwei übrig
10. ilgimi çekmiyor > ich habe kein Interesse daran
11. Alkolsüz bir aperitif istiyorum. > Ich möchte einen alkoholfreien Aperitift
12. umarım/ümit ederim > ich hoffe es
13. en küçük/en hafif gürültüde > beim leisesten Geräusch
14. insan bedeni > der menschliche Körper
15. borçlarını ödemek > seine Schulden bezahlen
16. önce / ilk olarak > erstens / an erster Stelle
17. Arabayı burada bırakamazsınız./bırakamazsın. > Sie dürfen den Wagen hier nicht stehenlassen.
18. Bugün ayın kaçı? / Bugünün tarihi ne? > Den wievielten / Welches Datum haben wir heute?
19. Buyurun, oturun! > Bitte, nehmen Sie Platz!
20. ayrıntıya girmek > ins Einzelne gehen1. 4 kilometre uzaklıkta/uzakta > vier Kilometer entfernt
2. …le arası iyi olmak > auf gutem Fuß stehen mit
3. fırsatı yakalamak/değerlendirmek > die Gelegenheit ergreifen
4. dönüş bileti > eine Rückfahrkarte
5. gözleri bozuk/zayıf olmak > schlecht sehen / schlechte Augen haben
6. Büyük şovu görmeye fırsatımız olmadı. > Wir hatten keine Gelegenheit, die tolle Show zu sehen.
7. …den korkmak > Angst / Furcht haben vor
8. Öğlen günün en sıcak zamanı. > Mittag ist die heißeste Tageszeit.
9. Saat tam 12’de. > Punkt 12 Uhr
10. Daha başka? > Was sonst noch
11. Daha yüksek sesle konuş! > Sprich lauter!
12. Bak saat kaç olmuş! > Sieh mal auf die Uhr, wie spät es ist!
13. hastalandığını sanıyorum /hastalandığını tahmin ediyorum > ich nehme an, er ist krank
14. Ne demek istiyorsunuz? > Was wollen Sie damit sagen?
15. tehlike dışı > außer Gefahr
16. Ekte bir örneğini bulacaksınız. > Ein Muster finden Sie in der Anlage.
17. Elektrikçi sigortayı onardı./tamir etti. > Der Elektriker hat die Sicherung repariert
18. Onarım/Tamir ne kadar sürer? > Wie lange dauert die Reparatur?
19. doğum yeri ve tarihi > Geburtsort und -tag
20. Arabam çalışmıyor. > Mein Wagen springt nicht an.
1. İşyerinde biraz kestirdim. > Ich habe an der Arbeit ein Nickerchen gemacht
2. İkinci Dünya Savaşı > der Zweite Weltkrieg
3. eğri bir tırnak / eğri bir çivi > ein krummer Nagel
4. kârlı satmak > mit Gewinn verkaufen
5. güneş çıkıyor/açıyor / hava güneşli > die Sonne scheint
6. Lütfen bagajımı alır mısınız? > Bitte nehmen Sie mein Gepäck.
7. …e pul kaça? > Wie viel kostet eine Briefmarke nach … ?
8. Üç ay içinde sınırdışına çıkmalısınız./çıkmalısın. > Sie müssen in drei Monaten wieder ausreisen
9. Başınız ağrıyor mu? Başınız mı ağrıyor? > Tut Ihnen der Kopf weh?
10. yarı açık > halb offen
11. çatalla yemek > mit der Gabel essen
12. neşesi/keyfi/hevesi olmamak / canı istememek > keine Lust haben
13. kendi işine bak > kümmere dich um deinen eigenen Kram
14. mendil sallamak > mit dem Taschentuch winken
15. bir şey hakkında bilgi edinmek / bir şeyi not etmek > etwas zur Kenntnis nehmen
16. iktidara gelmek/geçmek > an die Macht kommen
17. Elektriği tasarruflu kullanmalıyız./kullanmamız gerek. > Wir müssen Strom sparen
18. ilgimi çekmiyor > ich habe kein Interesse daran
19. Arabanız trafiği engelliyor. > Ihr Wagen behindert den Verkehr.
20. Ayakkabılar çok rahat. > Die Schuhe sind sehr bequem.1. şiddetli soğuk algınlığı > eine starke Erkältung
2. yıl boyunca > das ganze Jahr hindurch
3. köşeyi dönmek > um die Ecke biegen
4. Lütfen polis/polisi çağırın! > Bitte rufen Sie die Polizei
5. …ni desteklemek/…ne destek olmak > jemandem unter die Arme greifen
6. başka bir deyişle > mit anderen Worten
7. sabah erkenden / sabahları erkenden > am frühen Morgen / frühmorgens
8. takım elbiseyi giymek > den Anzug anziehen
9. salon 90 kişilik/90 kişi alıyor > der Saal fasst neunzig Personen
10. tam karşıda / hemen karşıda > gerade gegenüber / gleich gegenüber
11. yarı yolda > auf halbem Wege
12. serin > es ist kühl
13. hiç kimseyi görmedim > ich habe niemanden gesehen
14. biriyle ticaret yapmak / … ticareti yapmak > Handel treiben mit
15. misafiri / ziyaretçisi olmak > Gäste / Besuch haben
16. ilgimi çekmiyor > ich habe kein Interesse daran
17. elini kaldırmak > die Hand heben
18. arabaya binmek > sich in den Wagen setzen / ins Auto steigen
19. Bu bıçak kesmiyor./kör. > Dieses Messer schneidet nicht.
20. evi idare etmek / ev işlerini yürütmek > den Haushalt führen
1. İlk çıkışta otoyoldan ayrılmanız/ayrılman gerek. > Sie müssen die Autobahn bei der nächsten Ausfahrt verlassen.
2. Şarabınız/Likörünüz var mı? > Haben Sie Weine / Liköre?
3. ağır çalışmak > schwer arbeiten
4. görevini/ödevini kötüye kullanmak > seine Pflicht verletzen
5. Gürültü başımı ağrıtıyor. > Der Krach / Lärm macht mir Kopfschmerzen.
6. …le konuşmak/görüşmek > ein Gespräche führen mit
7. Çok yazık! > Wie schade!
8. Taşıt giremez! > Einfahrt verboten!
9. daha yedi yaşında > er ist erst sieben Jahre alt
10. çok iyi / oldukça iyi / fena değil > ganz gut / ziemlich gut / nicht schlecht
11. telaşla/aceleyle > in aller Eile
12. fincandan içmek > aus der Tasse trinken
13. size müteşekkirim/minnettarım > ich bin Ihnen sehr verbunden
14. okula gitmek > in die Schule gehen
15. Elçilik nerede söyleyebilir misiniz? > Können Sie mir sagen, wo die Botschaft ist?
16. anlaşma/sözleşme imzalamak > einen Vertrag schließen / unterzeichnen
17. aptalmış gibi yapmak > sich dumm stellen
18. Ateş yakabilir miyiz? > Dürfen wir ein Feuer anmachen?
19. üç metre kalınlığında/kalınlıkta > drei Meter dick
20. Buz gibi soğuk içecekleri yazın/yazları severim. > Ich mag eiskalte Drinks nur im Sommer.1. ağır bir kaza > ein schwerer Unfall
2. Kızı mı var oğlu mu bilmiyorum. > Ich weiß nicht, ob sie einen Sohn oder eine Tochter hat.
3. aç kalmak > Hunger leiden
4. Güvenin! > Verlassen Sie sich darauf
5. saat sekize doğru > gegen acht Uhr
6. bana zor/güç geliyor/gelir > es fällt mir schwer
7. Yarın görüşmek üzere! > Bis morgen
8. Park etmek yasak! > Parken verboten
9. Gazete bayiinden sonraki sokağa dönün. > Biegen Sie in die Straße nach dem Zeitungskiosk ein.
10. Oda rezervasyonum var. > Ich habe eine Zimmerreservierung.
11. Sek beyaz şarap istiyorum. > Ich möchte einen trockenen Weißwein.
12. Kesinlikle yasak! > Streng verboten
13. sigara yakmak > eine Zigarre anzünden
14. dilini/çenesini tutmak > den Mund halten
15. akıntıya karşı yüzmek > gegen den Strom schwimmen
16. Elektrik anahtarı/Şalter bozuk. > Der Schalter ist defekt / kaputt.
17. ilgimi çekmiyor > ich habe kein Interesse daran
18. arabaya binmek > sich in den Wagen setzen / ins Auto steigen
19. Isı/Sıcaklık yavaş yavaş düştü. > Die Temperatur ist langsam gefallen
20. az ya da çok > mehr oder weniger
1. İçkinize buz ister misiniz? İçkiniz buzlu mu olsun? > Möchten Sie Eis in Ihren Drink?
2. şarabı biradan daha severek içiyorum > ich trinke lieber Wein als Bier
3. şarkı söylemek > ein Lied singen
4. kısmen / bölüm bölüm / yer yer > zum Teil
5. Gönderdiğiniz/Gönderdiğin …i aldık. > Ihre Sendung haben wir empfangen / erhalten.
6. Lütfen gömleğini ütüle. > Bitte bügele dein Hemd.
7. yaşlılar/ihtiyarlar > die alten Leute
8. hafif/küçük bir gürültü > ein leises Geräusch
9. sakin uyumak > ruhig schlafen
10. yalnızca/sadece üç dakika daha > nur noch 3 Minuten
11. canla başla / içtenlikle > mit Leib und Seele / mit Lust und Liebe
12. kelimenin/sözcüğün/sözün tam/gerçek anlamıyla > im wahrsten Sinne des Wortes
13. gezinti yapmak > einen Spaziergang machen
14. politika hakkında konuşmak > über Politik sprechen / reden
15. arabaya binmek > sich in den Wagen setzen / ins Auto steigen
16. bu kadar çok sayıda > so viele
17. bu yapılmaz > das macht man nicht
18. muhakkak gelir / kesinlikle gelecek > er kommt bestimmt / er wird sicher kommen
19. ay parlıyor > der Mond scheint
20. uzakta / çok uzak > in der Ferne / weit weg1. şarabı tatmak / şarabın tadına bakmak > den Wein probieren / versuchen / kosten
2. mümkün olduğu kadar çok > soviel wie möglich
3. … uzaklıkta > in einer Entfernung von
4. Ürünleriniz ilgimizi çekiyor. > Wir sind sehr an Ihren Erzeugnissen Interessiert
5. sabah erkenden gece geç saatlere/vakte kadar > von früh bis spät
6. tabaktan yemek > vom Teller essen
7. Sahanda/Tavada sarısı akına karıştırılmış iki yumurta istiyorum. > Ich möchte zwei Rühreier
8. haklı olarak > aus guten Gründen
9. Nasılsınız? > Wie geht es Ihnen?
10. Nereden çevirmen/tercüman bulabilirim? > Wo kann ich einen Dolmetscher finden
11. dil/lisan öğretmek > Sprachen lehren
12. Biraz limon getirir misiniz? > Bringen Sie mir etwas Zitrone.
13. Fiyatlara ambalaj dahil değildir. > Die Preise verstehen sich ohne Verpackung.
14. alışkanlığı olmak / …e alışkın olmak > die Gewohnheit haben / gewöhnt sein zu
15. ondört günde > in vierzehn Tagen
16. doktoru getirmek > den Arzt holen
17. Arabayı onarır mıydınız?/tamir eder miydiniz? > Würden Sie das Auto reparieren?
18. bu yapılmaz > das macht man nicht
19. bunun tek kelimesine inanmıyorum/inanmam > ich glaube kein Wort davon
20. üç yer ayırtmak > drei Plätze bestellen
1. Gönderdiğiniz …i aldığımızı doğrularım. > Hiermit bestätige ich den Eingang Ihrer Lieferung.
2. … fiyata/bedele > zum Preis von …
3. dağa tırmanmak > auf den Berg steigen/ den Berg besteigen
4. daha da kötü > um so schlimmer
5. Daha uzak mı? > Ist es noch weit?
6. daha/ancak dün > erst gestern
7. hasta muayene etmek > einen Kranken untersuchen
8. beş metre genişliğinde/eninde olmak > fünf Meter breit sein
9. Telefon etmek istiyorum. > Ich möchte gern telefonieren
10. Gereken yedek parçalar elimizde yok. > Wir haben nicht die nötigen Ersatzteile.
11. Servis dahil mi? > Ist die Bedienung inbegriffen
12. Dinleyin! > Hören Sie mal zu!
13. birine şans/talih dilemek > jemandem Glück wünschen
14. gitmek zorundayım / gitmem lâzım/gerek > ich muss fort
15. eksi onbeş derece > es sind fünfzehn Grad Kälte
16. hoş bir koku > ein angenehmer Geruch
17. Trenle mi yoksa arabayla mı gideceğiz? > Fahren wir mit dem Zug oder Auto
18. Bugün pazara gideceğim. > Heute gehe ich auf den Markt.
19. Kullanmadan önce çalkalayın! > Vor Gebrauch schütteln!
20. Uzmanlığınız/Spesiyaliteniz ne? > Was ist Ihre Spezialität1. şiddetli diş ağrısına karşı bir şey > etwas gegen starke Zahnschmerzen
2. Sınavı verdi./başardı. > Sie hat die Prüfung bestanden / geschafft
3. …den başka çarem yok / …den başka bir şey elimden gelmez > ich kann nicht anders als
4. …le bağlantı kurmak > sich in Verbindung setzen mit
5. sabrını kaybetmek > die Geduld verlieren
6. Kafanı dik tut! / Haydi, cesaret! > Kopf hoch! / Nur Mut!
7. Harika! Muhteşem! Şahane! Fevkalâde! > Das ist ja großartig
8. Faturayı yazımıza ekliyoruz. > Unserem Schreiben fügen wir die Rechnung bei.
9. merdivene çıkmak > auf die Leiter steigen
10. Bilet ayırtmak daha iyi olur. > Es ist besser, Reservierungen für Tickets zu machen.
11. bir parça kâğıt > ein Stück Papier
12. Birleşik devletler > die Vereinigten Staaten
13. el işçiliği öğrenmek > ein Handwerk lernen
14. Almanya haritası > die Karte von Deutschland
15. olmuyor/olmaz > das geht nicht
16. ancak ve ancak > einzig und allein
17. doğuştan Alman > von Geburt Deutscher
18. sola dönmek/sapmak > links abbiegen
19. Aptallık etme! / Saçmalama! > Mach keine Dummheiten / keinen Unsinn!
20. Esenlikle! / Güle güle! / Bol şans! / Talihin açık olsun! > Alles Gute! / Mach’s gut! / Viel Glück!
1. küçük/ufak bir yanlışlık > ein leichter Fehler
2. bütün gün çalışıyor > er arbeitet / schafft den ganzen Tag
3. …le arkadaş olmak > Freundschaft schließen mit
4. saate bakmak > auf die Uhr sehen
5. sabah erkenden / sabahları erkenden > am frühen Morgen / frühmorgens
6. Daha kötü ya! > Desto schlimmer!
7. Tanık olarak ifade verecek misiniz? > Wollen Sie als Zeuge aussagen?
8. karar verdim > ich habe mich entschlossen
9. hava soğuyor > es wird kalt
10. her şeyin bir sınırı var > alles hat seine Grenzen
11. merdivene çıkmak > auf die Leiter steigen
12. aile çevresinde > im Kreise der Familie
13. birine eşlik etmek > jemandem Gesellschaft leisten
14. sizinle aynı fikirdeyim > ich bin Ihrer Meinung
15. postaya vermek > zur Post bringen / schaffen
16. önemi olmak > ins Gewicht fallen
17. Bugün ayın kaçı? / Bugünün tarihi ne? > Den wievielten / Welches Datum haben wir heute?
18. bunda güçlü değil > das ist nicht seine starke Seite
19. aynı zamana / aynı zamanda > zu gleicher Zeit / zur gleichen Zeit
20. oyunu vermek > seine Stimme abgeben