Almanca Sıfatlar / Die Adjektive

Genel olarak sifatlar bir sahsin veya cismin özelligini niteligini ve nasil oldugunu dile getirir.Ayni sekilde sifatlarla bir olayin, bir eylemin nasil cereyan ettigini dile getirmek mümkündür.Bazi durumlarda en iyinin iyisi veya kötünün en kötüsünü ayirmakta gerekebilir. O yüzden türkcede oldugu gibi almancadada sifatin 3 derecesi vede düzenli ve düzensiz sekli vardir.

 

F Sifatin temel derecesi: die Grundstufe: POSITIV

F Esitlik veya üstünlük derecesi: die Vergleichsstufe: KOMPARATIV

F En üstünlük derecesi: die Höchststufe: SUPERLATIV

Bütün sifatlarimiz forumda SIFATLAR bölümünde bulunmakda.

1. POSITIV

Not: burda sifat hic degismeden kullanilir

Die Blume ist schön Cicek güzeldir

Der Wagen ist alt araba eskidir

Der Turm ist hoch kule yüksekdir

Das Wetter ist regnerisch hava yagmurludur

Die Städte sind groß sehirler büyüktür

Das Buch ist interresant kitap ilginctir

2. komparativ

A) Sifatin üstünlük derecesini teskil etmek icin normal seklinin sonuna –er eki getirmek

gerekiyor.

schön güzel schöner daha güzel

schneller hizli schneller daha hizli

B) sifatin yapisinda sesli harf (a,o,u) bulunan genellikle tek heceli sifatlar komparativ ve

supelativ´de degisiklige ugrar. Sesli harfler incelir à Ä,Ü,Ö dönüsür

jung genc jünger daha genc

arm fakir ärmer daha fakir

 

C) sonu –el (-er) ile biten sifatlarda komparative cevirirken sifatin sonundaki –e düser.

dunkel koyu dunkler daha koyu

heikel titiz heikler daha titiz

d) sonu –er ve –en ile biten sifatlarin koparativ seklinde sifatin sonundaki ek cok kez düsebilir

teuer bahali teuerer daha pahali

sauer eksi sau(e)rer daha eksi

3. Superlativ

A) Sifatlarin en üstünlük derecesini teskil etmek icin sifatin sonuna –st veya –est eki getirilir.

schön güzel schönst en güzel

billig ucuz billigst en ucuz

schnell hizli schnellst en hizli

B) bazi sifatlar sonlarindaki harflere göre est ekini alir.

Tek heceli,sonu vurgulu okunan ve sonu –d, -s, -sch, -st,-ß, -t,-x,-z, -los,-haft ile biten sifatlar.

weit uzak weitest en uzak

alt yasli ältest en yasli

ß tatli süßest en tatli

kurz kisa kürzest en kisa

C)cok az sayida bazi sifatlarin superlatvi farklidir.

groß büyük größst en büyük

hoch yüksel höchst en yüksek

nah yakin nächst en yakin

gut İyi best en iyi

viel cok meist en cok

Sifatin superlativ sekli fiille birlikte kullanildigi taktirde. Sifatin önüne

am sonuna –en ekini alir.

schön Güzel Am schönsten En güzeli

alt Yasli Am ältesten En yasli

Tülin ist am fleißigsten Tülin en caliskandir

Turgut verdient am meisten Turgut en fazla kazaniyor

Steigerungsstufe Positiv Komparativ Superlativ

regelmäßig

groß

klein

hoch

tief

nahe

weit

größer

kleiner

höher

tiefer

näher

weiter

am größten

am kleinsten

am höchsten

am tiefsten

am nächsten

am weitesten

unregelmäßig gut

viel

besser

mehr

am besten

am meisten

Sadece bir defa derecelendirilen sifatlar

Nur einmal gesteigert werden zum Beispiel:

innere – innerste icine

äußere – äußerste disina

vorder – vorderste önüne

hintere – hinterste arkasina

untere – unterste asagisina

Hic derecendirilmeyen sifatlar

Gar nicht gesteigert werden: tot

einzig tek

einmalig bir defalik

ganz tüm

kein yok, degil

golden altin

steinhart tas gibi sert

himmelweit kökyüze kadar uzak

riesengroß kocaman

 

ESITLIK KARSILASTIRMASI: so…wie

Bir sifatin, tarif ettigi nitelige esit derecede sahip olundugunu gösteren esitlik karsilastirmasinda

sifat tabii derecedeki haliyle, yani hicbir degisime ugramadan so ve wie sözcükleri arsina

konur ve cümle bu sekilde meydana getirilir.

so………wie….. ………kadar

so klein wie….. ………..kadar kücük

so hoch wie…… ………..kadar yüksek

Hans Paul kadar büyüktür

Hans ist so groß wie Paul.

Ögretmen babamiz kadar yaslidir(babamizin yasindadir)

Der Lehrer ist so alt wie unser Vater

Bu tür karsilastirmalar belirli sözcüklerle derecelendirilebilir:

genauso aynen

doppelt so iki misli

dreimal so üc misli

viermal so dört misli

Kapi aynen pencere kadar büyüktür

Die Tür ist genauso groß wie das Fenster.

Sepet benim cantamdan iki misli daha agirdir.

Der Korb ist doppelt so schwer wie meine Tasche.

Onun evi bizim büromuzdan üc misli büyüktür

Sein Haus ist dreimal so groß wie unser Büro.

Bir canli veya cismin iki ayri sifatla belirtilen esit neteliklerini de so….wie

(hem….hem) ile anlatmak mümkündür.

Sen hem aptal hem tembelsin.

Du bist so dumm wie faul.

Dolap hem kücük hem pahalidir.

Der Schrank ist so klein wie so teuer.

Daha üstünlük karsilastirmasi

Bir sahis beya bir cismin, bir nitelige digerlerinden daha fazla veya daha az sahip

oldugunu anlatmak icin „daha üstünlük derecesi“ kullanilir. Sifata –er eklenerek yapilan

bu derece cümle icinde als sözcügü ile birlikte kullanilir.

klein kücük

kleiner daha kücük

kleiner als …..den daha kücük

teuer pahali

teurer daha pahali

teurer als …..den daha pahali

hoch yüksek

höher daha yüksek

höher als …….den daha yüksek

bir kule bir evden daha yüksektir

Ein Turm ist höher als ein Haus

O benim arkadasimdan daha kisadir

Sie ist kürzer(kleiner) als meine Freundin

En üstünlük derecesi

Bir sahis veya cismin, digerleri arasinda o nitelige en fazla sahip oldugunu belirtmek

icin „en üstünlük derecesi“ kullanilir. Cümle icinde en üstünlük derecesi bir ayricalik

göstermez.

Bu sandalye en iyisidir.

Dieser Stuhl ist am besten.

Sifatin kullanisi ve sifatin artikellerle kullanisi diger

bölümlerimizdedir.

Bütün sifatlari sözlük bölümünde bulabilirsiniz.

Almanca Sıfat Tamlama

1.Almancada tekil ve çoğul isimler için yapılan sıfat tamlamaları birbirinden biraz farklı yapılmaktadır.Gelin şimdi tekil isimleri kullanarak örnek yapalım.

Sıfat: klein (küçük)
İsim : der Mann (adam)
Tamlama : der kleine Mann (küçük adam)

Sıfat:
 rot (kırmızı)
İsim : das Buch (kitap)
Tamlama : das rote Buch (kırmızı kitap)

Not:Görüldüğü gibi der-die-das artikellerinden hangisini kullanırsak sıfata -e eki ilave ediyoruz.

2.Şimdide çoğul isimleri kullanarak Almanca sıfat tamlaması yapalım.Almancada bildiğimiz üzere çoğul ismin artikeli -die olur.

Sıfat: rot (kırmızı)
İsim : die blumen (kırmızı çiçekler)
Tamlama : die roten Blumen (kırmızı çiçekler)

Not:Görüldüğü gibi der-die-das artikellerinden hangisi kullanırsak sıfata-en eki ilave ediyoruz.

3.Şimdide artikeli ein ve eine isimlerle nasıl sıfat tamlaması yapıldığını öğreneceğiz.

Not:Artikeli der ve das olanların belirsizi -ein , artikeli die olanlarını belirsizi -eine dir.

Sıfat: klein (küçük)
İsim : der Mann (adam)
Tamlama : ein kleiner Mann (herhangi bir adam)

Sıfat: rot (kırmızı)
İsim : das Buch (kitap)
Tamlama : ein rotes Buch (kırmızı bir kitap)

Not:Çoğullarda -ein ve -eine artikeli kullanılmaz.Dolayısı ile sıfat tamlamalarında da sıfata -e eki eklenerek tamlamalar yapılır.

Sıfat: klein (küçük)
İsim : der Mann (adam)
Tamlama :kleine Männ (küçük adamlar)

Sıfatların Derecelendirilmesi – Steigerung der Adjektive

Steigerung der Adjektive(sıfatların derecelendirilmesi)

1) Sıfatların derecelendirilmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Sıfatlar derecelendirilebilir. Sıfatın ilk, derecelendirilmemiş hali (positiv) yapıdadır. Sıfatlar üstünlük derecelerine göre;Komparativ(yakın üstünlük derecesi) ve Superlativ(en üstünlük derecesi) olarak adlandırılır.

Der Komparativ(yakın üstünlük derecesi) iki nesne ya da iki şahsı karşılaştırır ve aradaki farkı gösterir.
—Ahmet ist groß (1,89 m), aber İbrahim ist noch größer(1,93 m). (Ahmet uzun, ama İbrahim daha uzun.)
Gestern war das Wetter schön (leicht bewölkt, 25 Grad) und heute wird es noch schöner (sonnig, 28 Grad).
Dün hava güzeldi(açık bulutlu,25 derece), ve bugün daha güzel (güneşli 29 derece.)

» Der Superlativ (en üstünlük derecesi) en az 3 ya da daha fazla insanları/nesneleri karşılaştırken veya  şahısların ya da nesnelerin sıradışı en üstünlük derecelerini ifade etmek için kullanılır.

Hatice ist klein (1,60 m). Elif ist kleiner (1,58 m) und Zeynep ist die kleinste (1,55 m).
Hatice küçük(1,60 m). Elif daha küçük (1,58 m) ve Zeynep en küçük (1,55 m).
—Ein VW Golf ist teuer (25.000 Euro). Ein Audi A4 ist teurer (30.000 Euro) und ein Porsche Carrera GT ist am teuersten (650.000 Euro).
Bir VW Golf pahalı (25.000 Euro). Bir Audi A4 daha pahalı (30.000 Euro) ve bir Porsche Carrera GT en pahalı (650.000 Euro).

» Derecelendirilen sıfat bir ismin önünde bulunabilir, o halde sıfatlar bir ismin önünde bulunarak onun rengini,şeklini ve durumunu belirtir. Bu durumda olan sıfatlara “niteleme sıfatları” denir.

—Der Fabrikarbeiter will sich ein teures Auto kaufen. (Fabrika işçisi pahalı bir araba satın almak istiyor.)
—Sein Vorgesetzter hat sich ein teureres Auto gekauft. (Onun amiri pahalı bir araba satın aldı.)

»Cümlede bir işi, hareketi ya da yargıyı bildiren kelimelere yüklem diyoruz. Sıfatlar cümlede yüklem görevinde de bulunabilir ve derecelendirilebilir. Bu şekildeki sıfatlara “durum zarfı” denir.

—Europäerinnen sind sehr hübsch. (Avrupalı bayanlar güzel.)
—Afrikanerinnen sind noch hübscher. (Afrikalı bayanlar daha güzel.)
—Russinnen sind am hübschesten. (Rus bayanlar en güzel.)

2) Sıfatların Derecelendirme Tablosu
Sıfatlar derecelendirilirken Komparativ formda –er takısını alır. Superlativ form  ise am …-(e)sten ya da bestimmten Artikel (belirli artikel) + -(e)ste formülü ile yapılır.

Positiv Komparativ Superlativ
am … sten der, die, das … ste
faul(berbat) fauler am faulsten der, die, das faulste
langsam(yavaş) langsamer am langsamsten der, die, das langsamste
neu(yeni) neuer am neu(e)sten der, die, das neueste
schnell(hızlı) schneller am schnellsten der, die, das schnellste

Angele ist sehr neugierig. [Angele çok meraklı.]
Ihre Freundin Bettina ist noch neugieriger[Onun bayan arkadaşı Bettina daha meraklı.]
Aber meine Schwiegermutter ist am neugierigsten[Ama benim kaynanam en meraklı.]
Meine Schwiegermutter ist (von allen) die neugierigste[Benim  kaynanam (hepsinin) en meraklısı.]
Mein kleiner Bruder ist (von allen) der neugierigste.[Benin küçük erkek kardeşim (hepsinin) en meraklısı.] Das kleine Mädchen ist (von allen) das neugierigste. [Küçük kız çocuğu (hepsinin) en meraklısı.]

» Süperlativ  belirli bir artikel ile yapıldığında, artikel cinsiyeti belirtir. (e) harfi ise sonu -d, -ß, -sch, -t, -tz, -x ya da -z ile biten sıfatlarda konuşmaya yardımcı olur. Bu harfe Almanca’da konuşma yardımcısı, konuşmaya yardım eden anlamında Aussprachehilfe denir.Kelimenin  daha estetik olaraf telaffuz edilmesine yardımcı olur. Biz Türkçe’de bu tür harflere kaynaştırma harfi diyoruz. Türkçe’de iki sesli harf yan yana bulunmaz, o yüzden iki ünlü arasına bir kaynaştırma harfi girer. Dilimizde en çok kullanılan kaynaştırma harfi “y” dir.  z:B “suyu bize getir”

Positiv Komparativ Superlativ
am … esten der, die, das … este
breit(geniş) breiter am breitesten der, die, das breiteste
hübsch(güzel) hübscher am hübschesten der, die, das hübscheste
süß(tatlı) süßer am süßesten der, die, das süßeste
weit(uzak) weiter am weitesten der, die, das weiteste

Buna Benzer Diğer Sıfatlar:
blind, blöd, dicht, echt, fest, fett, feucht, fies, fix, glatt, heiß laut, leicht, leise, mies, mild, müde, nett, rasch, sanft, satt, schlecht, spät, spitz, stolz, weise, wild, zart.

3-Ayrı Özeliğe Sahip Sıfatlar

» Bazı sıfatların derecelendirilmesi bir Umlaut ile yapılır

Positiv

Komparativ

Superlativ

alt(eski,yaşlı) älter am ältesten
arm(fakir) ärmer am ärmsten
groß(büyük) größer am größten
jung(genç) jünger am jüngsten
kalt(soğuk) kälter am kältesten
klug(akıllı) klüger am klügsten
kurz(kısa) kürzer am kürzesten
lang(uzun) länger am längsten

Buna benzer diğer sıfatlar:
dumm, gesund, grob, hart, krank, rot, scharf, stark, schwach, warm.

» Bir kısım sıfatların derecelendirilmesi düzensizdir. Bunlar aşağıdaki ekleri alırlar.

Positiv

Komparativ

Superlativ

dunkel(karanlık)

dunkler am dunkelsten

edel(değerli)

edler am edelsten

gern*(sevmek)

lieber am liebsten

gut(iyi)

besser am besten

hoch(yüksek)

höher am höchsten

nah(yakın)

näher am nächsten

teuer(pahalı)

teurer am teuersten

viel / sehr(çok)

mehr am meisten

gern fiili cümle içinde hoşlanmak, beğenmek anlamında kullanılabilir.Beğenilerimizi bu fiil ile ifade edebiliriz.
z.B: Ich trinke gern Apfelsaft. (Elma suyu içmeyi severim; elma suyu içmek hoşuma gider.)
Ich trinke lieber Mineralwasser. (Madensuyu içmeyi daha çok severim.)
Ich trinke am liebsten Bier.(En çok bira içmeyi severim.)

4-Sıfatların Niteleme Sıfatı Olarak Kullanımı:

» Sıfatların derecelendirme yapılırken bir ismin önünde niteleme sıfatı olarak bulunabilir ve ismin durumunu derecelendirerek bildirir.
z.B:
—In Frankreich gibt es guten Wein. (Fransa’da iyi şarap var.)[es gibt*] —Die Franzosen sagen, dass es in Frankreich einen besseren Wein gibt.
(Fransızlar diyor ki; Fransa’da daha iyi şarap var.)
—Mein Vater sagt aber, dass man den besten Wein in der Türkei kaufen kann.(Ama babam en iyi şarap Türkiye’de satın alınabilir diyor.)
—Cansu ist eine fleißige Schülerin.(Cansu çalışkan bir öğrenci.)
—Charlotte ist eine fleißigere Schülerin.(Charlotte daha çalışkan bir öğrenci.)
—Caroline ist die fleißigste Schülerin.(Carolin en çalışkan öğrenci.)

[es gibt*] : “var” anlamındaki es gibt kalıbı kendinden sonra gelen ismi  akkusativ yapar. Çünkü “es gibt” gramer olarak dolaysız bir nesnedir(Akkusativobjekt).
z.B:
Der Stuhl
Es gibt einer Stuhl da drüben.(Yanlış), Es gibt einen Stuhl da drüben.(Doğru)

Sıfatların Komparativ (yakın üstünlük) Derecelendirme Formülü:

Adjektiv + er + Adjektivdeklination

Sıfatların Superlativ (en üstünlük) Derecelendirme Formülü:

Adjektiv + -(e)st + Adjektivdeklination

Karşılaştıralım:
» Sıfatlara derecelendirme vererek iki şahıs ya da iki nesneyi karşılaştırabiliriz. Bu karşılaştırma bize iki imkan tanır:

  • Benzerlik(aynı olma durumu)- Gleichheit

İki nesne ya da iki şahıs arasındaki benzerlik,aynı olma durumunu belirtmek için “so + Adjektiv + wie” formülü kullanılır. Bu kalıbın alternativi “so … wie” ve aşağıdaki benzer kalıplardır.
gleich … wie, ebenso … wie, genau so … wie, doppelt so … wie
z.B:
 Elmar ist genau so stur wie sein Vater.(Elmar, babası gibi, inatçı)
Die Tochter ist ebenso hübsch wie ihre Mutter.(Kız evlat annesi gibi güzel)
Dein Bruder ist dreimal so fleißig wie du.(Erkek kardeşin senin gibi çalışkan)
Dein Vater liebt dich ebenso sehr wie deinen Bruder.(Baban seni, erkek kardeşin gibi, çok seviyor)

  • Zıtlık, Zıt olma Durumu-Ungleichheit

Zıtlık durumu  “Komparativ + als”, ya da “nicht / kein- + so + Adjektiv + wie”  kuralına göre yapılır.
 z.B:
—Dein 14-jähriger Sohn ist schon viel größer als meine 17-jährige Tochter.
(14 yaşındaki oğlun, benim 17 yaşındaki kızımdan daha büyük.)
— Er gewinnt zwar öfter als ich, aber dennoch bin ich viel intelligenter als er.
(—Benim kadar sık kazanıyor, ama gerçi ben ondan daha zekiyim.)
—Mein neuer Freund ist nicht so gemein wie mein alter Freund.
(Yeni arkadaşım eski arkadaşım gibi berbat değil.)
—In Deutschland gibt es nicht so schöne Strände wie in Südamerika.
(— Almanya’da Güney Afrika’daki gibi güzel sahil yok.)

6-Superlativ(en üstünlük) Derecesini Sınırlamak:
Bazen öyle durumlar olur ki bu durumlardan çok etkileniriz, çok beğeniriz. Bazen biri ya da bir şey bizi çok ekiler. Fakat bu nesne ya da şahsın en iyi ya da en güzel olduğundan emin olamayız. Bu gibi durumları sıfatların en üstünlük derecesini(Superlativ) sınırlandırarak ifade etmeye çalılışırız.

eine, einer, eines, … + Genitivartikel Plural

z.B:
—Ich war schon mal an einem der schönsten Orte dieser Welt. (Bu dünyanın en güzel yerlerinden birindeydim.)
—Charlotte ist einer der fleißigsten Schüler in dieser Klasse.(Charlotte bu sınıftaki en çalışkan öğrencilerden biridir.)
—Unsere Lehrerin ist eine der hübschesten Lehrerinnen, die ich jemals gesehen habe.(Öğretmenimiz gördüğüm en güzel öğretmenlerden biridir.)