Almancada Artikeller

Almanca da Artikeller
Almancada dilbilgisel cinsiyetin tanımlanması farklı biçimlerde şekillenmektedir. Dilbilgisel cinsiyeti tanımlamak doğal cinsiyeti tanımlamak kadar kolay değildir. Erkekler için çoğunlukla Maskulin olan Belirli Artikel der ’dir. Dişiler için çoğunlukla Feminin olan Belirli Artikel die’dir. Eşyalar daima Neutral değildir. Bazıları Maskulin, bazıları Feminin, ve bazıları Neutral olan Belirli Artikel das.

Almancada Artikel Kullanımı
1. Coğrafi isimler:
2. Hayvan isimleri
3.Mevsimler, aylar, günler “der” Artikel’ini alır.
4. İstikamet ve yön bildiren kelimeler “der” Artikel’ini alır.
5. Taş ve toprak çeşitleri “der” Artikel’ini alır.
6. Para isimleri “der” Artikel’ini alır.
7. Ağaç ve çiçek çeşitlerinin çoğu “die” Artikel’ini alır.
8. Kimyasal elementler “das” Artikel’ini alır.
9. Dağ isimleri çoğu zaman “der” Artikel’ini alır.

Önemli !
Bir ismin sonu “-ig, -ich, -ling – ant, -eur, -ent, -ier, -iker” ile biterse o isim “der”Artikel’ini alır.
Bir ismin sonu “-ei, -in, -heit, -keit, -schaft, -ung -a, -ade, -age, -anz, -ette, -ik, -ille, -ität, ose, -ur” ile biterse o isim “die”Artikel’ini alır.
Bir ismin sonu “-chen, -lein, -tel, -tum” ile biterse o isim “das”Artikel’ini alır.

Artikelleri anlamanıza yardımcı birkaç örnek

der Fisch : balık
ein Fisch : bir balık (herhangi bir balık)

der Baum : ağaç
ein Baum : bir ağaç (herhangi bir ağaç)

das Buch : kitap
ein Buch : bir kitap (herhangi bir kitap)

das Kind : çocuk
ein Kind : bir çocuk (herhangi bir çocuk)

die See : deniz
eine See : bir deniz (herhangi bir deniz)

die Sprache : lisan
eine Sprache : bir lisan (herhangi bir lisan)

der Fisch : balık
ein Fisch : bir balık
kein Fisch : “bir balık değil” veya “hiçbir balık”

das Kind : çocuk
ein Kind : bir çocuk
kein Kind : “bir çocuk değil” veya “hiçbir çocuk”

die Tasche : çanta
eine Tasche : bir çanta
keine Tasche : “bir çanta değil” veya “hiçbir çanta”

ein Bus (bir otobüs) ——————— Busse (otobüsler)

ein Freund (bir arkadaş) —————- Freunde (arkadaşlar)

ein Kellner (bir garson) —————– Kellner (garsonlar)

eine Lampe (bir lamba) —————- Lampen (lambalar)

eine Mutter (bir anne) —————— Mütter (anneler)
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi “ein” ve “eine” artikelleri çoğulda kullanılmazlar.
Kelime tek başına kullanılır.

kein Buch (bir kitap değil) —————— keine Bücher (kitaplar değil)

kein Kellner (bir garson değil) ————- keine Kellner (garsonlar değil)

keine Lampe (bir lamba değil) ————- keine Lampen (lambalar değil)

keine Mutter (bir anne değil) ————— keine Mütter (anneler değil)

Almanca’da Şahıs Zamirleri

Nom.
ich = ben
du = sen
er = o erkekler için
sie = o bayanlar için
es = o hayvan bebek ve cansızlar için
wir = biz
ihr = siz
sie = onlar
Sie = kibarca siz

Akk.
mich = beni
dich = seni
ihn = onu
sie = onu
es = onu
uns = bizi
euch = sizi
sie = onları
Sie = sizi

Dat
mir = bana
dir = sana
ihm = ona
ihr = ona
ihm = ona
uns = bize
euch = size
ihnen = onlara
Ihnen = size

Gen
meiner = benim
deiner = senin
sein = onun
ihrer = onun
seiner = onun
unser = bizim
euch = sizin
ihrer = onların
Ihrer = sizin

-Şahıs zamirleri genetiv hali çok az kullanılır.
-Nazik hitaplarda kullanılan Sie/siz ve diğer halleri cümle içerisinde nerde olursa olsun büyük yazılır.
-Almancada 3.tekil şahız olan ”o” zamirinin 3 ayrı kullanış biçimi vardır.

Almanca Şahıs Zamirleri

Nom.
ich = ben
du = sen
er = o erkekler için
sie = o bayanlar için
es = o hayvan bebek ve cansızlar için
wir = biz
ihr = siz
sie = onlar
Sie = kibarca siz

Akk.
mich = beni
dich = seni
ihn = onu
sie = onu
es = onu
uns = bizi
euch = sizi
sie = onları
Sie = sizi

Dat
mir = bana
dir = sana
ihm = ona
ihr = ona
ihm = ona
uns = bize
euch = size
ihnen = onlara
Ihnen = size

Gen
meiner = benim
deiner = senin
sein = onun
ihrer = onun
seiner = onun
unser = bizim
euch = sizin
ihrer = onların
Ihrer = sizin

-Şahıs zamirleri genetiv hali çok az kullanılır.
-Nazik hitaplarda kullanılan Sie/siz ve diğer halleri cümle içerisinde nerde olursa olsun büyük yazılır.
-Almancada 3.tekil şahız olan ”o” zamirinin 3 ayrı kullanış biçimi vardır.