Almanca sayılar ve okunuşları

Almanca Sayılar

0 : null (nul)

1 : eins (ayns)

2 : zwei (svay)

3 : drei (dray)

4 : vier (fi:ır)

5 : fünf (fünf)

6 : sechs (zeks)

7: sieben (zi:bın)

8 : acht (aht)

9 : neun (no:yn)

10 : zehn (seiyn)

11 : elf (elf)

12 : zwölf (zvölf)

13 : dreizehn (drayseiyn)

14 : vierzehn (fi:ırseiyn)

15 : fünfzehn (fünfseiyn)

16 : sechzehn (zeksseiyn)

17 : siebzehn (zibseiyn)

18 : achtzehn (ahtseiyn)

19 : neunzehn (noynseiyn)

20 :zwanzig (svansig)

Yukarıda yazılan sayılarda, 16 ve 17 sayılarının yazılışındaki ayrıcalığa dikkat ediniz.(6 ve 7 sayıları ile karşılaştırınız.Sieben=sieb ve sechs=sech olduğunu göreceksiniz) Yirmiden sonraki sayılar, birler ile onlar basamağının arasına “ve” anlamına gelen “und” sözcüğünün konulmasıyla elde edilir. Fakat burada Türkçe’dekinin aksine birler basamağı önce gelir.

21 : ein und zwanzig (ayn und svansig) (bir ve yirmi=yirmi bir)

22 : zwei und zwanzig (svay und svansig) (iki ve yirmi=yirmi iki)

23 : drei und zwanzig (dray und svansig) (üç ve yirmi=yirmi üç )

24 : vier und zwanzig (fi:ır und zwanzig) (dört ve yirmi=yirmi dört)

25 : fünf und zwanzig (fünf und svansig) (beş ve yirmi=yirmi beş)

26 : sechs und zwanzig (zeks und svansig) (altı ve yirmi=yirmi altı)

27 : sieben und zwanzig (zi:bın und svansig) (yedi ve yirmi=yirmi yedi)

28 : acht und zwanzig (aht und svansig) (sekiz ve yirmi=yirmi sekiz)

29 : neun und zwanzig (noyn und svansig) (dokuz ve yirmi=yirmi dokuz)

Burada görüldüğü üzere önce birler basamağındaki rakamı yazıyor, “und” kelimesini ekliyor ve onlar basamağını yazıyoruz.Bu kural yüze kadar olan sayıların hepsinde (30-40-50-60-70-80-90 için de) geçerlidir.Yani önce birler basamağı, daha sonra onlar basamağı söylenir. Bu arada yukarıya daha açık ve anlaşılır olması için sayıları ayrı ayrı yazdık (örn:neun und zwanzig) fakat aslında bu sayılar birleşik yazılır. (örn: neunundzwanzig) gibi.Bundan sonraki sayıları genelde birleşik olarak yazacağız.

10 : zehn (seiyn)

20 : zwanzig (svansig)

30 : dreißig (draysig)

40 : vierzig (fi:ırsig)

50 : fünfzig (fünfsig)

60 : sechzig (zekssig)

70 : siebzig (sibsig)

80 : achtzig (ahtsig)

90 : neunzig (noynsig)

100 : hundert (hundert)

Yukarıdaki 30,60 ve 70 sayılarının yazılışındaki farklılığa da dikkat ediniz. Bu sayılar sürekli olarak bu şekilde yazılırlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim :

31 : einunddreißig (ayn und draysig)

32 : zweiunddreißig (svay und draysig)

33 : dreiunddreißig (drayunddraysig)

34 : vierunddreißig (fi:ırunddraysig)

35 : fünfunddreißig (fünfunddraysig)

36 : sechsunddreißig (zeksunddraysig)

37 : siebenunddreißig (zi:bınunddraysig)

38 : achtunddreißig (ahtunddraysig)

39 : neununddreißig (noynunddraysig)

Aynı şekilde 40,50,60,70,80,90 sayıları için de sizler aynı örnekleri çok rahat yapabilirsiniz. Birkaç örnek daha verelim:

40: vierzig

41: ein und vierzig

42: zwei und vierzig

48: acht und vierzig

55: fünf und fünfzig

59: neun und fünfzig

67: sieben und sechzig

76: sechs und siebzig

88: acht und achtzig

99: neun und neunzig

Almanca Tarih Okuma ve Söyleme

Almanca’da tarihler aşağıdaki gibi yazılır ve söylenir.Burada dikkat edilmesi gereken husun  dört rakamlı sayıların okunuşu, örn 1991 gibi ve mayısın biri derken erste sonra artikel alır.

Bugün ayın kaçı?
Wievielter ist heute?

Bugün ayın onbiri?
Heute ist der elfte.

Mayısın biri.
Erster May.

Mayısın ikisi.
Zweiter May.

1989.
Neunzehnneunundachtzig.

20. Yüzyıl.
Zwanzigstes Jahrhundert.

Nisanda.
Im April.

Çarşamba günü.
Am Mittwoch.

1999 yılında.
Im Jahr neunzehnneunundneunzig.

Ich bin am 03.09.1991 in Antalya geboren.
Antalya da 03.09.1991 tarihinde doğdum.

Almanca Cümle Kurma Kuralları

Genus – Cinsiyet

İsimlerin cinsiyetini belirlemek için bazı küçük ipuçları:
Masculine – eril: günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,-en -er takıları ile biten isimler.
Feminine – dişil: çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation gibi), -en/n/-nen takıları ile biten isimler.
Neuter – neutral: şehir ve ülkeler (istisna: die Schweiz, die USA, v.s.), hotel, cafe ve tiyatroisimleri, -chen, -lein, -nis, -tum, -um, -ment takıları ile biten isimler.

2. Plural Form – Çoğul Biçimi
İsimlerin çoğulunu göstermek için Almancada beş takı durumu vardır:
– (değişiklik olmayanlar)
– e
– er
– (e)n
– s
İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a -àae / ä) alabilir. Tekil artikellerde Almancada üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel “ein” ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer “kein” (keine) gibi “ein”-kelimeleri, mein, dein, … gibi iyelik zamirleri (Possessivpronomen) de aynı şekilde (“meine, deine,” vs.) biçiminde çoğul yapılabilir.
Yeni bir isim öğrenirken tekil ve çoğul hallerini mutlaka birlikte öğrenmek gerekir. İsimlerinçoğul hallerini tahmin etmek için tam ve kesin yollar yoktur, ancak aşağıdaki kurallar sizeyardımcı olacaktır.
Örnekler: Tip 1 (değişiklik olmayanlar): das Zimmer (die Zimmer), das Mädchen (die Mädchen)
Tip 1 (Umlaut alanlar): der Vater (die Väter), der Garten (die Gärten), der Bruder (die Brüder), die Mutter (die Mütter)
Tip 2 (-e): der Abend, der Monat, das Geräusch, das Telefon
Tip 2 (Umlaut alanlar): der Fuß (die Füße), der Stuhl, der Sohn, die Wand, die Hand
Tip 3 (-er): das Kind (die Kinder)
Tip 3 (Umlaut alanlar): der Mann (die Männer), das Wort, das Buch, das Haus
Tip 4 (-en/n/nen)
-en: der Professor (die Professoren), die Tür, die Uhr, das Bett.
-n: a) Tekilde sesli harfle biten isimler (çoğunlukla -e): die Adresse, die Straße, die Woche
b) Tekilde sessiz harfle biten isimler (çoğunlukla -r): die Nummer (die Nummern)
-n: N- isimleri: tüm isim hallerinde -n veya -en ile biten Maskulin-eril isimler (Nominativ Singular hariç: der Student -en, (den Studenten, dem Studenten, die Studenten), der Mensch-en, -en, der Junge-n,-n, der Nachbar-n,-n
-nen: Maskulin’den üretilen ve tekil halleri –in ile biten isimlerde kullanılır: die Studentin (die Studentinnen), die Amerikanerin, die Professorin.
Tip 5 (-s): yabancı isimler: das Auto, das Radio

3. Artikel – Artikeller
Almancada dilbilgisel cinsiyetin tanımlanması farklı biçimlerde şekillenmektedir. Dilbilgisel cinsiyeti tanımlamak doğal cinsiyeti tanımlamak kadar kolay değildir. Erkekler için çoğunlukla Maskulin olan Belirli Artikel der ’dir. Dişiler için çoğunlukla Feminin olan Belirli Artikel die’dir. Eşyalar daima Neutral değildir. Bazıları Maskulin, bazıları Feminin, ve bazıları Neutral olan Belirli Artikel das.
BESTIMMTER ARTIKEL – BELİRLİ ARTIKELLER

MASKULIN NEUTRAL FEMININ PLURAL
der das die die

UNBESTIMMTER ARTIKEL – BELİRSİZ ARTIKELLER

MASKULIN NEUTRAL FEMININ PLURAL
ein ein eine keine

4. Nominativ – Yalın Hal
Bir cümlenin öznesi (kim/ne ) yalın (Nominativ) haldedir. O çok çalışıyor. Bir cümlenin öznesini bulabilmek için KİM? (NE) sorularını sormak gerekir.
Bu durumda ‘Kim (veya Ne)’ çok çalışıyor? diye sorulur. Cevap: O.

Özne nedir (= Nominativ, i-hali) Şu cümlelerde?
Benim kardeşim pastırma yemektedir. Kim veya ne pastırma yemektedir? Benim kardeşim.
Benim oğlum Ahmet Yasin oynamayı sever. Kim veya ne oynamayı sever? Benim oğlum Ahmet Yasin.
Bu otomobil çok pahalı. Kim veya ne çok pahalı? Bu otomobil.

GÜNCEL HAYATTAN KONUSULAN ALMANCA CÜMLE KALIPLARI2

güncel hayattan konuslan almanca cümle kaliplari2
ALMANCA GENEL KONUŞMA KALIPLARI (PRAKTISCHER SPRACHFÜHRER)

Was? —- Ne?

Wann? ———- Ne zaman?

Wo? —– Nerede?

Wohin? ——– Nereye?

Woher? ——— Nereden?

Wieviel? ——– Ne kadar (ya da kaç)?

Warum nicht? ——- Neden olmasın?

Wie? ———– Nasıl?

Welcher? ——- Hangi?

Wer? ———– Kim?

ich habe Angst. — Ben korkuyorum.

ich habe Hunger. — Benim karnım aç.

ich habe keine Langeweile. — Ben sıkılmıyorum. (Es ist mir nicht langweilig)

Haben Sie Zeit? — Vaktiniz var mı?

Ich habe keine Zeit. — Vaktim yok.

Ich habe kein Geld. — Param yok.

Verzeihung (yada) Entschuldigen Sie.. — Afedersiniz, özür dilerim, pardon..

Bitte —Lütfen.

ich danke für Ihre Mühe. — Zahmetinize teşekkür ederim.

Schade! — Yazık!

Gute Besserung. — Geçmiş olsun.

Guten Appetit — Afiyet olsun.

Prosit (yada) Auf Ihr Wohl.. — Şerefinize..

Ich möchte mich untersuchen lassen.
Muayene olmak istiyorum.

Soll ich warten?
Bekleyeyim mi?

Wann wollen (sollen) wir kommen?
Ne zaman gelelim?

Wann soll ich kommen?
Ben ne zaman geleyim?

Ich möchte kommen.

Ben gelmek istiyorum.

Ich möchte auch mit kommen.
Ben de gelmek istiyorum.

Kommt (yada) kommen Sie.
geliyormu/Geliniz.

Sie möchten (mögen, sollen) kommen.
Gelsinler.

Komm yada du sollst kommen.
Gel (yada) sen gelicekmişsin.

Woher kommen sie? — Nereden geliyorsunuz?

Wem gehört dieses Auto? –Bu araba kimin?

Wo wohnen Sie? –Nerede oturuyorsunuz?

Wo Schaffen Sie? –Nerede calışıyorsunuz?

Was machen Sie? –Ne yapıyorsunuz?

Willst du Essen? –Yemek yer misin?

Willst du was trinken? –Birşey içmek ister misin?

Was machst du heute? –Bugün ne yapıyorsun?

Mit wem willst du am Abend ins Party gehen? –Akşam partiye kimle gitmek istioyorsun?

Wo bin ich? –Ben neredeyim?

Kommst du von Arbeit? –Işten mi geliyorsun?

Hast du Geld? –Paran var mı?

Haben sie ein Auto? –Arabanız var mı?

Wohin gehst du? –Nereye gidiyorsun?

Warum kommen sie nicht? –Neden gelmiyorsunuz?

Warum sind sie nicht gekommen? –neden gelmediniz?

Fährtst du Auto? –Araba sürüyor musun?

Willst du Musik hören? — Müzik dinlemek istermisin?

Was machst du morgen? –Yarın ne yapıyorsun?

Wollen sie rauchen? –Sigara içmek ister misin?

Ist das wahr? –Bu gerçek mi?

Wollen sie fernsehen? — Televizyon izlemek ister misiniz

ALMANCA CÜMLE KURMA

Almanca Cümle Kurma
Almanca Gramer – Almanca Cümle Kurma – Almanca Kolay Cümleler Kurma – AlmancaÖğrenme Dersleri – Almanca Cümle Kurulmuş Basit Cümleler Türkçe Karşılıkları

Almancada en basit cümle «bu» anlamına gelen das kelimesiyle «-dır»
anlamına gelen ist fiil eki, «bir» anlamına gelen ein veya eine ve bir de isimden
meydana gelir. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Almanca ve

Türkçe cümlelerde kelime sıralanışındaki farkı belirtmek için bu cümlelerin Almancalarmda büyük harfle yazılan kelimenin Türkçe cümledeki karşılığı da
büyük yazılmıştır.

DAS ist ein Buch.

BU bir kitaptır.

Das IST ein Bleistift.

Bu bir kalemDİR.

Das ist EINE Übung.

Bu BİR çalıştırmadır.

Das ist e!n ZIMMER.

Bu bir ODAdır.

Yukarıdaki en basit Almanca cümlelerde şu önemli noktalara dikkat etmeliyiz:

Almanca cümlede kelime sıralanışı Türkçedekinden farklıdır. Her iki
cümlede de ilk kelimeler ayni yeri işgal ettikleri halde, Almancada ist ikinci
olarak, yani özneden sonra gelmekte, halbuki bunun Türkçe karşılığı
«-dır» cümlenin sonunda ve isme bitişik olarak bulunmaktadır.

Das IST ein Buch.
Bu bir kitapTIR.

Das IST ein Bleistift.
Bu bir kalemDİR.

Iste her cümlede ayni kaldığı halde Türkçe karşılığı, bağlı bulunduğu
ismin ses yapısına uyarak (-dır, -dir, -dur, -tır, -tir, -tür) gibi değişik şekiller
almaktadır. (kitapTIR, kalemDİR, odaDIR).

Das kelimesi Türkçeye hem «bu», hem de «şu» veya «o» olarak çevrilebilir.
Ama das genellikle Türkçeye «bu» olarak çevrilir. İşaret sıfatı olan
bu das’ı ayni yazılmalarına rağmen artikel olan das’la karıştırmamak gerekir.
Artikel olan das daima bir ismin önünde kullanılır ve hiçbir Türkçe
karşılığı yoktur. İşaret sıfatı olan das ise ismin önünde bulunmaz tek başına
kullanılır.

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz.

Das ist ein Tisch.

Bu bir masadır.

Das ist ein Stuhl.

Bu bir sandalyedir.

Das ist eine Blum.

Bu bir çiçektir.

Das ist ein Haus.

Bu bir evdir.

Das ist eine Mappe.

Bu bir çantadır.

Das ist ein Hut.

Bu bir şapkadır.

Das ist ein Tür.

Bu bir kapıdır.

Das ist ein Bild.

Bu bir resimdir.

Das ist ein Apfel.

Bu bir elmadır.

Das ist ein Bleistift.

Bu bir kalemdir.

ALMANCA CÜMLE KURMAK İÇIN FORMÜLÜ

 

ALMANCA CÜMLE KURMAK IÇIN FORMÜLÜ

 

1) Aussage (normal) cümleler icin:

Subjekt + Verb + örnek: er + lernt +

2) Frage (soru) cümleri icin:

Verb + Subjekt + ? örnek: lernt + er +?

3) W Frage( w“li soru) cümleler icin:

W-Frage + Verb + Subjekt + ? örnek : woher + kommt + er ?

W-Frage

was/— wo/ — wie/ —wann / -warum/—wieso/—-woher/—wohin/—welche/—wer/— wen/—wem?

ne /-nerde/— nasil /nezaman/—neden/— nicin /—nerden/–nereye/—hangi /—kim/—kimi/— kime?

alıntı

ALMANCA CÜMLE KURMAK

almanca cümle kurmak Cümle Kurmak
Simdiye kadar heryede akusativ dativ subje obje verb adjektiv …. Gibi kavramlar gördük. Peki nedir bu kavramlar ne ise yarar. Cümle icinde kullanislari nasildir. Iste bu bölümde bunu inceleyelim istedim eminim yeni baslayanlar icin cok iyi bir kaynak olacaktir. Bu bölumde cümlenin her ögesinin cümle icinde nasil kullanilidigina dair kapsamli bilgilerolmasi bence cok uygun olur.

Buradaki benim düsüncem cok basitten basla¤¤¤¤¤ gittikce zorlasan cümleler kuralim.
Konular birbirini takip etsin. Basitten zora dogru.
Göndereceyim iki üc mesaji okursaniz ne demek istediyimi anlayacaksiniz.
Bu bölüme mesaj yazacak olan arkadaslarin cok iyi düsündükten sonra yazmalarini rica ediyorum.
Konu Bütünlügüne dikkat edelim lütfen

Öncelikle Almancanin genel yapisinia ve türkceden olan farklarina kisaca bir göz atarak isebaslayalim.
Bildiyiniz gibi almancada her kelimenin gramatiksel olarak bir cinsiyeti vardir. Bir kelimeögrendiyiniz zaman o kelimenin artikelini mutlaka ögrenmelisiniz cünku almancada isminhalleri bu artikellerle yapilir (akkusativ dativ genetiv).
Almancada verb mutlaka ve mutlaka cümle icersinde 2 kelimedir(bazi istanalar haric)
Almancada zamanlar yardimci fiiller ve bunlarin cekimiyle yapilir.
vs.

Ilk olarak söyle bir konusma plani vermekle ise baslayalim.
Null Position Subjekt Verb Angabe Wann? DativObjekt Angabe Wie? AkkusativObjekt Angabe Wo? Wohin?
Buaradaki plan (präsens)simdiki zaman icin verilmistir.

CÜMLE YAPISI
Almancada 3 tür cümle vardır.
1.Bildirim cümlesi Düz cümle :
Ich + kaufe + heute + in der Stadt + eine Zeitung
Özne fiil zaman yer nesne
Ben bugün Şehirde bir gazete satın alıyorum.
Ali kauft ein Brot. Sibel fährt heute nach Istanbul
Ali bir ekmek satınalıyor. Sibel bugün istanbula gidiyor.
2 Devrik cümle :
Heute + kaufe + ich + in der Stadt + eine Zeitung
Zaman fiil özne yer nesne
Bugün ben Şehirde bir gazete satın alıyorum.
Heute fährt Sibel nach Istanbul .
Bugün Sibel Istanbula gidiyor.
3. Soru Cümlesi :
A. Fiil ile Başlayan soru Cümlesi :
Kaufst + du + heute + in der Stadt + eine Zeitung ?
Fiil özne zaman yer nesne
Bu tip soru cümlelerine evet-hayır-elbette türünden cevap verilir.
Jaich kaufe. Veya Neinich kaufe nicht. Seklinde.

B.Soru Zamiri ile başlayan soru cümleleri :
Bu tür cümleler bir soru zamiri ile başlar.cümlenin geri kalan kısmı devrik cümle gibidir
BAZI SORU ZAMİRLERİ

Wo Nerede Wie Nasıl Welche Hangi
Wohin Nereye Was Ne Wann Ne zaman
Woher Nereden Wer Kim Warum Niçin
Wer Soru Zamiri ile cümle kurulacagı zaman fiil daima 3.tekil sahsa göre çekilir.

Wo kaufst du heute eine Zeitung. (Sen bu gün nerede bir gazete alıyorsun)
Was kaufst du heute inder Stadt. (Sen bu gün sehirde ne satın alıyorsun.)
Wer kauft heute in der Stadt eine Zeitung. (Kim bugün şehirde bir gazete satın alıyor.)Anahtar Kelimeler: almanca weil konu anlatımı almanca cümle kurma kurallarialmancada cümle kurma kuralları almanca cümle nasıl kurulur almanca okul eşyaları ve çoğulları almanca okul eşyalarının çoğul halleri almanca weil cümleleri almanca cümle kurma kalıpları almancada cümle nasıl kurulur weil konu anlatımı weil cümleleri almanca cümle kurma almanca cümle kurmak icin formül almanca cumle kurmak almanca cümle kurmak istiyorum almanca ich bin den cumle nasil kura bilirim almanca günlerle cümle kurma almanca wo wohin konu anlatımı turkce almanca ögrenmek istiyorum ders 1

Almanca Çogul İsimler / Plural der Nomen

İsimlerin hiçbir takı almamış,değişikliğe uğramamış ve birer adetlerini gösteren yalın şekillerine “tekil hali” der Singular denir.

das Fenster
pencere

das Kino
Sinema

der Dieb
Hırsız

die Sonne
Güneş

Çoğul hal ise o isimden birden fazla bulunduğu zaman kullanılır.Almanca da çoğul hal,der Plural olarak adlandırılır.
Türkçe de çoğul ler,lar ekleri ile olur,fakat Almanca da böyle bi durum yoktur.Her sözcüğün çoğulu değişiktir.Bu bakımdan isimleri öğrenirken nasıl bunların der,die,das tanımlıklarından hangisini aldıklarını ezberlemek gerekiyorsa,çoğullarını da aynı şekilde sözcüklerle birlikte öğrenmek gerekir.

Tekil Çoğul
das Fenster(pencere) die Fenster(pencereler)
der Stuhl(Sandalye) die Stühle(sandalyeler)
das Buch(Kitap) die Bücher(Kitaplar)
die Frau(Kadın) die Frauen(Kadınlar)
das Kino(Sinema) die Kinos(Sinemalar)
das Bild(Resim) die Bilder(Resimler)

Görüldüğü gibi ,her ismin çoğulda aldığı takı başkadır.

Önemli Not:
Çoğulda hatırdan çıkarılmaması gereken kural şudur:Tüm isimlerin der,die,das şeklindeki tanımlıkları çoğulda değişerek die olur.Bütün çoğul isimlerle birlikte die tanımlığı kullanılır.

Aşağıda isimlerin sonlarına aldıkları tüm takıları tek tek inceleyelim:
*Bazı isimler sonlarına -e harfi konarak çoğul hale getirilir.

Tekil Çoğul
der Tisch(masa) die Tische(masalar)
der Bleistift(kurşunkalem) die Bleistifte(kurşun kalemler)
der Brief(mektup) die Briefe(mektuplar)
das Pferd(At) die Pferde(At’lar)
der Freund(arkadaş) die Freunde(arkadaşlar)

*Bazı isimler sonlarına –e harfi konup ilk sesli harfleri üzerlerine nokta alıp inceltilerek çoğul hale getirilir.

Almanca da sesli harflerin üzerine gelen noktalamaya der Umlaut denir.Der Umlaut yani üzerlerine noktalama işareti alan harflerde şu değişiklik olur.

Sesli Umlaut almış hali
ä
O ö
U ü

Buna göre sonlarına çoğulda –e ile ilk sesli harflerine nokta alan isimlerin çoğul halleri şöyledir:

Tekil Çoğul
der Stuhl(sandalye) die Stühle (sandalyeler)
der Sohn (erkek evlat) die Söhne (erkek evlatlar)
der Ball(top) die Bälle(toplar)
der Arzt(doktor) die ärzte (doktorlar)
der Baum(ağaç) die Bäume(ağaçlar)

*Bazı isimler ise sonlarına –er takısı eklenerek çoğul yapılır.

Tekil Çoğul
das Bild(Resim) die Bilder(resimler)
das Kind(Çocuk) die Kinder(çocuklar)
das Rind(Sığır) die Rinder(Sığırlar)

*Bir grup isim ise sonlarına yine –er eklenerek ilk sesli harflerine de nokta alarak çoğul olur.

Tekil Çoğul
das Buch(kitap) die Bücher(kitaplar)
der Mann(adam) die Männer(adamlar)
das Haus(ev) die Häuser(evler)
das Glas(bardak) die Gläser(bardaklar)
das Dorf(köy) die Dörfer(köyler)

*Bazı isimler çoğulda sonlarına hiçbir takı almazlar.Yani tekil halleri aynen çoğulda da kullanılır.Bunların çoğulda sadece tanımlıkları değişerek “die”olur.

Tekil Çoğul
der Schüler(erkek öğrenci) die Schüler(erkek öğrenciler)
das Fenster(pencere) die Fenster(pencereler)
das Mädchen(Kız çocuk) die Mädchen(kız çocuklar)
der Lehrer(öğretmen) die Lehrer(öğretmenler)
das Zimmer(oda) die Zimmer(odalar)
der Fehler(hata) die Fehler(hatalar)

*Bir grup isim ise çoğul halde yine hiç değişmez,aynen kalır.Ancak bunların ilk sesli harfleri değişikliğe uğrayarak üzerlerine “Umlaut” alır.

Tekil Çoğul
der Bruder(erkek kardeş) die Brüder(erkek kardeşler)
die Mutter(anne) die Mütter(anneler)
die Tochter(kız evlat) die Töchter(kız evlatlar)
der Vater(baba) die Väter(babalar)
der Mantel(manto) die Mäntel(mantolar)

*Bazı isimler sonlarına –n eklenerek çoğul hale getirilir.

Tekil Çoğul
die Lampe(lamba) die Lampen(lambalar)
die Karte (kart) die Karten(kartlar)
die Brille(gözlük) die Brillen(gözlükler)
die Schwester(kız kardeş) die Schwestern(kız kardeşler)
die Blume(çiçek) die Blumen(çiçekler)

*Bazı isimler sonlarına –en takısı alarak çoğul yapılır.

Tekil Çoğul
das Ohr(kulak) die Ohren(kulaklar)
die Frau(kadın) die Frauen(kadınlar)
die Uhr(saat) die Uhren(saatler)
die Zeitung(gazete) die Zeitungen(gazeteler)
die Übung(alıştırma) die Übungen(alıştırmalar)

*Genellikle yabancı kökenli olan isimler ise sonlarına –s eklenerek çoğul yapılır.

Tekil Çoğul
das Auto(araba) die Autos(arabalar)
das Kino(sinema) die Kinos(sinemalar)
das Radio(radyo) die Radios(radyolar)

 

Bildung von Nomen / Almancada İsim Türetme

Bildung von Nomen: (İsimlerin Yapılışı)

1. Sıfatların sonuna -e eki getirilerek isim türetilir, Artikel her zaman “die” olur. a,o,u harfleri Umlaut alır.

fern: uzak die Ferne: uzaklık

weit: uzak die Weite: uzaklık

rot: kırmızı die Röte: kırmızılık

grün: yeşil die Grüne: yeşillik

kurz: kısa die Kürze: kısalık

2. -heit, -keit, -igkeit ekleriyle isim türetilir,Artikel hep “die” olur.

der Mensch: insan die Menschheit: insanlık

das Kind: çocuk die Kindheit: çocukluk

dumm: aptal die Dummheit: aptallık

klug: zeki die Klugheit: akıllılık,zeka

höflich: nazik die Höflichkeit: nezaket

wirklich: doğru die Wirklichkeit: doğruluk,gerçek

3. -er ve -in ekiyle sona eren isimler genellikle fiillerden türetilir.
-er eki alan isim hep “der”,-in eki alan ise hep “die” Artikeli alır.

arbeiten: çalışmak der Arbeiter: işçi

die Arbeiterin: işçi (bayan)

lehren: öğretmek der Lehrer: öğretmen

die Lehrerin: öğretmen (bayan)

schneiden: kesmek der Schneider: terzi

die Schneiderin: terzi (bayan)

hören: dinlemek der Hörer: dinleyici

die Hörerin: dinleyici (bayan)

4. -ling ekiyle yapılan isimler hep “der” Artikeli alırlar.

früh: erken der Frühling: ilkbahar

lieb: sevimli der Liebling: sevgili

jung: genç der Jüngling: delikanlı

zwei: iki der Zwilling: ikiz

neu: yeni der Neuling: acemi

5. Şehir adlarının sonuna -er ve -in ekleri getirilerek isim türetilir.Şehir adı sesli ile bitiyorsa, araya -n kaynaştırma harfi olarak gelir. -er ile bitenler “der” Artikeli, -in ile bitenler”die” Artikeli alırlar.

Ankara der Ankaraner: Ankaralı

die Ankaranerin: Ankaralı (bayan)

Trabzon der Trabzoner: Trabzonlu

die Trabzonerin:Trabzonlu (bayan)

Berlin der Berliner: Berlinli

die Berlinerin: Berlinli (bayan)

6. -ung ekiyle fiilden isim türetilir,Artikel hep “die” olur.

Das Relativ Pronomen / Almanca İlgi Zamirleri

İlgi zamirleri cümle içinde bir isme bağlı olarak daha geniş bilgi verilmesini sağlayan ilgi cümlecikleri kurulmasına yardımcı olurlar. En çok kullanılan ilgi zamirleri hem artikel olarak bilinen hemde işaret zamiri olarak kullanılan der, die ve das sözcükleridir. Bunları türkçeye „ki o“ şeklinde çevirmek mümkündür.

Der Mann ist mein Onkel.
O benim amcamdır.

Der Mann steht vor der Tür.
Adam kapının önünde duruyor.

Bu iki cümleyi tek cümle haline getirdiğimizde;

Der Mann, der vor de Tür steht, ist mein Onkel.
Adam, ki o kapının duruyor, benim amcamdır.
İlgi zamirleri Reflexivsatz denilen ve işaret edilen konuyu iki virgül arasında açıklayan cümlelerde kullanılır. Yukardaki cümlede „der“ sözcüğü adamı yani amcanın yerini almaktadır.

Die Frau, die sehr arm ist…
Kadın ki, o çok fakirdir şeklinde çevirebiliriz türçeye.

Bu cümlede de „die“ ilgi zamiri kadının yerini almıştır.

DÜNYADA ALMANCAYA İLGİ ARTIYOR

Goethe Enstitüsünün 8 Eylül Almanca Günü münasebetiyle yaptığı açıklamaya göre dünyada Almancaya olan ilgi rekor seviyeye ulaştı.

Goethe Enstitüsünün 8 Eylül Almanca Günü münasebetiyle yaptığı açıklamaya göre dünyada Almancaya olan ilgi rekor seviyeye ulaştı. En çok Almanca öğrenilen ülke olarak Polonya, Rusya’yı geride bırakırken özellikle güney Avrupa’da Almancaya olan ilgide patlama yaşanıyor. Polonya’da 2,4 milyon insan Almanca öğreniyor.

Goethe Enstitülerinde Almanca kurslarına katılanların sayısında da yeni bir rekor sayıya ulaşıldı. 2011 yılında Goethe Enstitülerinin kurslarına 234 bin 587 kişi katılırken bu artışın 2012 yılında da sürdüğünün gözlendiği bildirildi. Özellikle Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi ekonomik krizin yaşandığı güney Avrupa ülkelerinde Almancaya olan ilgide adeta bir patlama yaşandığı belirtiliyor. Almanca kurslarına ilgi İspanyada yüzde 40 oranında artmış durumda. Goethe Enstitüsü ise Almanya Dışişleri Baklanlığının da desteği ile “Almanca ile mesleğe” gibi sloganlar ile bu talebe karşılık vermeye ve ülkesinde ekonomik gelecek göremediği için Almanya’da iş arayan gençlere dil konusunda imkânlar sunmaya çalışıyor.

ALMANCA AMERİKA’DA ÜÇÜNCÜ YABANCI DİL

Goethe Enstitüsü’nün sunduğu imkânlar arasında uzaktan takip edilen kursların olduğu da belirtiliyor. Bu arada beş yıldır devam eden “Schulen: Partner der Zukunft” (PASCH) isimli Dışişleri Bakanlığı destekli kampanya çerçevesinde dünyada bin 500 okulda Almanca kursları sunuluyor. Bu bağlamda Hindistan’da ‘100 okulda Almanca’ başlıklı girişim ile ilk etapta 150 bin, uzun vadede ise bir milyon gencin Almanca kurslarına katılımı amaçlanıyor. Almanca için önemli ülkelerden birini de Amerika Birleşik Devletleri oluşturuyor. Bu yıl 40’inci yılını kutlayan Alman Amerikan Ortaklık Programı çerçevesinde 800 okul ortaklığı ve bu ortaklık kapsamında iki ülkeden 260 bin öğrencinin diğer ülkeyi yerinde tanıması sağlandı. Almancanın Amerika Birleşik Devletlerin yabancı dil olarak üçüncü sırada geldiği belirtiliyor. CİHAN

Almanca Olumsuz Artikeller / Kein ve Keine

Almanca’da bu olumsuz artikeller genel olarak düz cümleleri olumsuz yapmak için kullanılırlar.

Örneğin:
ben doktorum – ben doktor değilim
araba sarıdır – araba sarı değildir gibi.

Şimdi “das ist ein Kind” (bu bir çocuktur) cümlesinin olumsuzu olan bu bir çocuk değildir türü cümlelerin nasıl yapıldıklarını anlatacağız.
Hatırlamak gerekirse; ein / eine artikellerinin olumsuzları kein ve keine artikelleridir ve bunlar cümleye “değil” anlamı katarlar. Yani olumsuz cümlelerde ein / eine yerine bunların olumsuzları olan “kein / keine” artikelleri kullanılacaktır.

Örnekler:

Das ist ein Kind (bu bir çocuktur)
Das ist kein Kind (bu bir çocuk değildir)

Das ist eine Katze (bu bir kedidir)
Das ist keine Katze (bu bir kedi değildir)

Das ist ein Radio (bu bir radyodur)
Das ist kein Radio (bu bir radyo değildir)

Almanca’da Belirsiz Artikeller / Unbestimmte Artikel

Eğer belirsiz kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirsiz artikeller kullanılır.

Almanca’da ismin belirsiz artikeli de ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi üç durumda ein aynı kalmakta takı almamakdadır. İngilizce’den bildiğimiz a/an yerine Almanca’da ein kullanılır. Ein’in Negatif şekli kein (değil) biçimindedir. Kein çoğulda sadece olumsuz olarak kullanılabilir. Akkusativ halde –e alır, keine.

 

Maskulin    Neutral            Feminin          Plural
Nominativ          ein ein eine keine/meine
Akkusativ          einen ein eine keine/meine

 

ein-Wörter   ein-kelimeleri 

Ein ve kein ein-kelimeleridir. İyelik zamirleri (Possesivpronomen) de ein-kelimesidir ve tıpkı belirsiz artikel ein ve kein gibi kelimelerdir ve aynı takıları alırlar.

Örneğin: mein (benim)

Maskulin           Neutral          Feminin                        Plural
Nominativ         (k)ein                   (k)ein           (k)eine           keine
mein…                  mein…                meine…       meine…

Akkusativ          (k)einen              (k)ein            (k)eine           keine
meinen…            mein…                 meine…        meine…

Diğer iyelik zamirleri için aynı kurallar geçerlidir: dein (senin), sein (onun), ihr (onun), unser (bizim), euer (sizin, çoğul), ihr (onların), Ihr (sizin, tekil-çoğul nazikçe).

Tüm iyelik zamirleri ein-kelimesidir ve bundan dolayı ein-kelimesi takısı alırlar.

SEIN kelimesinin iyelik zamiri olarak maskulinler için (der-artikelli kelimeler) “onun” ve neutrumlar için (das-artikelli kelimeler) “onun” anlamına geldiğini, ihr’in de femininler için (die-artikelli kelimeler) “onun” ve ayrıca 2. çoğul zamirin iyelik hali olan “onların” anlamına geldiğini unutmayınız!

Almanca Modal Fiiler Örnek Cümleler

Wollen Sie noch etwas trinken?  ……..  başka bişeyler daha içmek istermisiniz ?

Darf Ich hıer schwimmen? …………….burada yüzebilirmiyim?

Ich will in Ankara Bbleiben.  ………..Ankara’da kalmak istiyorum.

Er mag jetzt nicht essen.  ………… O şimdi yemek istiyor

Was möchten Sie essen.  ………… Ne yemek istersiniz?

Wir müssen viel arbeiten.  ………..Çok çalışmak zorundayız.

Du sollst nicht lügen. ……………..Yalan söyleyemessin.

Wir können sehr gut Tennis spielen. …… Biz çok iyi tenis oynayabiliyoruz.

Darf ich etwas fragen? = Birşey sorabilirmiyim?

Ich muss nach Hause gehen…..Eve gitmek zorundayım.

Ich kann Deutsch sprechen…..Almanca konuşabiliyorum

Können Sie mir helfen? bitte!…..Lütfen bana yardım edebilir misiniz?

Möchten Sie noch eine Kaffe trinken?…..Bir kahve daha almak ister misiniz?

Ich soll morgen Früh aufstehen…..Yarın erken kalkmam gerekiyor.

Ihr sollt zum Chef kommen. – Patronun yanına gitmelisiniz

Der Fahrer wollte links abbiegen. – Sürücü sola dönmek istedi.

Was möchtest du trinken? – Ne içmek istiyorsun?

Wir müssen uns beeilen. – Acele etmeliyiz.