Bildung von Nomen / Almancada İsim Türetme

Bildung von Nomen: (İsimlerin Yapılışı)

1. Sıfatların sonuna -e eki getirilerek isim türetilir, Artikel her zaman “die” olur. a,o,u harfleri Umlaut alır.

fern: uzak die Ferne: uzaklık

weit: uzak die Weite: uzaklık

rot: kırmızı die Röte: kırmızılık

grün: yeşil die Grüne: yeşillik

kurz: kısa die Kürze: kısalık

2. -heit, -keit, -igkeit ekleriyle isim türetilir,Artikel hep “die” olur.

der Mensch: insan die Menschheit: insanlık

das Kind: çocuk die Kindheit: çocukluk

dumm: aptal die Dummheit: aptallık

klug: zeki die Klugheit: akıllılık,zeka

höflich: nazik die Höflichkeit: nezaket

wirklich: doğru die Wirklichkeit: doğruluk,gerçek

3. -er ve -in ekiyle sona eren isimler genellikle fiillerden türetilir.
-er eki alan isim hep “der”,-in eki alan ise hep “die” Artikeli alır.

arbeiten: çalışmak der Arbeiter: işçi

die Arbeiterin: işçi (bayan)

lehren: öğretmek der Lehrer: öğretmen

die Lehrerin: öğretmen (bayan)

schneiden: kesmek der Schneider: terzi

die Schneiderin: terzi (bayan)

hören: dinlemek der Hörer: dinleyici

die Hörerin: dinleyici (bayan)

4. -ling ekiyle yapılan isimler hep “der” Artikeli alırlar.

früh: erken der Frühling: ilkbahar

lieb: sevimli der Liebling: sevgili

jung: genç der Jüngling: delikanlı

zwei: iki der Zwilling: ikiz

neu: yeni der Neuling: acemi

5. Şehir adlarının sonuna -er ve -in ekleri getirilerek isim türetilir.Şehir adı sesli ile bitiyorsa, araya -n kaynaştırma harfi olarak gelir. -er ile bitenler “der” Artikeli, -in ile bitenler”die” Artikeli alırlar.

Ankara der Ankaraner: Ankaralı

die Ankaranerin: Ankaralı (bayan)

Trabzon der Trabzoner: Trabzonlu

die Trabzonerin:Trabzonlu (bayan)

Berlin der Berliner: Berlinli

die Berlinerin: Berlinli (bayan)

6. -ung ekiyle fiilden isim türetilir,Artikel hep “die” olur.

Almanca’da İsimler / Das Substantive

Almanca’da 3 çeşit her ismin cinsiyetini belirleyen artikel vardır.Almanca’da her kelimenin kendine air bir artikeli varıdr.Artikellerin belirli kuralları olsada almanca kelimeler artikelleri ile birlikte öğrenilmelidir.

Not: Almancada bütün isimler cümlede büyük harfle başlar.
Not: Çoğul yapılan ismin artikeli die olur.

 

Der => Maskulin

Die => Feminin 

Das => Nört

 

Örnek: Auto araba demektir.Auto nun artikeli das dır. Das Auto

Tisch masa demektir. Artikeli derDer Tisch

Gesicht yüz demektir. Artikeliyle  Das Gesicht
Peki isimler nasıl çoğul yapılır
Çoğul yaparken belli bir kuralı yoktur. Genelde ismin sonuna -en, -n, -r, -e, -s eklerinden biriyle ya da aynı bırakarak çoğul yapılır. Her ismin çoğulu farklıdır. Çoğul yaparken başta biraz zorlanabilirsiniz ama zaman ilerledikçe çoğulları siz de tahmin edebilirsiniz.

Örnek:

Der Tisch  Masa
Die Tische Masalar

Die Zeitung  Gazete
Die Zeitungen Gazeteler

Das Bild  Resim
Die Bilder  Resimler

Bazen u üye o, öye a, äye dönüşür

Der Ball   Top
Die Bälle  Toplar

Der Stuhl  Sandalye
Die Stühle Sandalyeler

Das Buch   Kitap
Die Bücher  Kitaplar

Başka dilden gelen kelimelerin çoğulları -s alır

Der Cousin  Kuzen
Die Cousins Kuzenler

Das Baby  Bebekler
Die Babys   Bebekler

Çoğulunda sadece artikel değiştiren isimler

Das Zimmer  Oda
Die Zimmer Odalar