Almanca Tarih Okuma ve Söyleme

Almanca’da tarihler aşağıdaki gibi yazılır ve söylenir.Burada dikkat edilmesi gereken husun  dört rakamlı sayıların okunuşu, örn 1991 gibi ve mayısın biri derken erste sonra artikel alır.

Bugün ayın kaçı?
Wievielter ist heute?

Bugün ayın onbiri?
Heute ist der elfte.

Mayısın biri.
Erster May.

Mayısın ikisi.
Zweiter May.

1989.
Neunzehnneunundachtzig.

20. Yüzyıl.
Zwanzigstes Jahrhundert.

Nisanda.
Im April.

Çarşamba günü.
Am Mittwoch.

1999 yılında.
Im Jahr neunzehnneunundneunzig.

Ich bin am 03.09.1991 in Antalya geboren.
Antalya da 03.09.1991 tarihinde doğdum.

Tarih – Datum

Ne kadar kalacaksınız?
Wie lange werden Sie bleiben?

Ben burada 1 gün kalacağım.
Ich werde hier einen Tag bleiben

Bugünün tarihini ne?
Den wiefielten haben wir heute?

Bugün mayısın yirmisi.
Heute ist der zwenzigste Mai.

12.08.2002 / on iki ağustos ikibiniki.
Zwölfter August Zweitausendzwei.

Ne zaman geldiniz?
Wann sind Sie gekommen?