Bildung von Nomen / Almancada İsim Türetme

Bildung von Nomen: (İsimlerin Yapılışı)

1. Sıfatların sonuna -e eki getirilerek isim türetilir, Artikel her zaman “die” olur. a,o,u harfleri Umlaut alır.

fern: uzak die Ferne: uzaklık

weit: uzak die Weite: uzaklık

rot: kırmızı die Röte: kırmızılık

grün: yeşil die Grüne: yeşillik

kurz: kısa die Kürze: kısalık

2. -heit, -keit, -igkeit ekleriyle isim türetilir,Artikel hep “die” olur.

der Mensch: insan die Menschheit: insanlık

das Kind: çocuk die Kindheit: çocukluk

dumm: aptal die Dummheit: aptallık

klug: zeki die Klugheit: akıllılık,zeka

höflich: nazik die Höflichkeit: nezaket

wirklich: doğru die Wirklichkeit: doğruluk,gerçek

3. -er ve -in ekiyle sona eren isimler genellikle fiillerden türetilir.
-er eki alan isim hep “der”,-in eki alan ise hep “die” Artikeli alır.

arbeiten: çalışmak der Arbeiter: işçi

die Arbeiterin: işçi (bayan)

lehren: öğretmek der Lehrer: öğretmen

die Lehrerin: öğretmen (bayan)

schneiden: kesmek der Schneider: terzi

die Schneiderin: terzi (bayan)

hören: dinlemek der Hörer: dinleyici

die Hörerin: dinleyici (bayan)

4. -ling ekiyle yapılan isimler hep “der” Artikeli alırlar.

früh: erken der Frühling: ilkbahar

lieb: sevimli der Liebling: sevgili

jung: genç der Jüngling: delikanlı

zwei: iki der Zwilling: ikiz

neu: yeni der Neuling: acemi

5. Şehir adlarının sonuna -er ve -in ekleri getirilerek isim türetilir.Şehir adı sesli ile bitiyorsa, araya -n kaynaştırma harfi olarak gelir. -er ile bitenler “der” Artikeli, -in ile bitenler”die” Artikeli alırlar.

Ankara der Ankaraner: Ankaralı

die Ankaranerin: Ankaralı (bayan)

Trabzon der Trabzoner: Trabzonlu

die Trabzonerin:Trabzonlu (bayan)

Berlin der Berliner: Berlinli

die Berlinerin: Berlinli (bayan)

6. -ung ekiyle fiilden isim türetilir,Artikel hep “die” olur.