Almanca Sıfat Tamlama

1.Almancada tekil ve çoğul isimler için yapılan sıfat tamlamaları birbirinden biraz farklı yapılmaktadır.Gelin şimdi tekil isimleri kullanarak örnek yapalım.

Sıfat: klein (küçük)
İsim : der Mann (adam)
Tamlama : der kleine Mann (küçük adam)

Sıfat:
 rot (kırmızı)
İsim : das Buch (kitap)
Tamlama : das rote Buch (kırmızı kitap)

Not:Görüldüğü gibi der-die-das artikellerinden hangisini kullanırsak sıfata -e eki ilave ediyoruz.

2.Şimdide çoğul isimleri kullanarak Almanca sıfat tamlaması yapalım.Almancada bildiğimiz üzere çoğul ismin artikeli -die olur.

Sıfat: rot (kırmızı)
İsim : die blumen (kırmızı çiçekler)
Tamlama : die roten Blumen (kırmızı çiçekler)

Not:Görüldüğü gibi der-die-das artikellerinden hangisi kullanırsak sıfata-en eki ilave ediyoruz.

3.Şimdide artikeli ein ve eine isimlerle nasıl sıfat tamlaması yapıldığını öğreneceğiz.

Not:Artikeli der ve das olanların belirsizi -ein , artikeli die olanlarını belirsizi -eine dir.

Sıfat: klein (küçük)
İsim : der Mann (adam)
Tamlama : ein kleiner Mann (herhangi bir adam)

Sıfat: rot (kırmızı)
İsim : das Buch (kitap)
Tamlama : ein rotes Buch (kırmızı bir kitap)

Not:Çoğullarda -ein ve -eine artikeli kullanılmaz.Dolayısı ile sıfat tamlamalarında da sıfata -e eki eklenerek tamlamalar yapılır.

Sıfat: klein (küçük)
İsim : der Mann (adam)
Tamlama :kleine Männ (küçük adamlar)

Önceki yazıyı okuyun:
Reflexive Verben / Dönüşlü – İşteş Fiiller

Öznenin yaptığı bir işten yine kendisine yönelikse ve etkileniyorsa bu fiillere dönüşlü fiiller denir. Dönüşlü fiillerde özne genelde canlıdır. Bir...

Kapat