Almanca Gelecek Zaman / Futur

Futur I, eylemin belirttiği işin gelecek zaman içinde yapılacağını bildirir.Almancada bu zaman yerine sıkça Präsens tercih edilir.

Türkçedeki eşdeğer zaman ekleri: -acak, -ecek

Gelecek zaman için iki şey gereklidir:
1.werden yardımcı eylemi
2.Esas eylemin mastar hali

Yardımcı eylem kişilere göre çekilir ve esas eylem mastar halinde  ( İnfinitivform ) cümlenin en sonunda yer alır:

ich                   werde……….trinken          ben     içeceğim
du                    wirst…………trinken          sen     içeceksin
er/sie/es           wird………….trinken          o        içecek
wir                   werden……..trinken          biz      içeceğiz
ihr                    werdet………trinken          siz      içeceksiniz
sie                    werden………trinken           onlar  içecek(ler)
Sie                   werden……..trinken           siz      içeceksiniz

Futur’da cümle öğelerinin yerleri:

Özne     +     Yardımcı eylem +  Nesne                   +   Esas eylemin mastar hali

Olumsuz cümlede nicht olumsuzluk sözcüğü,mastar halindeki esas eylemden sonra yer alamaz:

Das Reisebüro wird diese Reise nicht organisieren.
( Seyahat bürosu bu seyahati organize etmeyecek. )

Soru cümleleri, ya kişiye göre çekilen yardımcı eylem başa alınarak, ya da soru sözcükleriyle yapılır.
Soru sözcüğü ile ( Fragewort ) yapılan soru cümlelerinde ikinci sırada mutlaka kişiye göre çekilen yardımcı eylem, daha sonra özne, nesne vs. ve en son, mastar halindeki ( Infinitivform ) esas eylem yer alır:

Wird das Reisebüro diese Reise organisieren?
( Seyahat bürosu bu seyahati organize edecek mi? )

Wann werden die Touristen abfahren?
( Turistler ne zaman hareket edecek? )

Future I�in Kullanıldığı Yerler

1-Gelecekte Meydana Gelecek Eylemler
Futur I bu anlamda kullanıldığında,henüz ceryan etmemiş,gelecekte,ileri bir tarihte meydane gelecek bir olayı ifade eder.Bu eylemi tarif eden Futur I�de kesin bir ifadeden çok bir tahmin,bir beklenti saklıdır.
Herr Maier wird seine Firma schließen.
Es wird ein Skandal geben.
Es wird eines Tages seinen Fehler begreifen.

2-Futur  kesin bir kararı veya niyeti de ifade edebilir.
Ich werde dich nie verlassen.
Wir werden ihn nie vergessen.

3-Futur  ayrıca bir talimatı veya bir emri de dile getirebilir.
Bu anlamda daha çok ikinci tekil şahıs için kullanılır.
Du wirst jetzt deine Hausaufgaben machen.
Dieses Buch wirst du nicht mehr lessen.

4-Şimdiki zaman içindeki meydana gelen eylemler 
Futur I, halen devam etmekte olan veya içinde bulunulan an itibariyle bitmekte olan bir eylemi anlatmak içinde kullanılabilir.Futur I bu görevde şimdiki zaman ile eşit seviyeye inmiş olur.
Sie werden sicher mein Bedenken verstehen.
Ihr werdet für mich doch etwas Geld haben.
Sie werden sehr staunen!

Görüldüğü gibi, Futur I her iki anlamda da Präsens ile çakışmaktadır.Genel olarak tüm gelecek zamanlı cümlelerde gelecek zaman yerine şimdiki zamanın kullanıması ile mümkündür.

Futur I için aşağıdaki örnekler verilebilir.Ancak dikkat edilirse bu örneklerde Futur I her zaman gelecek zaman anlamında kullanılmamaktadır.Bu özellik diğer zamanlarda da görülmektedir:

Am Mittwoch wird mein Vater kommen.  ==> Babam çarşamba günü gelecek.

Nächstes Jahr werde ich wohl in der Türkei sein.  ==> Gelecek yıl galiba Türkiye�de olacağım/olurum.

Werdet ihr wohl ruhig sein?  ==> Susar mısınız? / Sessiz olur musunuz?

Wirst du endlich deine Hausaufgaben machen? ==> Artık ev ödevini yapacak mısın/yapar mısın!

Meine Mutter wird übermorgen zum Arzt gehen. ==> Annem öbür gün doktora gidecek.

Wir werden Misserfolg haben.  ==> Başarısız olacağız.

Wirst du endlich essen? ==> Artık yer misin?

Wir werden alle umkommen. ==> Hepimiz öleceğiz.

Morgen wird es wieder regnen.  ==> Yarın tekrar yağmur yağacak.

Ich werde dich bestimmt anrufen.   ==> Ben sana kesin telefon edeceğim.

Das Essen wird jetzt fertig sein.  ==>  Yemek şimdi hazır olacak.

Was werden wir morgen tun?   ==> Yarın ne yapacağız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.